Horizon3

Fondens aktieportefølje nærmer sig oversolgte niveauer

August og september har været turbulente måneder på aktiemarkedet. Det har vi også mærket i fonden Horizon3 Innovation, hvor kursen på vores investeringsbeviser af flere omgange har haft både positivt og negativt momentum. Over den samlede to måneders periode er kursen på fondens investeringsbeviser dog faldet fra kurs 129,90 på den sidste dag i juli til 117,70 i går.

Det svarer til et fald på i alt 9,39%. Samlet set har fonden lavet et afkast på 18,65% siden børsnoteringen 20. februar i år.

Vi er langsigtede optimister

I fonden er det strategien at investere langsigtet i innovative og markedsledende vækstvirksomheder med strukturel medvind, sundt cash flow, stærke finansielle balancer og dygtige ledelser med skin-in-the-game. Vi tror på, at det er de virksomheder, der på fem og ti års sigt står tilbage med de stærkeste markedspositioner – og det højeste aktieafkast.

Kun tiden vil vise, om vi får ret i den hypotese. Men historien giver os fornuftige odds.

Kigger vi på den seneste regnskabssæson for virksomhederne i fondens portefølje, så er vi langsigtede optimister. Af den kan vi se, at samtlige 24 virksomheder slog analytikernes indtjeningsforventninger, og at 92% slog forventningerne til omsætningsvækst. Det kan du læse mere om herunder.

Et kvartal med rigtig stærke regnskaber for fondens virksomheder

Som aktiv forvaltet fond er det tilfredsstillende at se, at de virksomheder vi investerer i, klarer sig godt. Afkastet i fondens korte levetid er også fornuftigt sammenlignet med både de store indeks og andre fonde.

Kortsigtet volatilitet må forventes

Aktiemarkedet bevæger sig ikke lige linjer. Og slet ikke for en fond som vores, der har specialiseret sig inden for vækst, innovation og teknologi. Derfor egner vores fond sig også dårligt til investorer med en kortsigtet investeringshorisont. Til det er kursbevægelser på den korte bane nok for volatile.

I figur 1 herunder har vi vist de sidste seks måneders kursudvikling for fondens investeringsbeviser. Den viser et afkast på 19,61% for hele perioden.

Figur 1 - Seks måneders kursudvikling for Horizon3 Innovation
Horizon3 kursudvikling

Grafen i figur 1 viser også, at afkastet mellem bunden i starten af maj og toppen ultimo juli er 34,94%, mens de der købte på toppen, indtil videre har måtte konstatere et urealiseret tab på 10,36%. Kigger vi på de fundamentale nøgletal kan vi dog se, at den vægtede P/E værdi for de næste tolv måneder nettoindtjening stort set er den samme, som da fonden var i kurs 100.

Det gør os som langsigtede investorer rolige.

For langsigtede investorer kan volatilitet være en mulighed for enten at åbne eller øge sin position i en aktie, fond eller ETF. Og vi kan på de seneste dages inflow til fonden se, at det også er det, flere investorer lige nu gør. Og kigger vi på eksempelvis RSI indikatoren ser det ud til, at det også kan give god mening. Hvis man er langsigtet vel at mærke.

RSI viser aktiernes kortsigtede momentum

RSI står for Relative Strength Index, og er en teknisk indikator, der vurderer styrken eller svagheden i aktiers prisbevægelser over en given periode. RSI-indikatoren måler normalt på en skala fra 0 til 100 og bruges til at identificere overkøbte og oversolgte niveauer.

Når RSI-indikatoren er over 70, indikerer det normalt, at aktien er overkøbt, hvilket betyder, at prisen kan være steget for hurtigt, og der kan forventes en nedgang eller korrektion i prisniveauet. Omvendt, når RSI er under 30, kan det være en teknisk indikation af, at aktier er oversolgte. I de situationer kan der typisk forventes en opadgående korrektion i prissætningen.

RSI bruges også til at identificere divergenser mellem prisen på aktier og RSI-indikatoren. Hvis aktiens pris bevæger sig i den ene retning, mens RSI bevæger sig i den modsatte retning, kan det være et tegn på, at en ændring i prisretningen er forestående.

Så kort sagt viser RSI-indikatoren, hvor stærk eller svag en aktiers prisbevægelser er, og den kan hjælpe investorer med at træffe beslutninger om køb eller salg baseret på overkøbte eller oversolgte niveauer samt eventuelle divergenser mellem pris og RSI.

RSI-indikatoren er ingen garanti, men som navnet siger en god indikator.

RSI-indikatoren nærmer sig oversolgt territorium

Kigger vi på RSI-indikatoren for fonden, så er vi ved at nærme os oversolgt territorium for aktierne i fonden. Det kan, hvis man har en langsigtet investeringsstrategi, være et godt tidspunkt at øge eller starte en position i fonden på. Det er dog ikke nogen garanti for, at kursen på fondens investeringsbeviser på kort sigt ikke kan falde endnu mere end de allerede er gjort den seneste måned.

I figur 2 har vi vist RSI-indikatoren for fonden, som lige nu ligger på 35,24. Det er lavere end vendepunktet tilbage i maj måned og en anelse højere end i midten af august, hvor negativt momentum blev afløst af positivt.

Figur 2 - RSI-indikator for Horizon3 Innovarion
RSI indikator for Horizon3

En RSI-indikator på 35,24 er stadig over grænsen på 30. Aktierne i fonden er derfor endnu ikke oversolgte, hvis man retter sig efter de tekniske definitioner. Men vi synes at være tæt på. Den hypotese forstærkes af CNN’s Fear & Greed Index der viser, at markedet er tæt på at være i et ekstremt frygtscenarie. 

Ofte har det vist sig at være gode tidspunkter at investere på. 

Kun relevant for langsigtede investorer

Kigger vi på sammenhængen mellem RSI-indikatoren og fondens kursudvikling, så kan vi se en tydelig korrelation mellem de indtil videre kursmæssige dyk i starten af maj og midten af august og RSI bundene. Det samme er tilfældet mellem de midlertidige toppe på den sidste dag i juli og igen for cirka 14 dage siden.

Om vi igen er ved at nærme os enden på et midlertidigt dyk i kursen på fondens investeringsbeviser, vil den kommende tid vise. For den den kortsigtede investor er det irrelevant, men for den langsigtede er det nuværende prisniveau måske en mulighed for enten at starte eller øge sin position i fonden.

Du kan finde ISIN kode og links til handelsplatformene her.

På kort sigt kan RSI-indikatoren sagtens falde til et endnu lavere niveau end 30. Statistisk set er der dog en god sandsynlighed for, at negativt momentum vil blive afløst af optimisme og stigende priser. Hvornår det præcist sker, har vi i fonden ingen holdning til. Derfor bør dette skriv også kun have relevans for investorer med en lang investeringshorisont.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev og modtag løbende analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder direkte i din indbakke.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Læs mere om fonden Horizon3 Innovation