Horizon3

Derfor har vores investeringsfond fokus på innovation

Hos Horizon3 er vi i gang med at bygge en investeringsfond, som har fokus på innovation og teknologi. Det er den verden vi kommer fra, og det vi ved noget om. Vi kommer ikke fra bankverden men fra den verden, hvor der arbejdes med innovation og teknologi i praksis. Vi har gennem mere end tyve år set og oplevet, hvor meget en stærk innovationskraft betyder for virksomhedernes konkurrenceevne. 

For os er innovationskraft ikke nice-to-have – det er need-to-have.

I dette blogindlæg vil jeg prøve af forklare, hvorfor innovation er helt afgørende for virksomheders konkurrenceevne og hvordan det også er en vigtig value driver, når vi i vores investeringsfond forsøger at finde de bedste og mest innovative vækstvirksomheder at investere i.

Virksomheders værdi defineres af det fremtidige cash flow

En virksomheds værdi defineres af værdien af det frie cash flow, den forventes at kunne generere til investorerne i resten af dens levetid. Som vi ser det, er der to måder, hvorpå en virksomhed kan øge sit fremtidige cash flow. Den første mulighed er at spare på omkostningerne. Omkostningsbesparelser har den fordel, at de konverteres næsten 100% til frit cash flow. Det har dog også den ulempe, at omkostningsbesparelser på et tidspunkt finder et niveau og en bund, hvor der ikke er mere at hente.

Og hvor skal værdiskabelsen så komme fra? 

Alternativet til at fokusere på omkostningsbesparelser er at investere i innovation og nye vækstmuligheder. Eller optionaliteter som mange investorer ynder at kalde det. Det er heller ikke uden risiko. For hvad hvis de ideer, virksomheden investerer i ikke er gode nok? Hvad hvis business casen ikke holder? Så får virksomheden alligevel ikke den vækst og det øgede frie cash flow, ledelsen havde stillet investorerne i udsigt. 

Research fra Blue Trampoline, som hjælper virksomheder med at styrke deres innovationskraft, konkluderer, at tæt på 90% af alle virksomheder ikke opnår et tilfredsstillende afkast af de penge, de investerer i innovation. Strategikonsulenterne fra McKinsey hævder, at tallet er endnu højere. 

Personkredsen bag Horizon3 har arbejdet i mere end 15 år med innovation. Vi mener derfor også, vores investeringsfond er bedre klædt på end de fleste, når det handler om at identificere de virksomheder, der har det stærkeste commitment til innovation. Og som kan omsætte det til nye og profitable vækstkurver.

Innovation kan være en stærk value driver

Vi mener at kunne bevise, at vækst er en bedre vej til at skabe højt og vedvarende frit cash flow end en strategi, som er baseret på omkostningsbesparelser. Og at virksomheder der vækster, også skaber det højeste langsigtede afkast til investorerne. Morgan Stanley og Boston Consulting Group har i en undersøgelse sammen konkluderet, at der på en ti årig investeringshorisont er en 74% korrelation mellem en virksomheds vækst og udviklingen i den aktiekurs. 

I vores investeringsfond kigger vi derfor rigtig meget på virksomhedens langsigtede vækstpotentiale. Og det kommer typisk fra et stærk commitment til innovation.

Værdikæden for innovation illustreret herunder viser, hvordan der en klar sammenhæng mellem en virksomheds vision og strategi for innovation, dens organisatoriske innovationskraft og de optionaliteter, virksomheden udvikler. Er virksomhedens innovationskraft stærk nok, vil nogle af de optionaliteter med tiden udvikle sig til nye produkter og forretningsmodeller, som vil øge virksomhedens omsætning, overskud og frie cash flow.

Og det vil – alt andet lige – få virksomhedens markedsværdi og aktiekurs til at stige.

Værdikæde for innovation og værdiskabelse
Value chain for innovation and value creation - Horizon3

Et godt ekempel på en virksomhed, der har været dygtig til at udnytte sin innovationskraft til udvikle nye vækstkurver, er Apple. I 2020 have Apple en omsætning fra digitale annoncer på mindre end $2 mia. I år forventes den at være omkring de $5 mia. og i 2026 mere end $30 mia. årligt.

Skal man med lidt hovedregning give et bud på, hvad disse annonceindtægter har af effekt for aktiekursen, vil et forsigtig bud være, at de $30 mia. i 2026 genererer et frit cash flow på omkring 7,5 mia. Skal man regne det om til at effekt på Apples markedsværdi, så er den lige nu knap 25 gange de årlige frie cash flow. $7,5 mia. gange 25 giver en positiv effekt på markedsværdien på $187,5 mia. 

Vi vurderer vi, at der er endnu mange urealiserede optionaliteter i Apples velsmurte innovationsmaskine, som vil udvikle produkter og forretningsmodeller, vi endnu ikke har hørt om. Af samme grund ejer vi i vores investeringsfond derfor også aktier i Apple.

I vores investeringsfond kigger vi efter seks ting

Det er ikke altid let at identificere de virksomheder, der har et stærkt commitment til innovation. Undersøgelser viser, at hele 75% af alle virksomheder lige nu innovation som et af de tre strategisk vigtigste indsatsområder. Men reelt er færre end 10% af dem tilfredse med de reelle resultater, der opnås. 

I vores investeringsfond kigger vi på seks ting, når vi forsøger at vurdere en virksomheds reelle commitment til innovation og den effekt, det vil have på den fremtidige vækst og indtjening. De giver ikke et endegyldigt svar, men hjælper os til at vurdere, om vi tror på, om virksomheden vil være i stand til at omsætte de innovative ambitioner til nye, profitable vækstkurver.

Seks ting der giver en indikation af en virksomheds commitment til innovation
 • Topledelsen
  Vi kigger på, om virksomhedens topchef har en god track record med innovation. Om han eller hun fremstår som en leder, der prioriterer at drive en stærk innovationsdagsorden. Vi kigger også på bestyrelsens sammensætning.
 • Organisationsstruktur 
  I de fleste virksomheder er det meget utydeligt, hvor man har placeret innovationsansvaret rent organisatorisk. Vi bliver bekymret, hvis det ikke har en tydelig placering med direkte reference til CEO.
 • Rekrutteringsfokus
  Virksomheder der har en reel strategisk dagsorden for innovation, vil typisk være søgende efter dygtige ledere og medarbejdere inden for det felt. Så vi kigger meget på hvilke områder, virksomhederne ansætter folk inden for.
 • Innovationsbudgetter
  I vores investeringsfond abonnerer vi på en række services, som giver et godt indblik i, hvor mange penge virksomheder investerer i innovation. Det er vigtigt at se på, da ledelsen mest investerer i de indsatser, de vurderer er vigtigst for fremtiden.
 • Earnings call
  På de kvartalsvise earnings calls tales der om emner, der er væsentlige for investorerne at forholde sig til. Tales der ikke om innovation og fremtidens muligheder går vi ud fra, der er ikke er noget positivt at fortælle om. 
 • Profitabel vækst
  Der er klar sammenhæng mellem en virksomhedernes vækst og udviklingen i deres aktiekurs. Derfor kigger vi selvfølgelig også forventningerne til den fremtidige vækst i omsætningen samt hvor profitabel den vækst forventes at blive.

Hos Horizon3 er det vores vision  at skabe Danmarks bedste investeringsfond målt på langsigtet afkast, gennemsigtighed og omkostninger. Vores strategi er at investere i verdens mest innovative vækstvirksomheder for på den måde at compounde værdi for vores medinvestorer og os selv.

Vores investeringshorisont er mindst tre til fem år og gerne endnu længere. Det giver os den klare  fordel, at vi kan fokusere på virksomhedernes reelle strategiske og økonomiske udvikling frem for kortsigtede trends på aktiemarkedet. Det tror vi på er den bedste strategi, når man investerer i aktier.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 151.5

Læs mere om vores kommende investeringsforening