Horizon3

August var endnu en god måned for Horizon3

Det har været endnu en god og travl måned hos Horizon3. Med undtagelse af en enkelt virksomhed i vores aktieportefølje har alle nu aflagt kvartalsregnskaber. De allerfleste regnskaber har været rigtig gode, men der også eksempler, hvor udviklingen ikke helt har været som håbet. Mere om det længere nede i denne månedsupdate.

Arbejdet med at lancere og børsnotere vores fond – eller investeringsforening – skrider planmæssigt frem. Vi håber således stadig at kunne byde medinvestorer velkommen i løbet af efteråret, som hele tiden har været ambitionen. I denne månedsupdate vil vi give en kort status på det arbejde og også dele et par nye tiltag med dig.

Lad os starte med vores porteføljen.

Vores portefølje klarede sig igen bedre end indeksene

Afkastet for august måned nåede ikke niveauet fra juli måned, hvor vores portefølje lavede et afkast på 15,07%. Vi var ellers godt på vej, indtil Jerome Powell holdt sin tale på Jackson Hole mødet fredag i sidste uge. Talen fik frygten for inflation og recession til at blusse op på ny, hvilket sendte den 10-årige amerikanske rente og de globale vækstaktier ned. Siden Jerome Powells tale er den 10-årige amerikanske rente steget fra 3,026% til 3,133%.

Se Jerome Powells tale fra Jackson Hole mødet.

Vores afkast for august måned var beskedne 0,26%. Sammenlignes det med indeksene, er det 693 basispoint bedre end OMXC25 og 490 point mere end Nasdaq Composite. Relativt set var august måned således endnu bedre en juli, hvilket vi har forsøgt at illustrere i figur 1 herunder.

Figur 1 - Afkast i %

Vi kan ikke svare på, om inflationen har toppet eller om økonomien er på vej ind i en recession. Derfor har vi positioneret os primært mod vækstorienterede tech-virksomheder, som er strukturelle frem for cykliske, og som er kendetegnet ved at have positivt cash flow, solide balancer og stærke markedspositioner. Ender det ikke med en recession, tror vi på, at vores portefølje også vil klare sig godt i et sådan scenarie. Vi mener også, at regnskabssæsonen har vist, at virksomhederne i vores portefølje generelt er mindre inflationsfølsomme end mange andre.

Der er selvfølgelig undtagelser. Mere om det længere nede.

Disse otte aktier trak porteføljen op

I figur 2 har vi vist de aktier, som trak porteføljen op i august måned. Her var specielt Global-E Online (NASDAQ:GLBE), Cloudflare (NYSE:NET), Snowflake (NYSE:SNOW) og Nu Holding (NYSE:NU) med stigninger fra 16 til 39 procent med til at trække læsset.

Figur 2 - Aktierne med de største afkast i august måned

I den modsatte ende af afkastsskalaen ligger Nvidia (NASDAQ:NVDA), Kahoot (OSLO:KAHOT) og dLocal (NASDAQ;DLO). Giganter som Microsoft (NASDAG:MSFT) og Alphabet (NASDAQ:GOOGL) måtte også afgive knap 7% hver, hvilket samtidig er hovedårsagen til, at Nasdaq Composite indekset faldt så meget tilbage, som det gjorde.

Status efter regnskabssæsonen

I skrivende stund mangler kun én af virksomhederne i vores portefølje at aflægge kvartalsregnskab. Derfor giver det også god mening at gøre status på, hvad regnskaberne og de mange earnings calls har fortalt os. Vi vil derfor gerne give en kort status på vores investeringscases og hvilke som er styrket, intakte eller svækket. 

Ud af de 22 virksomheder, der har aflagt kvartalsregnskaber vurderer vi, at tretten af dem i dag står stærkere end hvad vi forventede for bare tre måneder siden. Otte vurderes uændret og dermed intakte, mens tre af virksomhederne i vores portefølje står tilbage som svækket i forhold til, hvad vi havde forventet på nuværende tidspunkt.

De tre svækkede investeringscases er Nvidia (NASDAQ:NVDA), AMD (NASDAQ:AMD) og Upstart (NASDAQ:UPST). Det betyder ikke, vi har solgt vores positioner. Men blot at vi forventer, at de på den korte bane vil opleve modvind drevet af geopolitiske og makroøkonomiske forhold.

Vores samlede eksponering mod de tre virksomheder var ultimo august 13,19%.

Seneste nyt om lanceringen af vores fond

Vores vision er at skabe Danmarks bedste fond målt på langsigtet afkast, gennemsigtighed og omkostninger. Vores strategi er at investere i verdens mest innovative vækstvirksomheder for på den måde at compounde værdi for vores medinvestorer og os selv.

Læs mere om vores investeringsstrategi her.

Fonden – eller investeringsforeningen – bliver en såkaldt UCITS fond. Det betyder, vi vil være underlagt nogle ret strenge krav til spredning, risikostyring og gearing. Formålet med det er at give fondens medinvestorer bedst mulig beskyttelse. Det er altsammen rimelige krav, som vi ikke vil have problemer med at efterleve.

Ved lanceringen vil fonden være udloddende, hvilket skyldes skattemæssige overvejelser. Investerer du for pensionsmidler eller overskudslikviditet i en virksomhed, vil det ikke have nogen skattemæssig betydning. Der vil du nemlig altid blive lagerbeskatning af en kursgevinst på værdipapirer.

De skattemæssige forhold har derimod betydning, hvis du investerer for frie midler i din privatøkonomi. Ved at være en udloddende fond, vil du første blive beskattet af din kursgevinst på det tidspunkt, du sælger din position. Vores fond vil således ikke blive lagerbeskattet, hvilket har været vigtigt for mange, der har skrevet sig på interesselisten til fonden.

Du kan skrive dig på interesselisten her.

I vores roadmap har vi også en lancering af en akkumulerende afdeling for vores fond. Det vil være præcis den samme fond og præcis de samme positioner, man til den tid investerer i. Eneste forskel er, at man i en akkumulerende afdeling også kan investere for VSO midler. Rent skattemæssigt vil den akkumulerende afdeling blive lagerbeskattet. Også hvis du investerer i den med frie midler i din privateøkonomi.

Fonden bliver børsnoteret. Det betyder, at du vil kunne investere i den via din netbank eller på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank. Arbejdet med at få fonden noteret på Nasdaq skrider planmæssigt frem og forventes at være klar, når vi får tilladelse fra Finanstilsynet til at tage medinvestorer med i fonden.

Vi vil gerne skabe en fond med gennemsigtighed

Udover at skabe et godt, langsigtet afkast er det også vores klare ambition at skabe en fond, som er mere gennemsigtig end det, vi selv har oplevet andre steder. Hvor andre fonde gør det mindre tydeligt at følge med i deres investeringscases og positioner, vil vi gerne gøre det mere tydligt at følge med i vores. Der er også derfor, vi bruger udtrykket medinvestor i stedet for kunde.

Det næste skridt i den retning er, at vi har besluttet at dele vores aktieportefølje. På den måde kan du altid følge med i, hvilket aktier, der indgår i fondens portefølje. Du kan finde vores nuværende portefølje via linket herunder.

Se positionerne i vores portefølje

Aktierne i vores portefølje er en ting, vi er er glade for at kunne dele, men der er mere på vej. Inden længe vil vi også dele alle vores investeringscases på vores hjemmeside. På den måde vil du kunne både kunne følge med i hvilke positioner vi har i fonden – og hvorfor vi har dem.

Overvejer du at blive medinvestor?

Lige nu har vi knap 400 potentielle medinvestorer på vores interesseliste. Det er vi rigtig glad for, og det er også flere end vi på nuværende tidspunkt havde forventet. Så tusind tak, hvis du er en af dem.

Overvejer du at at blive medinvestor i vores fond, og har du endnu ikke skrevet dig på interesselisten, kan du gøre det via linket i bunden af denne månedsupdate. Så sørger vi for, du bliver informeret, når tegningsperioden starter.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Skriv dig på interesslisten til vores kommende fond