Horizon3

Snowflake aktien stiger 8% efter endnu et stærkt regnskab

Snowflake (NYSE:SNOW) kom onsdag med regnskab for tredje kvartal. Det var et flot regnskab, som overraskede analytikerne positivt, hvad angik både omsætning og indtjening. Belønningen til investorerne kom da også torsdag, hvor aktiekursen blev sendt op med næsten 8%.

Mange havde frygtet anderledes, da aktien faktisk blev sendt ned med omkring 7% i eftermarkedet i timerne efter offentliggørelsen af regnskabet. Årsagen til det forklares bedst med en lidt lavere end forventet guidance for omsætningen i fjerde kvartal. Den var 2,5% lavere end analytikernes konsensusforventninger.

Snowflake øger omsætningen med 67%

Hos Horizon3 brugte vi onsdag aften på at lytte til til ledelsens earnings call og gennemgå regnskabet. Vi har i figur 1 nedenfor vist, hvad vi mener er de vigtigste nøgletal fra regnskabet.

Figur 1 - De vigtigste nøgletal fra tredje kvartal
Nøgletal
Q3 2022
Q3 2023
Årlig vækst

Omsætning

$334 mio.

$557 mio.

+ 67%

Dækningsbidrag

$233 mio.

$394 mio.

+ 69%

EBIT

$8 mio.

$43 mio.

+ 438%

Nettooverskud per aktie

$0,04

$0,11

+ 175%

Frit cash flow

$9 mio.

$65 mio.

+ 622%

Vi synes, det er glædeligt at se den fortsatte høje vækst i omsætningen, som i stigende grad ser ud til at slå igennem på Snowflake’s indtjeningsevne. Det var også den pointe, som CEO Frank Slootman indledte med på deres earnings call. 

Indtjeningsevnen overraskede også de fleste af de analytikere, som følger Snowflake. For  eksempel landede EBIT resultatet 231% over analytikernes konsensusforventninger, nettooverskuddet 175% højere og det frie cash hele 282% højere end forventet. Det er tilmed i et kvartal, hvor også Snowflake mærkede de udfordrende makroøkonomiske forhold på deres egen forretning. Her oplevede de konkret et mindre forbrug fra specielt små- og mellemstore virksomheder, som dog kun udgør mindre end 10% af den samlede omsætning.

Den flotte vækst i omsætning og indtjening var drevet af de 2.000 største virksomheder i verden, som er det vigtigste kundesegment for Snowflake. I trejde kvartal blev der indgået samarbejdsaftaler med 28 Global 2000 virksomheder, og det segment udgør nu 40% af den samlede omsætning. Alene fra andet til tredje kvartal steg omsætning i Global 2000 segment med imponerende 40%. Derudover på blev der på earnings call nævnt, at man stadig har en stor pipeline, som gør ledelsen optimistisk omkring fremtiden.

Snowflake endte tredje kvartal med $4,9 mia. i likvider og andre let omsættelige aktiver og ingen nævneværdig gæld.

Store og loyale kunder driver væksten 

På earnings call blev det bekræftet flere gange, at det er Global 2000 virksomhederne, som er det vigtigste kundesegment for Snowflake. Som allerede skrevet har de i tredje kvartal alene lavet samarbejdsaftaler med 28 nye kunder i dette vigtige segment. Det er den højeste tilgang i fem kvartaler.

Det totale antal kunder blandt Global 2000 virksomhederne er nu 543, hvilket er 18% flere end for tolv måneder siden. Derudover fortæller ledelsen, at man har en stærk pipeline, som gør dem ledelsen optimistisk i relation til fremtiden.

Omsætningen fra de 28 nye kunder fylder ikke meget i omsætningen for tredje kvartal. Det skyldes i henhold til Michael Scarpelli, som er CFO i Snowflake, at det typisk tager seks til ni måneder fra en aftale underskrives af en ny kunde, til de er onboardet og begynder at være aktive på platformen. Omsætningen i tredje kvartal er i derfor i høj grad drevet af eksisterende kunder.

Kigger vi på Snowflake’s net retention rate, som viser hvor mange flere penge en kunde bruger i dag i forhold til for tolv måneder siden, så er den 165%. Det er dog en smule lavere end i de foregående fire kvartaler, hvilket vi har illustreret i figur 2 herunder.

Figur 2 - Snowflake net retention rate

Selv om net retention rate er faldet fra et højdepunkt på 177% til 165% for tredje kvartal, så ligger den stadig på et niveau, som må betegnes som i absolut verdensklasse.

Den gennemsnitlige årlige omsætning per Global 2000 kunde var ved udgangen af tredje kvartal $1,3 mio. Det er markant lavere end tallet for  de 287 kunder, som bruger mere end $1 mio. årligt hos Snowflake. Der er gennemsnittet $3,7 mio., hvilket er knap tre gange højere.

Antallet af kunder, der brugere mere end $1 mio. årligt er på tolv måneder steget med 94% til i alt 287.

På earnings call bliver CFO Michael Scarpelli bliver spurgt om, hvor den øvre grænse for den gennemsnitlige årlige omsætninger ligger på lang sigt. Til det svarede han, at han sagtens kan se det beløb stige fra de nuværende $3,7 mio. til $10 mio. eller mere. Han påpeger dog, at det er en marathon og ikke et sprint. For eksempel tog det Capital One, som er Snowflake’s største kunde, mere end fem år at nå til det niveau, de er på i dag rent omsætningsmæssigt.

Hos Horizon3 vil vi fremover fortsat holde øje med tilgangen af nye kunder, net retention rate og den gennemsnitlige omsætning per kunde. 

Netværkseffekterne begynder at vise styrke

Ved offentliggørelsen af regnskabet for andet kvartal tilbage i august måned skrev vi kort om, hvordan Snowflake er begyndt at tillade kunderne at gøre egen data tilgængelig for andre kunder mod betaling. Vi mente dengang også, at det potentielt ville kunne skabe et betydelig voldgrav gennem øgede netværkseffekter.

På onsdagens earnings call blev vi bekræftet i den hypotese. 

CEO Frans Slootman fortalte, at 22% af alle kunder i dag har mindst én stable edge, som defineres ved at være en løbende datadeling mellem to eller flere kunder. For et år såden var det tal 17%. For de kunder, som bruger mere end $1 mio. hos Snowflake om året, har 66% af de i alt 287 kunder mindst én stable edge.

CFO Michael Scarpelli fortalte på earnings call, at de begynder at netværkseffekterne udspille sig. Det gælder specielt inden for den finansielle services, hvor de ser den mest markant udbredelse af stable edges

Vi vil i de kommende kvartaler holde et vågent øje med, hvordan netværkseffekterne begynder at skabe endnu en voldgrav foruden de høje switching cost, som allerede hjælper Snowflake til at fastholde deres kunder.

Højere end forventet aktiebaseret aflønning

En lille sten i skoen fra Snowflake’s tredje kvartal var den højere end forventede omkostning til aktiebaseret aflønning. Den post udgjorde $229 mio. svarende til 41% af kvartalets omsætning. Det var samtidig 9% højere end forventet af analytikerne.

En ikke uvæsentlig del af forklaringen på de høje omkostninger til aktiebaseret aflønning er, at Snowflake har valgt at udnytte de fordelagtige rekrutteringsmuligheder, som byder sig lige nu. Tilsvarede udmelding hørte vi tidligere på ugen, da CrowdStrike afholdt deres earnings call.

Som det fremgår af figur 3 nedenfor, så har Snowflake de seneste tolv måneder ansat 1.990 nye medarbejdere. De fleste ansættelser er sket inden for R&D og salg og marketing. Det er funktioner, som bidrager til fremtidig vækst, hvilket er godt i vores bog.

Figur 3 - Antal ansatte hos Snowflake

Siden tredje kvartal sidste år er antallet er medarbejdere vokset med 56% til i alt 5.547 medarbejdere. i dette regnskabsår alene, har de Snowflake ansat flere end 1.500 medarbejdere. Det tal forventes at falde til omkring 1.000 nye medarbejdere næste år, hvoraf de fleste igen vil ske inden for R&D og salg og marketing.

Konservativ guidance for næste år

Som allerede skrevet øverst oppe, så faldt Snowflake aktien omkring 7% i eftermarkedet i timerne efter offentliggørelsen af tallene for tredje kvartal.

Den primære årsag til det, var en lidt konservativ guidance for fjerde kvartal, hvor man forventer en produktrelateret omsætning på $538 mio. og en EBIT margin på 1% af omsætningen. Det var laveret en konsensusforventninger, som var henholdvis $551 mio. og 2,4%.

For næste regnskabsår fortalte CFO Michael Scarpelli, at de forventer 47% i omsætningen inden for produktrelateret i forhold til de $1,92 mia., de forventer at nå for indeværende regnskabsår. Af det forventes 23% at blive konverteret til frit cash flow, hvilket er 200 basispoint bedre end det forventede niveau for i år.

Vi er glade investorer i Snowflake

Efter at have gennemgået regnskabet og lyttet til ledelsens earnings call er det vores konklusion, at vores investeringscase i intakt, selv om vi anerkender den høje værdisætning. Den kan du læse herunder, hvis du har tid og lyst.

Læs vores investeringscase for Snowflake

Da vi ikke kender læsernes økonomi, risikoprofil eller investeringshorisont, skal dette skriv ikke betragtes som en anbefaling om at købe eller sælge aktier i Snowflake. 

Tilmeld sig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev i dag og modtag én gang om ugen vores analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Læs mere om vores kommende investeringsforening