Horizon3

Horizon3 lavede et afkast på 3,08% i oktober måned

Oktober var en god måned for de fleste aktieinvestorer. Hos Horizon3 klarede vores egen aktieportefølje sig også markant bedre end i september måned og generede et samlet afkast på 3,08%. I alt generede 17 af 25 aktier i vores portefølje et positivt afkast for måneden. Syv af dem på mere end 10%. Længere nede i denne månedsopdatering kan du læse mere om, hvilke aktier det er.

I vores opdatering for oktober måned kan du også læse, hvordan vores portefølje har klaret sig i forhold til indeksene de seneste fire måneder. Derudover vil vi dele vores investeringscase for Block (NYSE:SQ), som er ny virksomhed vi har investeret i og som vi har haft kig på siden starten af september måned.

Til sidst vil vi give en kort update på vores kommende investeringsforening. Her vil vi dele resultatet af den backtest der er lavet i forhold til vores investeringsstrategi, som vi af de relevante myndigheder er påkrævet af dokumentere. 

Vi er tilfredse med de første fire måneder

Selv om vores investeringshorisont er væsentlig længere end fire måneder og det derfor er alt for tidligt at lave en reel evaluering, er vi nu ganske godt tilfredse med den start, vi har fået i Horizon3. I tabellen nedenfor ses det, at vi har lavet et positivt afkast i tre af fire måneder og at det samlede afkast for perioden er 7,91%.

Figur 1 - Afkast fra juli til oktober måned
Index
Juli
August
September
Oktober
Samlet

Horizon3

+ 15,07%

+ 0,26%

-9,26%

+ 3,08%

+ 7,91%

Nasdaq Composite

+ 12,35%

- 4,90%

- 10,5%

+ 3,90%

- 0,64%

C25

+ 12,44%

- 6,66%

- 13,09%

+ 9,42%

- 0,19%

Oktober var endnu en positiv måned med et afkast på 3,08%. Men det var samtidig også første måned, hvor vores aktieportefølje performede dårlige end de to indeks, der sammenlignes med i tabellen ovenfor. Mere om det i afsnittet herunder.

Syv aktier lavede et afkast på mere end 10%

Som allerede nævnt leverede 17 af af 25 aktier i vores portefølje et positivt afkast i oktober måned. Højdespringerne med afkast på mere end 10% hver er vist  herunder.

Figur 2 - Aktier mere mere end 10% afkast i oktober måned

De to aktier i vores portefølje, som måtte indkassere de største tab for oktober måned, var Silvergate Capital (NYSE:SI) og Tesla (NASDAQ:TSLA). Det negative afkast for dem var henholdsvis 19,61% og 13,74%. Regnskabsaktuelle Amazon (NASDAQ:AMZN) tabte 8,84% af sin værdi.

Vi har investeret i Block

Den 15. oktober skrev vi, at vi havde købt aktier i både The Trade Desk (NASDAQ:TTD) og MongoDB (NASDAQ:MDB). Vi har siden investeret i endnu en virksomhed og det er Block (NYSE:SQ).

Block har siden starten af året mistet 63% af sin markedsværdi og havde nået en prissætning, vi som langsigtede investorer mener er fair i forhold til virksomhedens potentiale. Her noterer vi os blandt andet styrken i Block’s økosystem og at de begynder at vise lovende takter på indtjeningssiden. 

Indtjeningsevnen blev senest valideret torsdag, hvor Block offentliggjorde sit regnskab for årets trejde kvartal. Det viste en vækst i dækningsbidraget på 38% til i alt $1,6 mia., som er ligeligt fordelt mellem Square og Cash App. Nettooverskuddet per aktie var $0,42, hvilket var 83% over analytikernes konsensusforventninger.

Kort status på regnskabssæsonen

Regnskabssæsonen er i fuld gang. Indtil videre har 14 af 25 virksomheder rapporteret regnskab. Specielt på indtjeningen er det gået godt, mens det flere steder har knebet med at nå omsætningsmålene.

Vi har herunder givet en ultrakort status på, hvordan regnskaberne har set ud.

Figur 3 - Omsæstning og indtjening i forhold til forventningerne
Omsætning i forhold til forventet
Overskud per aktie i forhold til forventet

Overordnet set er det postivt at se, at virksomhederne i vores portefølje overrasker positivt på indtjeningssiden. Samtidig har vi en portefølje af virksomheder med stærke balancer og begrænset gæld. Det at nogle virksomheder misser på omsætningsforventningerne var nok forudsigeligt. Vi tror på, at væksten vender tilbage, når de makroøkonomiske forhold på et tidspunkt forbedres.

Vi er endnu ikke i bund med at validere alle vores investeringscases endnu, men herunder er der tre, som vi vi har færdiggjort i denne uge.

SoFi Technologies

Datadog

Cloudflare

Vi udgiver i den kommende uge flere analyser på vores hjemmeside, i takt med at vi får dem udarbejdet.

Vores investeringsstrategi er blevet backtestet

Vi arbejder stadig på højtryk for at lancere vores investeringsforening snarest muligt. Processen og samarbejdet med de relevante aktører skrider fremad. Dog ikke så hurtigt som vi kunne ønske os. Det skyldes kort fortalt, at kravene til investeringsforeninger for nyligt er blevet skærpet.

Der er ikke noget der indikerer, at vi hos Horizon3 ikke kan opfylde de skærpede krav, som vi i øvrigt er enige i. Et af de skærpede krav indebærer en dybdegående, kritisk og dokumenteret backtest af vores investeringsstrategi. Det betyder i praksis, at vores strategi og investeringsproces er blevet testet for at dokumentere, hvordan den har performet siden januar 2017 og frem til udgangen af oktober måned i år.

Figur 4 - Backtest resultat siden januar 2017
Horizon3 backtest

Backtesten viser et samlet afkast på 307%, når der måles fra 1. januar 2017 til ultimo oktober 2022. Det svarer til en gennemsnitligt årligt afkast på 27,67%. I backtesten er der taget højde for et årligt management fee på 1,50%. 

Tager vi afsæt i de sidste fire måneders realiserede afkast på 7,91%, som er vist i figur 1 længere oppe og antager, at de resterende otte måneder vil vise lignende afkast, så svarer det til et årligt afkast efter management fee på 24,15%. På den måde kan man sige, at der er en rimelig sammenhæng mellem de årlige afkast i figur 1 og 4.

Det er dog vigtigt at pointere, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. 

Skriv dig på interesselisten til vores kommende investeringsforening

Vi kan desværre stadig ikke give en konkret dato for, hvornår vi kan invitere eksterne medinvestorer med i investeringsforeningen. Men ønsker du at blive informeret, når tegningsperioden starter, er du meget velkommen til at skrive dig på interesselisten herunder

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Læs mere om vores kommende investeringsforening