Horizon3

Snowflake aktien falder 14% trods flot regnskab

Snowflake (NYSE:SNOW) offentliggjorde onsdag regnskab for årets fjerde kvartal. Regnskabet slog analytikernes forventninger på både omsætning og indtjening. Forventningerne til næste kvartal såvel som de kommende tolv måneder levede dog ikke helt op til investorernes forventninger, som torsdag sendte Snowflake’s aktiekurs ned med 14%.

På ledelsens earnings call hørte vi ikke noget, der får os til at revurdere vores langsigtede investeringscase i Snowflake. Trods mere eller mindre ugunstige makroforhold forventer de stadig at vokse produktsalget med 40% de kommende tolv måneder og generere et frit cash flow på 25% af omsætningen. 

Vi benyttede i fonden derfor kursfaldet på de 14% til at supplere vores position i Snowflake, så den i skrivende stund udgør 2,6% af fondens formue.

Regnskabet slog analytikernes forventninger

Snowflake er lidt specielle i den måde, hvorpå de måler og offentliggør deres omsætningstal. Hvor de fleste virksomheder måler og kommunikerer hele deres omsætning, så har Snowflake kun for vane at tale om deres produktomsætning. Den fylder også 95% af den samlede omsætning, og er også klart det mest interessante og profitable at forholde sig til som investor. De resterende 5%, som for fjerde kvartal udgjorde $34 mio. ud af en total omsætning på $589 mio. kommer fra services relateret til eksempelvis onboarding af nye kunder.

Produktomsætningen var for fjerde kvartal på $555 mio. ud af en samlet omsætning på $589 mio. Det var et par procent mere end de $576 mio., som var forventet af analytikerne. Indtjeningen var $0,14 per aktie og næste tre gange mere end forventningerne på $0,05.

Kigger vi på hele året, så var produktomsætningen $1,939 mia., hvilket svarer til en stigning på 70% i forhold til forrige regnskabsår. I figur 1 har vi vist de sidste tre års udvikling i produktomsætningen, dækningsbidraget og det frie cash flow.

Figur 1 - Tre års udvikling i mio. $

I Horison3 synes vi, det er flotte tal i et år, hvor man har integreret opkøb af virksomheder, investeret i vækstfremmende innovation og onboarded 1.900 nye medarbejdere. Alt sammen i en periode med udfordrende markedsbetingelser. At den procentuelle vækstrate er lavere end de forrige år er ingen overraskelse, da man år efter år skal vokse fra en markant større base.

Guidance for 2024 lavere end forventet

For regnskabsåret 2024 forventer Snowflake $2,705 mia. i produktomsætning, hvilket svarer til en vækst på 40% de næste tolv måneder. Dækningsgraden forventes at stige fra 75% til 76%, hvilket blandt andet forklares med en ny og mere fordelagtig aftale, som Snowflake har indgået med Amazon Web Services. Det frie cash flow forventes også næste år at lande på 25%.

Forventningerne til 2024 er en anelse lavere end forventet, som de også har været for mange andre virksomheder i indeværende regnskabsæson. Det var det helt store samtaleemne på earnings call, hvor stort set alle analytikerne stillede det samme spørgsmål. Den konservative guidance fra Snowflake fik aktien til at falde 14% om torsdagen.

I Horizon3 ønsker vi ikke at skabe en fond, der er styret af kvartalskapitalisme. Vi er langsigtede investorer i verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder der samtidig har strukturel medvind, positivt cash flow og stærke finansielle balancer og dygtige ledelser. 

Den kategori synes vi stadig, at Snowflake tilhører – også selv om de europæiske kunder forventer at forbruge mindre og i et lavere tempo end set tidligere. Vi ser primært den konservative guidance for 2024 som et udtryk for ugunstige markedsvilkår lige nu, hvor især consumption-based services som Snowflake’s har det med at blive nedprioteret i forhold subscription-based services, som har lidt større transparens på omkostningerne. 

De store kunder driver stadig væksten

På earnings call blev det flere gange nævnt, at det stadig er Global 2000 kunderne, som trækker omsætningen mest. Specielt har de store amerikanske kunder været aktive på Snowflake’s platform de sidste tolv måneder, mens forbruget er steget mindre blandt den europæiske del af kundebasen.

Derudover har der også været en tydelig tendens i, at de nyere kunder tager længere tid om at nå en høj brugsadfærd på Snowflake’s platform i forhold til, hvad den ældre del af kundebasen tog. Tendensen er dog stadig, at forbruget vokser på tværs af de allerfleste af kundegrupperne – nogle bare i et lavere tempo end tidligere. 

Til trods for det lavere tempo, hvorpå de nyere kunder opnår en høj brugsadfærd på Snowflake’s platform, så er deres net retention rate stadig 158%. Det vil sige, at den gennemsnitlige kunde der for tolv måneder siden forbrugte for $100 hos Snowflake, i dag bruger $158. Vi anerkender dog, at net retention rate på tolv måneder er faldet fra 177% til 158%. Det er dog en forventlige tendens for en virksomhed, der på få år er vokset så meget som Snowflake. En net retention rate på 158% er stadig i absolut verdensklasse.

Aktietilbagekøb for $2 mia

En af de større nyheder på onsdagens earnings call var offentliggørelsen af et aktietilbagekøbsprogram for i alt $2 mia. over de næste to år. Det førte til en del spørgsmål og ikke mindst i relation til, om de penge ikke var bedre investeret i vækstfremmende innovation.

CFO Michael Scarpelli svarede analytikerne, at Snowflake lige nu har $5,1 mia. i kontanter på balancen og stort set har haft det, siden de kom på børsen 16. september 2020. I den periode har de investeret i vækst og innovation, købt virksomheder og ansat tusindvis af nye medarbejdere. Alt sammen uden at forringe virksomhedens likviditet.

Det er med andre ord ledelsens vurdering, at Snowflake har de økonomiske muskler til at finansiere et aktietilbagekøbsprogram og samtidig foretage de nødvendige investeringer i fremtiden. 

Det er selvfølgelig noget, vi løbende vil holde øje med fremadrettet.

Vi forbliver investorer i Snowflake

I Horizon3 er vi tilfredse med det regnskab, der blev præsenteret onsdag, som for hele året viste en vækst i produktomsætningen på 70%. Antallet af kunder er på tolv måneder siden steget med 31% til i alt 7.828 kunder. 573 af dem er Global 2000 virksomheder. Vi kan også se, at antallet af kunder der forbruger mere end $1 mio. årligt, på tolv måneder er vokset fra 184 til 330, hvilket er en vækst på hele 79%.

Vi anerkender, at forventningerne til de næste tolv måneder er lidt lavere end forventet, præcis som de har været for mange andre virksomheder i denne regnskabssæson. Det er dog også vores vurdering, at det ikke på nogen måde er ødelæggende for fondens investeringscase i Snowflake.

Læs vores investeringscase for Snowflake

Fondens investering i Snowflake fylder på nuværende 2,6% af den samlede formue, hvilket vi er trygge ved. Vi vil fortsætte med at følge Snowflake tæt for løbende at validere, at vores langsigtede investeringscase udvikler sig som håbet.

Tilmeld sig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev i dag og modtag én gang om ugen vores analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Bliv medinvestor i vores UCITS fond