Horizon3

Nubank øger indtjeningen 59% på bare ét kvartal

Nu Holdings (NYSE:NU), som er virksomheden bag latinamerikanske Nubank, offentliggjorde i aftes deres regnskab for årets andet kvartal. Det var et flot regnskab, som viser fortsæt høj vækst på alle væsentlige KPI’er, og som efter vores vurdering øger troen på, at Nu Holdings kan blive en stærk compounding aktie.

Regnskabsket, som lod vente noget på sig i aftes, ser også ud til at være blevet taget godt imod blandt investorerne. I hvert fald blev aktiekursen sendt op med mere end 4% i det amerikanske eftermarked.

De vigtigste tal fra regnskabet

Omsætning for andet kvartal var $1,87 mia., hvilket overraskede analytikerne positivt. Deres konsensusforventning var $1,74 mia. Det var samtidig 61% mere end omsætningen i samme kvartal sidste år, som lød på $1,16 mia. Det er efter vores vurdering en flot resultat i et kvartal, som Nubanks CEO David Vélez på telekonferencen selv kaldte for udfordrende.

Kigger vi på dækningsbidraget, så er det på tolv måneder mere end fordoblet fra $363,5 til $782 mio., og vokser dermed hurtigere end bankens omsætning. På årsbasis har væksten i dækningsbidraget været 115%. 

Udviklingen i nettoindtjeningen var det i regnskabet, som imponerede os mest, og som er med til at validere vores hypotese om, at Nu Holdings har stort potentiale som compounding aktie. Vi har i figur 1 herunder vist de sidste tolv måneders udvikling, og her kan man se, at væksten har været hele 59% bare siden første kvartal i år.

Figur 1 - Udviklingen i nettoindtjeningen i mio. $

Nettoindtjeningen for andet kvartal var $224,9 mio., hvilket er en markant forbedring i forhold til sidste års underskud på $29,9 mio. I sidste kvartal var nettoindtjeningen $141,8 mio., hvilket en vækst på 59%.

Tallene vist i figur 1 er efter aktiebaseret aflønning og dermed opgjort på GAAP basis. Det justerede nettooverskud var $262,7 mio. sammenlignet med $17 mio. for samme kvartal sidste år.

Egenkapitalen blev i andet kvartal forrentet med 19%, hvilket er på niveau med de traditionelle banker Latinamerika. Det er et tal, vi er ret imponerede over, da Nubank stadig er ung bank, der investerer kraftigt i innovation og vækst.

Indtjeningen er i øvrigt drevet af det brasilianske marked alene, da Mexico og Columbia stadig er underskudsgivende grundet deres tidlige stadie på vækstkurven. Det gør kun regnskabet endnu mere imponerende.

Attraktiv value proposition og en effektiv forretningsmodel

Den høje vækst i Nubanks omsætning og indtjening er drevet af tre lige vigtige faktorer, som kort forklares herunder.

Den første er den fortsat høje vækst i kundetilgangen. Ved udgangen af andet kvartal havde Nubank i alt  83,7 mio. kunder, hvoraf størstedelen er i Brasilien. Kundetilvæksten i Brasilien er stadig høj med i gennemsnit 1,5 mio. nye kunder om måneden. Den samlende kundebase er på tolv måneder vokset 28%. 

Nubank er utrolig dygtige til at gøre deres kunder aktive. I alt er 68,8 af de 83,7 mio. kunder i dag aktive med minimum et produkt. Det er en vækst på 38% i forhold til for tolv måneder siden. Mange kunder tager også nye services inden for eksempelvis investering, personlige lån og forsikring i brug. Alt det betyder, at Nubank også har en flot vækst i den gennemsnitlige månedlige omsætning per kunde. På tolv måneder er den øget fra $7,8 til $9,3 per måned svarende til en vækst på 19%.

Flere kunder hver måned, der bruger flere penge hver måned, er det der driver omsætningsvæksten.

Den sidste faktor og store konkurrencefordel, er Nubanks skalérbare og omkostningseffektive forretningsmodel. Omkostningen per kunde er $0,8 per måned, hvilket er præcis det samme tal, som for tolv måneder siden. Selv vurderer CEO David Vélez, at Nubanks forretningsmodel er 85% mere omkostningseffektiv end de traditionelle bankers.

Direkte adspurgt på aftenens telekonference mener David Vélez og den øvrigt ledelse, at der er mere positivt i vente. Både når der tales om kundetilvækst, gennemsnitligt månedligt forbrug og effektivisereringer.

Store forventninger til to nye produkter

CEO David Vélez tog sig i aftes tid til at tale om to nye produkter, som Nubank forventer sig meget af. Et er til det brasilianske marked, mens et andet er til kunderne i Mexico.

Produktet til det brasilianske marked handler om lån med sikkerhed i aktiver. Det er et vigtigt indsatsområde, da det vil hjælpe med både at tiltrække de allermest attraktive kunder på det brasilianske marked – og med at gøre Nubank til kundernes primære bankvalg. Det er et vigtigt produkt for Nubank, da det vil hjælpe med både at styrke kundeloyaliteten og øge den gennemsnitlige omsætning per kunde. 

De næste produkt er et opsparingsprodukt ved navn Cuenta Nu, som blev lanceret i Mexico i maj måned. Det produkt har fået en utrolig flot lancering, og har allerede nået 1,3 mio. kunder. Det gennemsnitlige indlån er hele ti gange større end det var i Brasilien, da produktet blev lanceret der i 2017. Produktet er vigtigt, da det giver indlån, som er vigtige for enhver bank.

Den samlede indlån i Nubank er på tolv måneder i øvrigt steget 23% til i alt $18 mia. 

I Horizon3 mener vi, at der en god sandsynlighed for, at Nubank vil få succes med begge produkter. 

Vi ser en styrket investeringscase

I Horizon3 vurderer vi, at fondens investeringscase i Nu Holdings er blevet styrket siden sidste kvartal. 

Vi er begejstrede for den fortsat høje kundetilgang, væksten i den gennemsnitlige omsætning per kunde og deres både effektive og skalérbare forretningsmodel. Samtidig er vi blevet bekræftet i, at der med stor sandsynligvis er mere at hente i fremtiden på alle tre fronter. 

Læs vores investeringscase for Nu Holdings

Kigger vi på værdisætningen af Nu Holdings, så er den lige nu prissat til knap 34 gange de næste tolv måneder forventede indtjening. Om det er dyrt eller billigt, må være den enkelte investors vurdering. Kigger man på det i historisk perspektiv, er det den billigste værdisætning, Nu Holdings har haft til dato.

De næste tolv måneder forventes nettoindtjeningen at blive $0,23 per aktie. Kigger vi frem mod 2025, så forventes nettoindtjeningen at være steget $0,50, hvilket i givet fald vil svare til en p/e multipel på knap 16 gange nettoindtjeningen. Dyrt for nogen men fair for os taget vores langsigtede investeringsstrategi in mente.

Da vi ikke kender læsernes økonomi, risikoprofil og investeringshorisont skal dette perspektiv på regnskabet ej betragtes som en anbefaling om hverken at købe eller sælge Nu Holdings aktien.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev og modtag løbende analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder direkte i din indbakke. 

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Læs mere om vores investeringsfond