Horizon3

Gode regnskaber, faldende renter og stigende aktiekurser

I fonden Horizon3 Innovation sluttede vi ugen halvvejs gennem den regnskabssæson, som sluttede ultimo september. Traditionen tro giver vi derfor et midvejsstatus på, hvordan regnskaberne har været for de tolv virksomheder i fondens aktieportefølje, som indtil videre har offentliggjort kvartalsregnskaber.

Når alle virksomhederne i aktieporteføljen har offentliggjort regnskaber og afholdt deres telekonferencer, vil vi i fonden holde vores eget investorwebinar. Det er planlagt til torsdag den 7. december. Både eksisterende såvel som potentielle medinvestorer i fonden kan tilmelde sig via formularen nederst på siden.

Stærke regnskaber trods udfordrende markedsvilkår

Vi har i tabel 1 nedenfor vist omsætningen og nettoindtjeningen per aktie for de tolv virksomheder, som indtil videre har aflagt deres regnskaber for det seneste afsluttede kvartal.

I tabellen har vi vist væksten i de to nøgletal i forhold til samme kvartal sidste år og indikeret, hvordan de var i forhold til analytikernes konsensusestimater. Beat betyder, at de var bedre, mens miss betyder det modsatte. Tabellen er rangeret efter omsætningsvækst. For Block (NYSE:SQ) er omsætningstallet dog erstattet med dækningsbidraget grundet virksomhedens regnskabsprincipper.

Tabel 1 - Foreløbig status på fondens regnskabssæson
Virksomhed
Omsætning
Vækst
Beat/Miss
EPS
Vækst
Beat/Miss

MercadoLibre

$3,76 mia.

40%

Beat

$7,16

180%

Beat

Cloudflare

$0,34 mia.

32%

Beat

$0,16

167%

Beat

Confluent

$0,20 mia.

32%

Beat

$0,02

-

Beat

SoFi

$0,53 mia.

27%

Beat

-$0,08

167%

Beat

Block

$1,90 mia.

21%

Beat

$0,55

31%

Beat

Airbnb

$3,40 mia.

18%

Beat

€6,63

270%

Beat

Microsoft

$60,96.

16%

Beat

$2,99

34%

Beat

ASML

€6,67 mia.

15%

Miss

€4,81

12%

Beat

Amazon

$143,08 mia.

13%

Beat

$0,94

236%

Beat

Tesla

$23,35 mia.

9%

Miss

$0,66

- 37%

Miss

AMD

$5,80 mia.

4%

Beat

$0,70

4%

Beat

Apple

$89,50 mia.

- 1%

Beat

$1,46

13%

Beat

For Confluent (NASDAQ:CFLT) er der ikke vist noget tal for den procentuelle vækst i nettoindtjeningen per aktie. Det skyldes, at de er gået fra et underskud for tolv måneder siden til et lille overskud i dette års tredje kvartal.

I tabellen ses det, at ti af tolv virksomheder har haft en større omsætningsvækst end forventet af aktieanalytikerne. Endnu bedre ser det ud på indtjeningssiden, hvor kun Tesla (NASDAQ:TSLA) ikke har kunne indfri indtjeningsforventningerne. Det kan du læse mere om i vores dækning af Tesla regnskabet herunder.

Tesla misser indtjeningsforventningerne med 10%

I linket kan du blandt andet læse, at Tesla har været udfordret af stigende renter, som gør det dyrere for forbrugerne at finansiere køb af nye biler. I takt med, at vi i løbet af ugen så faldende renter i USA, har vi set Tesla aktien stige igen. For ugen er Tesla aktien steget med 6,11%. Det var en anelse mindre end fondens samlede afkast for ugen, som var 6,47%.

Generelt har ugens faldende renter været godt for fondens afkast.

Siden børsnotering 20. februar i år har fondens samlede afkast været 22,02%. Ifølge det globale analysebureau Morningstar placerer det fonden blandt de tre bedste vækstorienterede investeringsfonde i verden i indeværende år. Det kan du læse mere om her.

Øget fokus på indtjening og frit cash flow

Et generelt tema i denne regnskabssæson er øget fokus på indtjening og frit cash flow. Af de tolv virksomheder i porteføljen, som har offentliggjort kvartalsregnskaber, genererede ti af dem et positivt frit cash flow. De to der ikke gjorde, er mindre tier 3 positioner. Vores forventning er dog, at de allerede fra næste kvartal bliver overskudsgivende.

Vi har på mange telekonferencer hørt CEO’s tale om ‘Rule of 40’, som er et begreb, der bruges til at vurdere balancen mellem vækst og indtjening. Kort fortalt opfylder man ‘Rule of 40’, hvis virksomhedens procentuelle vækst og overskudsgrad tilsammen er mindst 40. En virksomhed, der fx øger omsætningen 28%, og hvor 15% af af salget konverteres til frit cash flow, opnår en ‘Rule of 40’ på 43. 

I fonden er vi langsigtede investorer i innovative og markedsledende vækstvirksomheder med strukturel medvind, sundt cash flow, stærke finansielle balancer og ledelser, som også selv har hånden på kogepladen. Vi investerer i profitabel vækst, hvorfor vi også er glade for det øgede fokus på ‘Rule of 40’.

Block (NYSE:SQ), MercadoLibre (NASDAQ:MELI) og Amazon (NASDAQ:AMZN) er tre af de virksomheder, som i tredje kvartal har vist en høj evne til i stigende grad at konvertere omsætning til frit cash flow. 

Amazon slår indtjeningsforventningerne med 56%

Vores forventning er, at vi også i den sidste halvdel af regnskabssæsonen vil høre om øget fokus på balancen mellem salgsvækst og indtjening. Det gælder specielt de mange SaaS virksomheder, der endnu mangler at offentliggøre kvartalsregnskaber.

Tilmeld dig vores investorwebinar 7. december

Torsdag den 7. december afholder vi vores næste  kvartalswebinar, hvor eksisterede og potentielle medinvestorer gratis kan tilmelde sig. Her giver vi en grundig status på hele regnskabssæsonen, fonden, investeringsstrategien, afkastet og et par af de virksomheder, vi har investeret i.

Du kan tilmelde dig herunder.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Bliv medinvestor i vores investeringsforening