Horizon3

Vi topper listen over fonde med det højeste afkast i 2023

2023 var et godt første år for fonden Horizon3 Innovation og dens medinvestorer. Det lykkedes fonden at skabe det højeste afkast af alle danske UCITS fonde og ETF’er med et afkast efter omkostninger på 40,49%. Dette er hvis der der tages udgangspunkt i afkastet efter lanceringen i midten af februar måned.

Vi har brugt de første dage af det nye år på at glæde os over et veloverstået 2023. Men ligesom vi ikke var gået i panik, såfremt vores afkast havde været dårligere sammelignet med tilsvarende fonde og ETF’er, så bevarer vi også benene solidt placeret i den vestjyske muld, når det går godt.

Fondens investeringsstrategi er langsigtet. Og selv om vi er er glade for at have lavet Danmarks højeste afkast i 2023, så vil vi hellere ligge i toppen af listerne efter ti året frem for ti måneder. Det vil vi arbejde hårdt for, og vi har stor tiltro til at vores investeringsstrategi vil hjælpe og til også at være konkurrencedygtige i årene fremover.

De fleste af fondens aktier klarede sig flot

Der har i 2023 være sagt og skrevet mig om de “fantastiske syv” med henvisning til techgiganterne Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla. Fem af de syv virksomheder indgår i fondens aktieportefølje, og vi glæder os bestemt over det  bidrag, de har haft til fondens høje afkast i 2023. Men det er efter vores vurdering en ukorrekt analyse, når det hævdes at verdens aktieafkast for 2023 primært har været drevet af disse syv techgiganter.

Kigger vi eksempelvis på det amerikanske S&P 500 indeks, så ligger kun fire af de “fantastiske syv” på top 20 listen over aktier med det højeste afkast i 2023. Det er Nvidia, Meta, Tesla og Amazon. Kaster vi et blik på vores egen aktieportefølje, så ser top 10 listen for aktier med det højeste gennemsnitlige afkast ud som vist i figur 1 herunder. På den liste findes ingen af de syv giganter.

Figur 1 - Fondens aktier med højeste gennemsnitlige afkast for 2023

Ved udgangen af 2023 bestod vores aktieportefølje af 25 aktier. Af dem endte kun Coupang og Confluent med et negativt afkast på henholdsvis 0,42% og 11,28%. Begge virksomheder er nyere køb og stadigvæk blandt de mindste positioner i fondens portefølje. I og med at begge positioner endnu kun er ganske små, kan vi i 2024 bruge kursfaldene til at reducere vores gennemsnitskurs. Det er specielt gældende for Confluent.

Compunding effekten har gjort fondens investeringsbeviser billigere

Der har også i 2023 været mange holdninger til enkelte aktier, hvis kurs har haft ekstraordinære bevægelser. Nvidia, hvis aktiekurs steg 239% i det forgange år, er et godt eksempel på sådan en aktie. Mange taler om, at aktien befinder sig i en gigantisk boble mens andre mener, at virksomheden er godt på vej til at blive verdens mest værdifulde virksomhed.

Vores holdning er, at en virksomheds værdi bør fastsættes på baggrund af dens fremtidige indtjening det frie cash flow, den forventes at generere i resten af dens levetid. Og kigger vi specifikt på Nvidia, så starter den årets første handelsdag med en p/e værdi på 25,4 gange de næste tolv måneder forventede indtjening. Det er næsten 31% billigere end for et et år siden.

Samme billede gør sig gældende for hovedparten af virksomhederne i fondens aktieportefølje. På grund at den strukturelle medvind, de stærke markedspositioner, de profitable og skalérbare forretningsmodeller er forventningen, at de fortsat vil øge både omsætning og indtjening i de kommende år.

Baseret på analytikernes konsensusestimater for de kommende år betyder det, at den vægtede p/e værdi for fondens virksomheder ved starten af dette år reelt handler billigere end for tolv måneder siden. Virksomhederne vækster sig med andre ord løbende til mere attraktive værdisætninger. Det kalder vi for compounding effekten.

I figur 2 herunder har vi vist den vægtende p/e værdi for fondens aktieportefølje, som den ser ud på årets første handelsdag. Data er hentet fra Koyfin og baseret på seneste konsensusestimater, og indeholder estimater for fondens tier 1 og 2 positioner. Grunden til at tier 3 positioner er undladt er, at de bør værdisættes på baggrund af andre nøgletal.

Figur 2 - forventet vægtet P/E værdi af fondens aktieportefølje

Det er vigtigt at pointere, at disse data er baseret på forventningerne til fremtiden. Disse kan variere væsentligt i forhold til de faktiske forhold, hvorfor dette afsnit heller ikke skal betragtes som hverken en købs- eller salgsanbefaling af fondens investeringsbeviser eller de enkeltaktier, der er nævnt.

Vi har stor tiltro til vores langsigtede investeringsstrategi

Vi forventer ikke, at 2024 bliver et aktieår uden udsving, ligsom 2023 heller ikke var det. Blandt andet er der stadig usikkerhed om en eventuelt kommende recession, som oven i købet kan ramme USA, Kina og Europa på samme tid. Sker det, vil det påvirke forbruget og beskæftigelsen negativt verden over – og dermed også manges investeringsevne og lyst.

Omvendt vil en recession med stor sandsynligvis føre til, at centralbankerne sænker renterne. Hvis historien ellers gentager sig, vil det stimulere investeringslysten og væksten, hvilket vil være godt set med den langsigtede aktieinvestors øjne. Lige nu ser de fleste makroøkonomer dog ud til at hælde til en blød landing, hvor verdensøkonomien helt undgår en recession. 

I Horizon3 er vi ikke makroøkonomer, og har derfor heller ingen officiel holdning til, hvad der er mest sandsynligt for det kommende år. Vi vil derfor fortsætte med at investere langsigtet i markedsledende og innovative vækstvirksomheder  med strukturel medvind, stærke finansielle balancer, sundt cash flow og dygtige ledelser med hånden på kogepladen.

På lang sigt forventer vi, at det vil give det bedst afkast til fonden og dens medinvestorer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev og modtag løbende nyt om fonden samt analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder direkte i din indbakke.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Læs mere om fonden Horizon3 Innovation