Horizon3

Silicon Valley Bank skaber uro på finansmarkederne

Silicon Valley Bank , som har hovedsæde i Californien, blev fredag morgen amerikansk tid overtaget af Federal Deposit Insurance Corporation – også kaldet FDIC. Sagen begyndte at rulle torsdag, hvor Silicon Valley Bank måtte bogføre et tab på knap $2 mia. på salg af deres beholdning af obligationer. Obligationer, som var faldet i kurs grundet den sidste lange tids rentestigninger, men som stadig stod bogført på den finansielle balance til en urealistisk høj kurs.

Det pludselige salg af obligationerne skyldtes, at Silicon Valley Bank manglede likviditet til at servicere deres kunder, som primært består af startups, venturefirmaer og personerne bag disse. Salget førte til et så stort tab, at Silicon Valley Bank fik akut behov for at få tilført ny kapital på i alt $2.25 mia.

Kapitalen kom ikke, aktiekursen faldt torsdag 60%, kunderne trak penge ud af banken, problemet blev værre og  værre, og fredag morgen var bankens aktie suspenderet på Nasdaq og overtaget af FDIC.

Silicon Valley Bank var en anderledes bank

Silicon Valley Bank var blandt de tyve største banker i USA. Ved udgangen af 2022 havde den en balance på mere end $200 mia. og $175 mia. i indeståender fra kunder. Torsdag blev der trukket rigtig mange ud i et decideret bank run, som er gift for enhver bank.

De amerikanske bankregler gør, at alle bankindeståender op til $250.000 er garanteret af den amerikanske stat. Den garanti ser dog ikke ud til at hjælpe kunderne i Silicon Valley Bank ret meget. Kunder består typisk af velhavende privatkunder med tilknytning til den amerikanske tech- og ventureindustri samt de mange virksomheder, de står bag.

Det betyder også, at hele 97% af bankens kunder har indestående for mere end de $250.000, som er den øvre grænse for at kunne hæve sine penge allerede mandag morgen. Hvordan de øvrige kunder er stillet, ved endnu ingen. Umiddelbart ser det dog ud til, at der er relativ stor dækning for de øvrige 97% af kundernes penge.

Grunden til, at vi hælder til den konklusion er, at flere amerikanske hedge fonde allerede har tilbudt kunder med penge i klemme at strakskøbe deres udestående med Silicon Valley Bank til mellem $0,6 og $0,8 for hver dollar, de har i indestående. Hedge fonde er kendte for at tage sig godt betalt for deres arbejde, så vurderingen er alt andet lige, at der er en relativ høj dækning.

Det er dog ikke noget, vi ved – men vi følger selvfølgelig situationen med interesse.

Vi tror på fondens investeringsstrategi

I fonden investerer vi langsigtet i verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder, der samtidig har strukturel medvind, positivt cash flow, solide finansielle balancer – og hvor også ledelsen har hånden på kogepladen. Vores investeringsstrategi er lavet, så den er mindre afhængig af renteniveauer, bankers kreditfaciliteter og andre makroøkonomiske faktorer, som virksomhederne ikke har kontrol over.

Vores investeringsstrategi er lavet til også at kunne fungere under udfordrende makroøkonomiske forhold – præcis som situationen er lige nu.

Kigger vi på de 23 virksomheder i fondens aktieportefølje, så har 21 af dem indtil videre offentliggjort regnskaber for seneste kvartal. Af dem havde 81% en højere omsætning end forventet af analytikerne, mens hele 86% samtidig tjente flere penge end forventet. 

Hvad angår cash flow, så genererede 90% et positivt frit cash flow i det seneste kvartal. Derudover har de alle finansielle balancer, der vurderes stærke nok til, at de hverken er afhængige af lave renter eller bankernes kreditgivning. De kan med andre ord fortsat eksekvere på deres strategi og innovere til en bedre fremtid.

Som langsigtede investorer er det helt afgørende for os.

Fondens virksomheder er indtil videre ikke påvirket

Trækker vi en liste hos SEC, som er den amerikanske Securities og Exchange Commission, så har 163 virksomheder indtil videre rapporteret om deres tilknytning til Silicon Valley Bank. På den liste er endnu ingen af virksomhederne i fondens aktieportefølje nævnt bortset fra SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), som har en kreditfacilitet på $40 mio. hos Silicon Valley Bank. 

SoFi Technologis vurderer ikke, at det på nogen måde vil påvirke banken fremadrettet. For at vise, at det ikke bare er tomme ord, så benyttede CEO Anthony Noto fredagens volatilitet til personligt at købe for $1 mio. aktier i SoFi Technologies. 

Ligesom Antony Noto tror vi også, at den kortsigtede volatilitet kan blive en langsigtet mulighed for fonden og de virksomheder, den har investeret i. 

I fonden ejer vi også aktier i Nu Holdings (NYSE:NU), som er selskabet bag latinamerikanske Nubank. De meldte i går, at Nubank ikke har nogen som helst forbindelse eller eksponering mod Silicon Valley Bank.

For god ordens skyld skal det nævnes, at virksomheder fra vores aktieportefølje stadig har frem til onsdag til at indsende information til SEC. Størstedelen af kunderne i Silicon Valley Bank vurderes dog at være venturefirmaer og startups finansieret af venturekapital.

Vores virksomheder er længere fremme i værdikæden, generer positivt cash flow og har solide finansielle balancer. Som de langsigtede investorer vi er, tror vi derfor også, at den turbulens og mulige set back for uprofitable og venture-finansierede virksomheder kan vise sig at blive en fordel for virksomhederne i fondens aktieportefølje.

Viser det sig, at problemet fra Silicon Valley Bank spreder sig til noget systemisk, så står vi naturligvis med en anden og mere alvorlig situation – i hvert fald på kort sigt. 

En systematisk bankkrise er dog ikke vores hovedscenarie. Lært af den globale finanskrise i 2008 tror vi, at myndighederne i USA vil gå langt for at beskytte de bankkunder, som har fået deres indeståender i klemme og dermed undgå et større bank run. Derfor tror vi også, det er sandsynligt, at man vil holde kunder med indeståender over garantigrænsen på $250.000 skadesfrie, og at det vil give den nødvendige ro omkring bankerne og ikke mindst hos deres kunder.

Fonden kan drage langsigtet fordel af volatiliteten

I fonden har vi fuld gang i arbejdet med at bygge vores positioner og har stadig en del kontanter på sidelinjen. Derudover oplever vi hver dag et fint inflow, selv om vi er nye på markedet. Vi vurderer, at det er en god situation at stå i som langsigtede investorer. 

Vores mål i fonden er snart at være fuldt investeret. Vores strategi lige nu er derfor fortsat at følge situationen, så fonden ikke bliver fanget på det forkerte ben. Som langsigtede investorer bilder vi os dog ikke ind, at vi kan time bunde og toppe. I stedet tror vi på, at vi kan skabe et godt afkast ved at investere langsigtet i verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder der har strukturel medvind, positivt cash flow, solide finansielle balancer – og hvor også ledelsen har hånden på kogepladen.

Time-in-the-market slår timing-the-market.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05