Horizon3

Nubank fik 5 millioner nye kunder i tredje kvartal

Nu Holdings (NYSE:NU) offentliggjorde mandag sit regnskab for tredje kvartal. Det var nærmest et pletfrit regnskabskab, som efter vores begreber viste en bank i topform. På tre måneder har man tiltrukket flere end 5 mio. nye kunder, så det totale antal kunder nu har rundet 70 mio. Det er 46% flere end for bare tolv måneder siden. 

Investorerne tog også godt imod regnskabet og sendte dagen efter aktiekursen op med 13%.

Nubank har øget omsætningen med 171% på tolv måneder

I figur 1 nedenfor har jeg vist de vigtigste tal fra regnskabet. Det viser en omsætning på $1,3 mia., hvilket var 10% mere end forventet af analytikerne. Det gør samtidig Nubank til den sjette største bank i hele Latinamerika, hvilket er imponerende taget i betragtning, at banken først blev etablere i 2013.

Bundlinjen viser nu et nettooverskud, hvilket var en god milepæl at nå. Det er dog væsentligt at pointere, at Nubank endnu ikke er i en fase, hvor det det handler om at optimere deres bundlinje. Fokus er stadig på vækst, hvilket også blev pointeret af CEO David Vélez på tirsdagens earnings call.

Figur 1 - De vigtigste nøgletal fra tredje kvartal
Nøgletal
Årlig vækst
Realiseret

Omsætning

+ 171%

$1.300 mio.

Dækningsbidrag

+ 90%

$427 mio.

Nettooverskud

$7,8 mio.

Købsvolume

+ 75%

$21,2 mia.

Indlån

+ 73%

$14,0 mia.

Udlån

+ 83%

$9,7 mia.

På købsvolumen, indlån og udlån er der også rigtig flot vækst hos Nubank. På earnings call blev der spurgte meget ind til kvaliteten af udlånene. Det kan du læse mere om længere nede i dette skriv.

Den aktiebaserede aflønning var i tredje kvartal $78,9 mio., hvilket er en stigning på 79% i forhold til tredje kvartal sidste år. Det er højt tal, men det er også til at acceptere så længe, Nubank eksekverer så godt, som de gør. Vi holder øje med, hvordan den post udvikler sig i de kommende kvartaler.

Høj kvalitet i udlånsporteføljen

På earnings call blev der af flere stillet spørgsmål til kvaliteten af Nubanks udlånsportefølje, som ved udgangen af tredje kvartal var på $9,7 mia. COO Youssef Lahrech kunne i den forbindelse berolige investorerne med, at Nubanks udlånsportefølje performer bedre end resten af markedet på tværs af alle indkomstgrupper.

Specielt i de laveste indkomstgrupper, som står for 36% af alle udlån, har Nubank været gode til at bruge data til at kreditvurdere kunderne. Det betyder også, at andelen af dårligt performende lån er to til tre gange lavere hos Nubank end det er for resten af markedet.

COO Youssef Lahrech gjorde dog flere gange opmærksom på, at tingene hurtigt kan ændre sig, hvis de makroøkonomiske forhold ændrer sig, men at han generelt er optimistisk med hensyn til den kreditrisiko, Nubank har påtaget sig.

Nubank vil levere de bedste produkter

Nubank har en klar ambition om havde det bedste produkt i hver kategori af finansielle produkter, da de mener det er med til at drive både vækst og indtjening. I figur 2 nedenfor har vi vist den indekserede net promotor score for Nubank, andre fintech banker og de traditionalle banker i henholdsvis Brasilien, Mexico og Columbia som er de tre markeder, Nubank er på.

Figur 2 - Indekseret net promotor score

På earnings call fortalte CEO David Vélez om, hvordan den ambition hjælper Nubank til at vokse hurtigere og billigere end andre. Her nævnte han blandt andet, at det kun koster Nubank $6 at tiltrække en ny kunde, da 70% af alle kunder kommer fordi andre kunder anbefaler dem det.

På grund af den kompromisløse tilgang til kvaliteten af produkterne, formår Nubank også at gøre flere og flere af deres kunder aktive. Ved udgangen af tredje kvartal var 82% af aktive. Det er 2% flere end ved udgangen af sidste kvartal og 9% flere end for tolv måneder siden. 

55% af de brasilianske kunder, som stadig udgør langt den største del af de 70 mio. kunder, bruger Nubank som deres primære bankforbindelse. 

Stadig stort vækstpotentiale for Nubank

Nubank har via Brasilien, Mexico og Columbia potentielt adgang til 60% af den latinamerikanske befolkning. Indtil videre er det klart Brasilien, der udgør den største del af forretningen, men på earnings call nævner CEO David Vélez, at Mexico og Columbia potentielt kan vokse sig ligeså stor. Kigger man på markedspenetreringen af de tre markeder over en tidslinje på 26 måneder efter lancering, så er man i Mexico faktisk også lykkes med at tiltrække omkring dobbelt så mange kunder, som man gjorde i Brasilien. I Columbia er det nærmere tre gange så mange.

I figur 3 har jeg vist, hvordan den gennemsnitlige månedlige omsætning og omkostninger per kunde har udviklet sig siden tredje kvartal sidste år. 

Figur 3 - Gennemsnitlig månedlig omsætning og omkostning per kunde for Nubank

Figur 3 viser en vækst i den gennemsnitlige månedlige omsætning per bruger på 61% i forhold til sidste år. Væksten har været lidt aftagende fra andet til tredje kvartal i år, hvilket i henhold til ledelsen skyldes, at man har valgt at være disciplinerede i forhold til den risiko, man har ønsket at påtage sig.

På earnings call sammenlignede Nubank deres egen månedlige gennemsnitlige omsætning per kunde med fire andre store banker på markedet. Hvor beløbet for Nubank er $7,9 per kunde, så ligger det for sammenligningsgruppen fra $33,4 til $54,2 per kunde. Det er Nubanks mål at nærme sig sammenligningsgruppen samtidig med, at man holder den gennemsnitlige omkostning per kunde under $1. 

Den udvikling følger vi naturligvis tæt i det kommende kvartaler og år.

Brug for produktudvikling til det rigeste kundesegment

49% af Nubanks kunder ligger i lavindkomstsegmentet, 43% i mellenindkomstgruppen og 8% tilhører gruppen af kunder med de højeste indtægter. Det er ikke væsentlig anderledes end andre banker på markedet, som har mellem 8% og 11% af deres kunder i højindkomstsegmentet.

På earnings call nævner ledelsen den forskel, at Nubank ikke er den primære bankforbindelse for dette attraktive kundesegment. For at blive det, er der stadig produkter, som mangler på hylderne eller som endnu ikke er konkurrencedygtige nok. Her nævner de blandt andet lån mod sikkerhed i aktiver og andre produkter, som appelerer til kunder med høj indkomst.

Vi vil selvfølgelig følge med i, hvordan den produktudvikling materialiserer sig, så man også kan skabe værdi for de 5 til 6 millioner Nubank kunder, som tilhører det segment.

Vi er glade aktionærer i Nubank

Hos Horizon3 er vi glade for at være medejere af Nubank og vi synes i høj grad, at vores investeringscase er intakt.

Læs vores investeringscase for Nu Holdings

Vi er begejstrede for deres kompromisløse tilgang til at skabe det bedste produkt, hvilket kommer til udtryk via den høje net promoter score og den stigende gennemsnitlige omsætning per kunde. At 70% af kunderne kommer, fordi andre kunder anbefaler Nubank er også en stærk indikator for høj kvalitet og tilfredse kunder. Vi tror på, at det vil hjælpe dem til at holde en høj vækstrate fremadrettet.

Den skalérbare og profitable forretningsmodel appelerer også til vores investeringsstrategi. Vi vil i den forbindelse naturligvis holde skarpt øje med, hvordan omkostningen per kunde udvikler sig i forhold til omsætningen og om den holder sig under $1, som der blev stillet i udsigt på earnings call.

Da vi ikke kender læsernes økonomi, investeringshorisont eller risikoprofil, skal dette skriv ikke betragtes som en anbefaling om hverken at købe eller sælge aktier i Nu Holdings.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev i dag og modtag én gang om ugen vores analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Læs mere om vores kommende investeringsforening