Horizon3

Kort om fonden Horizon3 Innovation

Horizon3 Innovation er en børsnoteret UCITS fond, der investerer langsigtet i innovative og markedsledende vækstvirksomheder. Virksomheder der samtidig er kendetegnet ved at have strukturel medvind, positivt cash flow og stærke finansielle balancer – og hvor ledelsen også har hånden på kogepladen.

Fonden er aktivt forvaltet, udloddende, underlagt reglerne for realisationsbeskatning og kan handles i bankerne og på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank.

Fonden henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år, som ønsker en eksponering mod aktier inden for innovation, teknologi og vækst.

Horizon3 har hovedsæde i Esbjerg

Vi vil gerne holde
det simpelt

Vi har seks klare investeringskriterier

Vores grundige due diligence proces hjælper os til kun at investere i det allerbedste virksomheder.

Strukturel medvind

Vi investerer kun i de virksomheder, som har strukturel medvind fra stærke megatrends - og som vil drage størst fordel af dem.

Høj vækst

På en 10-års horisont vil 74% af udviklingen i en virksomheds aktiekurs være defineret af den omsætningsvækst, den kan generere.

Positivt cash flow

For os er det vigtigt, at de virksomheder vi investerer i, genererer positivt cash flow - eller som minimum har muligheden for det.

Skalerbar forretningsmodel

Det er helt afgørende for os, at de virksomheder vi investerer i, har en skalerbar forretningsmodel - med solide voldgrave.

Stærk innovationskraft

Virksomheder med en stærk innovationskraft udvikler løbende nye muligheder, som kan skabe helt nye vækstkurver.

Skin in the game

Det er afgørende for os, at topledelsen ejer en væsentlig del af virksomhedens aktier - det giver skin in the game.

Vi tager risikostyring alvorligt

Vi risikojusterer løbende vores aktieportefølje efter tre kategorier, hvor tier 1 er de mindst volatile og tier 3 er virksomhederne med de største vækstpotentialer.

Tier 1

Markedsleder

God vækst

Stort overskud

Stærk balance

Svært at disrupte

Eksempel

Microsoft

Tier 2

Gorillaer

Høj vækst

Laver overskud

Sund balance

Voksende voldgrav

Eksempel

The Trade Desk

Tier 3

Disrupterne

Hypervækst

Positivt cash flow

Overskud re-investeres i vækst

Skalérbar forretningsmodel

Eksempel

Cloudflare

Investormateriale

Her kan du downloade lovpligtige dokumenter som fondens PRIIP-dokument, forretningsgang for due diligence såvel som vores seneste investorpræsentation.

Investorpræsentation

Download senest investorpræsentation og bliv klogere på fondens vision, fokus, afkast og investeringsstrategi.

PRIIP-dokument

Læs mere om fonden, investeringsfilosofien, omkostningerne, riskoklassificeringen og de forskellige afkastscenarier

Due diligence proces

Læs mere om forretningsgangen for vores rådgivning og fondens grundige due diligence proces.

Følg med i fondens virksomheder og afkast

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev og følg løbende med i fondens afkast og hvordan de virksomheder vi investerer i, udvikler sig.

Nyhedsbrev
Investér i fonden Horizon3 Innovation
grafik lyserod
grafik blaa