Horizon3

Disse seks vækstaktier er lige nu attraktivt prisat

Det har været endnu en hård uge for vækstaktier, hvor Nasdaq indekset faldt med 1,54%. Flere af de virksomheder, der aflagde ellers fine kvartalsregnskaber, måtte konstatere voldsomme fald i aktiekursen. For eksempel måtte investorerne hos Cloudflare og Datadog se, at aktiekursen faldt henholdsvis 23,83% og 8,93% til trods for, at begge virksomheder slog analytikernes forventninger til både indtjening til omsætning og overskuld – og opjusterede forventningerne til resten af året.

En udfordrende start på 2022

Det har i det hele taget været en udfordrende start på året for de fleste vækstaktier. På indeksniveau er Nasdaq 100 faldet hele 23%, mens det danske C25 indeks til sammenligning er sluppet med et fald på 15%. Dykker man længere ned i Nasdaq indekset, vil man dog ikke få svært ved at finde aktier, som er faldet 50-70% i løbet af årets første måneder. 

A figuren nedenfor kan man se, at p/e værdien for S&P 500 og NASDAQ 100 virksomheder nærmer sig hinanden men også, at de største europæiske virksomheder er noget billigere prissatte. Den relativt lavere værdiansættelse af de største europæiske virksomheder skyldes, som vi ser det ihvertfald, at de vokser mindre og langsommere end de amerikanske. Én af årsagerne til det er, at den strukturelle sammensætning af virksomhederne er anderledes i USA i forhold Europa. For eksempel har Europa få store, globale tech-virksomheder. En anden vigtig årsag er, at amerikanske virksomheder typisk har en stærkere innovationskraft, som er forudsætningen for at udvikle nye, profitable vækstmuligheder.

Nøgletal på indeksniveau

På den korte bane har vi hos Horizon3 ingen holdning til, om bunden er nået for vækstaktier, men vi kan helt objektivt konstatere, at Alphabet lige nu har samme p/e værdi som Carlsberg. Alphabet forventes at øge indtjeningen med 50% frem til udgangen af 2024, mens forventningen til Carlsberg kun er 10%. Da aktiemarkedet lukkede i går, betalte investorerne 31% mere for en krones overskud i Coca-Cola end i Alphabet. 

På lang sigt er vækst den stærkeste value driver

Morgan Stanley offentliggjorde for nogle år siden noget spændende research, hvor de fulgte aktiemarkedets udvikling over en ti årig periode for at blive klogere på, hvad der havde størst indflydelse udviklingen i virksomheders aktiekurser. Både på kort såvel som lang sigt. På den korte bane var det multipler som price/earnings og price/sales multipler, men jo længere frem i tiden man kom, blev evnen til at levere profitabel vækst mest afgørende.

Fire value drivers %-mæssige betydning for aktiekursers udvikling

Det grafen ovenfor i bund og grund fortæller er, at udviklingen i en virksomheds aktiekurs er 89% korreleret med dens evne til at skabe profitabel vækst, hvis man har en ti års horisont. Har man ikke det, kan nøjes med at kigge fem år frem. Der er korrelationen 78%.

Flere vækstvirksomheder handles nu til value priser

Lige nu ser vi hos Horizon3 flere innovative vækstvirksomheder med stærke markedspositioner og lange vækstkurver foran sig, som vi mener, handles til attraktive priser. Specielt hvis man er langsigtet investor med tid og mulighed for at væbne sig med tålmodighed.

I tabellen nedenfor har vi gennemgået seks innovative vækstvirksomheder og vist de forventede p/e værdier frem til udgangen af 2024, som er den korteste investeringshorisont vi arbejder med hos Horizon3. Værdierne er baseret på konsensusestimater fra de analytikere, som dækker virksomhederne.

Forventede p/e værdier for seks innovative vækstvirksomheder

Hos Horizon3 har vi udnyttet den seneste tids korrektion for vækstaktier til at købe op i alle seks aktier og tror, de vil generere et godt afkast de næste tre til fem år. Det er selvfølgelig altid forbundet med en vis grad af usikkerhed at spå om fremtiden, og dette skriv skal derfor heller ikke opfattes som finansiel rådgivning eller en anbefaling om at købe eller sælge de aktier, der er nævnt.

Abonnér på vores markedskommentarer

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev i dag og modtag løbende analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder direkte i din indbakkeé

Del på sociale medier
Bliv medinvestor i vores investeringsfond