Horizon3

SoFi aktien stiger 20% på stærkt kvartalsregnskab

Den amerikanske fintech bank SoFi (NASDAQ:SOFI) offentliggjorde tidligere i dag regnskab for årets fjerde og sidste kvartal. Helt som forventet blev det kvartalet, hvor CEO Anthony Noto og hans team leverede det første nettooverskud nogensinde. Det blev på $0,02 per aktie.

På eftermiddagens earnings call var vi begejstrede for mange ting. Det gjaldt ikke mindst ledelsens langsigtede guidance, som vi tror kom positivt bag på mange. Investorerne har i dag reageret positivt på regnskabet og sendt SoFI aktien op med 20%. Dermed henter aktien en stor del af det tab tilbage, som den har haft i årets første uger.

Bankens omsætning steg 34%

Mens etablerede banker har svært ved at finde vækstsporet, har SoFi siden fjerde kvartal 2022 øget omsætningen 34% til $594 mio. Omsætningsvæksten er drevet af både eksisterende og nye kunder, som i stigende grad tager bankens produkter til dig.

Et kig på nøgletallene viser, at antallet af kunder på tolv måneder er vokset fra 5,2 til 7,5 mio., hvilket svarer til en stigning på 44%. De benytter sig i alt af 11,1 mio. bankprodukter – 41% flere end i samme kvartal sidste år. Her er specielt produkterne inden for finansielle services vokset meget, mens væksten for udlånsprodukter grundet bankens forsigtighedsprincip kun har været 24%. 

Den store kundetilvækst har også kunne ses på bankens indlån, som i fjerde kvartal voksede næsten $3 mia. Det er en ny rekord for SoFi. Den fortsat høje indlånsvækst har også gjort det billigere for SoFi at finansiere udlån, hvilket har haft positiv effekt på bankens indtjening.

Kigger vi på nettoindtjeningen, så voksende den fra et nettounderskud på $40 mio. i fjerde kvartal 2022 til et nettooverskud på $48 mio. i fjerde kvartal 2023. På ledelsens earnings call pointerede CEO Anthony Noto flere gange, at det er forventningen, at SoFi fra dags dato vil levere voksende nettooverskud. Så altså ikke en enlig svale.

Vi har i fonden tillid til, at de vil lykkes med det.

Forventer accelereret vækst i teknologiforretningen

En interessant del af investeringscasen for SoFi er deres teknologiforretning, som ofte omtales som fintechs svar på Amazon Web Services. Har var omsætningen $96,9 mio. og 13% på mere end for tolv måneder siden. Dækningsbidraget steg i samme periode fra 20% til 32%.

I de kommende år forventer SoFi, at væksten i teknologiforretningen vil tage til, og i 2024 forventes den konkret at blive 20%. Uden at ledelsen var synderligt konkrete i deres udmeldinger om specifikke kundeaftaler, så har de en voksende pipeline. En salgscyklus kan dog være lang og tager typisk kvartaler frem for måneder. 

Vi vil i de kommende kvartaler holde tæt øje med udviklingen i teknologiforretningen, som vi i fonden har store forventninger til.

Den langsigtede guidance overraskede positivt

Vores vurdering af SoFi er, at de har tendens til at være forholdsvis konservative, når de deler deres forventninger til fremtiden. Det var også vores vurdering efter eftermiddags earnings call. Men kun når det gælder den nære fremtid.

For første kvartal 2024 forventer ledelsen en omsætning på mellem $550 og $560 mio. Det er en anelse mindre end analytikernes konsensusestimat, som lyder på $570 mio. Nettoindtjeningen forventes at blive mellem $10 og $20 mio. 

For hele 2024 forventes omsætningen i udlånsforretningens at blive i niveauet 92% til 95% af niveauet fra 2023. Derimod forventer de 50% vækst i omsætningen, når de kigger samlet set på teknologiforretningen og de finansielle services. Nettoindtjeningen ventes at blive mellem $95 og $105 mio. – eller $0,075 per aktie.

Tager vi et længere perspektiv og ser frem mod 2026, så forventes en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 20% til 25%. Det er et godt stykke over analytikernes forventninger og nok en af hovedårsager til dagens kursstigning på 20%.

Vækstforventningerne vil alt andet lige også kunne ses på nettooverskuddet i 2026. Her nævnte CEO Anthony Noto på sit earnings call, at han anser det for sandsynligt at kunne nå en nettoindtjeningen på mellem $0,55 og $0,80 per aktie. Det er væsentligt mere end analytikernes konsensusforventning, som frem til i dag var $0,48 per aktie. Fra 2026 og frem nævner Anthony Noto en årlig vækst i niveauet 20% til 25% i nettoindtjeningen som en realistisk målsætning. 

Det er indtjeningsestimater, som overgik vores forventninger. Og med en ellers vanlig konservativ tilgang til guidance er vi nok også overrasket over så offensive, langsigtede udmeldinger. Vi har dog for nuværende tiltro til, at ledelsen ved, hvad den gør.

Disse fire ting vil vi holde øje med

I fonden er vi uden tvivl tilfredse investorer i SoFi, som vi ser som en spændende, langsigtet investeringscase. Vi er også glade for at have udnyttet januar måneds store tilbagetræk i aktiekursen til at købe flere SoFi aktier.

Vi har udnyttet volatiliteten til at købe flere SoFi aktier

I de kommende kvartaler vil vi holde øje med, hvordan væksten i omsætningen og antallet af kunder udvikler sig. Selv forventer de at tiltrække 2,3 mio. nye kunder i 2024, hvilket vil svare til en vækst på 30% i forhold til 2023.

Dernæst vil vi holde øje med den strategiske udvikling i teknologiforretningen, som vi har store forventninger til. Her vil kigge på både antallet af nye kunder – og kvaliteten af dem. 

De sidste to ting, som vil være på vores observationsliste er udviklingen nettoindtjeningen og kvaliteten i deres udlånsportefølje. Her vil holde øje med balancen mellem godkendte og misligeholdte lån.

Da vi ikke kender læsernes økonomi, risikoprofil eller investeringshorisont, skal fondens disposition ej betragtes som en anbefaling om at købe eller sælge aktier i SoFi.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev og modtag løbende analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder direkte i din indbakke. 

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Læs mere om fonden Horizon3 Innovation