Horizon3

Seks vigtige overvejelser når vi investerer i aktier

Når vi hos Horizon3 investerer i aktier, er vi optaget af kun at finde de allerbedste og mest innovative vækstvirksomheder. Vi tror på, at det er de virksomheder, der over tid vil klare sig bedst og dermed også de aktier, som over en investeringshorisont på fem eller ti år vil give det største afkast til vores investeringsfond.

Spørger man Verdensbanken, så findes der på verdensplan omkring 43.000 børsnoterede virksomheder. Vores investeringsunivers er langt mindre end det. Regner vi alt med, har vi hos Horizon3 en pulje på højest 200 virksomheder, når vi investerer i aktier. Langt de fleste af dem er amerikanske aktier. Grunden til det kommer jeg tilbage til senere.

Hos Horizon3 har vi en systematisk investeringsproces, som vi gennemgår hver gang, vi investerer i aktier. Den er vist herunder og hjælper os til at vurdere, om en virksomhed er investérbar eller ej. Vurderes virksomheden investérbar, kigger vi på værdisætningen af den, inden vi beslutter om vi i vores investeringsfond skal investere i den. 

Vores investeringsproces indeholder fire trin

Jeg vil i dette skriv dele de seks overvejelser, vi hos Horizon3 gør os under trin 2. Det er den mest kritiske fase og den der afgør, om en virksomhed er investérbar for vores investeringsfond.

Medvind fra strukturelle megatrends

Når vi investerer i aktier er det vigtigt, at virksomheden bag har medvind fra én eller flere strukturelle megatrends. To eksempel på strukturelle megatrends kan være cybersecurity eller cloud computing. Det er markeder, som alt andet lige vil vokse i mange år frem, og hvor virksomhederne derfor ikke behøver kæmpe om markedsandele på det røde ocean.

Virksomheder der har medvind fra strukturelle megatrends, er typisk også mindre inflations- og konjunkturfølsomme. Hvilken CEO eller CIO vil eksempelvis slække på IT sikkerhed, fordi inflationen i Europa er stigende?

Vækst er en vigtig value driver

Når vi investerer i aktier, er det vigtigt for os, at virksomheden kan sandsynliggøre, at den vil vokse i mange år frem. Der er medvinden fra de strukturelle megatrends naturligvis vigtig, men det er virksomhedens value proposition og forretningsmodel også. De to ting er helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne og vækstpotentiale, som i bund og grund er det, vi køber ind på, når vi investerer i aktier.

En undersøgelse lavet af Morgan Stanley og Boston Consulting group nogle år tilbage konkluderede, at der på en 10-årig horisont er en 74% korrelation mellem en virksomheds omsætningsvækst og udviklingen i dens aktiekurs. Det er også en af grundende til, at vi i vores investeringsfond kigger meget mod USA, når vi investerer i aktier. Amerikanske virksomheder har nemlig tendens til at vokse mere end eksempelvis de europæiske. 

Frit cash flow er afgørende

Værdien af en virksomheds defineres af det frie cash flow, den forventes at generere i resten af dens levetid. Er forretningsmodellen skruet rigtigt sammen, vil virksomhedens frie cash flow stige i takt med, at omsætningen stiger. Ihvertfald hvis virksomheden har en asset light forretningsmodel, som er noget vi vægter højt, når vi investerer i aktier.

Et konkret eksempel på en virksomhed med en asset light forretningsmodel er Airbnb, som er en af de innovative virksomheder, vi i vores investeringsfond ejer aktier i. Ved det seneste kvartalsregnskab havde Airbnb en omsætning på $2,1 mia. Af dem endte hele $795 mio. som frit cash flow svarende til knap 40% af omsætningen.

En af hovedårsagerne til det høje frie cash flow for Airbnb er, at de ikke har nogen hoteller, de skal bygge eller vedligeholde. Samtidig er det udlejerne af overnatningsstederne og de kunder der lejer dem, som gør det meste af arbejdet. Airbnb kan med andre ord vokse omsætningen, uden de vokser omkostningerne tilsvarende. Det er selve definitionen på en asset light forretningsmodel.

Forretningsmodellen skal være skalérbar

En anden vigtig grund til, at vores investeringsfond har Airbnb i sin portefølje er, at deres forretningsmodel er så utrolig skalérbar. De kan fortsætte med at vokse både omsætning og indtjening uden at løbe ind i flaskehalse. Hvor konkurrenter som Hilton og Marriott bliver nødt til at investere i nye hoteller for at kunne fortsætte med at vokse, så har Airbnb’s forretningsmodel en helt anden og langt mere attraktiv skalerbarhed i sig. 

Når vi investerer i aktier, kigger vi derfor rigtig meget på, om virksomhedens forretningsmodel er skalérbar. Det er nemlig afgørende for, om den vil kunne vokse samtidig med, at den generer et højt frit cash flow. 

Det er dog ikke nødvendigvis alle virksomheder i vores portefølje, der endnu genererer positivt frit cash flow. Det er dog ikke fordi, de ikke kan, hvis de ville. Årsagen er snarere, at de investerer, alt hvad de tjener i vækst. Det er typisk den slags virksomheder, vi kalder for tier 3 virksomheder. For den slags investeringer er det vigtigt for os, at virksomheden ikke har en høj rentebærende gæld i forhold til deres likviditet.

Du kan læse mere om vores tre investeringstiers her.

I vores investeringsfond tilpasser vi løbende allokeringen af vores positioner på tværs af de tre investeringstiers alt efter den risiko, vi ønsker at tage i markedet.

Virksomhederne skal have høj innovationskraft

Fra min stol hos Blue Trampoline, som jeg stadig sidder på en del af min arbejdstid, har jeg gennem snart tyve år set, hvor vigtig en virksomheds innovationskraft er for dens konkurrenceevne. Jeg har set hvordan, de virksomheder der har et stærkt commitment til innovation, hele tiden udvikler nye ideer og profitable vækstmuligheder. 

Læs mere om hvordan vi finder virksomheder med et stærkt commitment til innovation.

Nogle læsere vil muligvis hævde, at alle virksomheder i dag har fokus på innovation. Det har de fleste også i deres kommunikation. Men undersøgelser fra blandt andre konsulenthuset McKinsey konkluderer, at kun 7% af alle verdens CEO’s er trygge ved deres virksomhedens innovationskraft. Hele 74% af dem frygter ifølge KPMG sågar, at deres virksomhed vil blive disruptet. 

Læs hvorfor mange virksomheder reagerer for sent på disruption.

Når vi hos Horizon3 investerer i aktier har vi derfor gjort det til et fast kriterie at undersøge, hvor stærkt et commitment virksomheden har til innovation.

Ledelsen skal have personligt skin-in-the-game

Det sidste af vores seks investeringskriterer, inden vi overhovedet kigger på virksomhedens værdisætning er, at ledelsen skal have personligt skin-in-the-game. De skal have hånden på kogepladen. Og allerhelst ser vi, at virksomhedens grundlæggere stadig ejer en betydelig andel af aktierne. Det er de mennesker, der kender virksomheden bedst. Og hvis de ikke selv vil købe virksomhedens aktier, hvorfor skulle andre så gide?

Når vi investerer i aktier bruger vi derfor også meget tid på at undersøge, hvor meget skin-in-the-game virksomhedens grundlæggere og topledelse her. Det giver os og dem samme incitament og øger sandsynligheden for, at ledelsen træffer de beslutninger, som vil gavne virksomheden på lang sigt. 

Vi leder med andre ord efter ledelser, som har troværdige og appetitvækkende visioner for virksomhedens fremtid frem for dem, der er drevet af kvartalskapitalisme. 

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Læs mere om vores kommende investeringsfond