Horizon3

Horizon3 er kommet godt fra start som børsnoteret fond

Der er nu gået en måned, siden vi 20. februar noterede vores UCITS fond på den danske Nasdaq børs. Det har mildest talt været en turbulent måned, som først og fremmest har været drevet af store makroøkonomiske usikkerheder.

Kort fortalt startede vi måneden med spekulationer om tilbagevendende inflation og ynderligere rentestigninger og sluttede med en bankkrise, der har fået den 10-årige amerikanske markedsrente til igen at vende nedad. Så sent som 2. marts var renten over 4% – fredag lukkede den i 3,39%.

Det er enorme udsving på kort tid, som i høj grad er med til at bekræfte os i, at den amerikanske økonom Kenneth Galbraith havde mere ret end som så, da han sagde, at der findes to grupper af mennesker, der laver prognoser om fremtiden. Den første består af mennesker, der ikke kender den og den anden gruppe af de, som ikke ved, de ikke kender den.

Af samme årsag vil det i fonden fortsat være vores strategi at investere langsigtet i innovative vækstvirksomheder med strukturel medvind, positivt cash flow, solide finansielle balancer – og hvor også ledelsen har hånden på kogepladen. Vi vil fastholde vores fokus på virksomhederne og deres langsigtede udvikling frem for at forsøge at spekulere i den næste makroøkonomiske bevægelse.

Virksomhederne i fondens aktieportefølje har leveret stærke regnskaber

I fonden har vi netop afsluttet regnskabssæsonen for denne omgang. Onsdag offentliggjorde UiPath (NYSE:PATH) regnskab som den sidste af de 23 virksomheder i fondens aktieportefølje.  Det var et regnskab som viste større omsætning og bedre indtjening end forventet af analytikerne, såvel som en opjustering af guidance for det kommende år.

Siden regnskabet i onsdags er UiPaths’s aktiekurs steget med næsten 17%.

UiPath har heldigvis ikke været en enlig svale, når vi kigger på de 23 virksomheder, som nu har aflagt regnskab for seneste kvartal. I figur 1 herunder har vi vist, hvordan virksomhedernes regnskaber har været i forhold til analytikernes konsensusforventninger.

Figur 1 - Realiserede vs forventede resultater
Beat/miss fordeling for omsætningen
Beat/miss fordeling for indtjeningen

Fordelingerne i figur 1 viser, at 83% af virksomheder i seneste kvartal havde en højere omsætning i forhold til, hvad der på forhånd var forventet af de analytikere, der også følger virksomhederne tæt. Kun 3 af de 23 virksomhederne i fondens aktieportefølje kunne ikke helt leve op til konsensusforventningerne. 

Kigger vi på virksomhedernes indtjening, så genererede 87% af virksomhederne et større overskud per aktie end forventet. Kun to virksomheder et mindre, som var henholdsvis Apple (NASDAQ:AAPL) og Amazon (NASDAQ:AMZN). Som langsigtede investorer forbliver vi dog optimistiske på begge virksomheders vegne.

Kigger vi på pengestrømmene, så genererede hele 87% et positivt frit cash flow. Det er et vigtigt investeringskriterie i fonden, da det validerer, at virksomheder ikke bare har en stærk value propostion, men at de også har en profitabel forretningsmodel.

Fondens aktier har vist styrke i et turbulent marked

Det er som allerede skrevet kun én måned siden, fonden blev lanceret på Nasdaq børsen. Det er derfor også et alt for kort perspektiv at vurdere fonden på, da vores investeringshorisont er minimum fem år. Vi anerkender dog, at mange ønsker at følge med i et kortere perspektiv end det.

I figur 2 herunder har vi derfor vist fondens afkast siden børsnoteringen 20. februar og sammenlignet med de forskellige indeks, som vi ved, at mange investorer skeler til.

Figur 2 - Afkast i % siden børsnoteringen 20. februar

Kortsigtede kursbevægelser i aktiemarkedet kan i mange tilfælde skyldes tilfældigheder, og der skal heller ikke lægges for meget i, at fonden siden børsnoteringen 20. februar har slået indeksene. Kigger vi på det tyske DAX og det danske C25 indeks, så har banker og andre virksomheder uden synderligt høje vækstforventninger en betydelig vægtning. 

Fondens strategi er ikke at investere i den type virksomheder, selv om de til tider kan se billigt prissat ud, når man for eksempel ser på deres price/earnings multipler. Vores strategi er at investere langsigtet i verdens mest innovative vækstvirksomheder, der samtidig har strukturel medvind, positivt cash flow, solide finansielle balancer – og hvor også ledelsen har hånden på kogepladen.

På lang sigt tror vi, at de leverer det bedste afkast til investorerne. Derudover vurderer vi også, de er meget mere modstandsdygtige i perioder i udfordrende makroøkonomiske konjunkturer. Måske er det også det, der afspejles i figur 2. 

En mulig rotation mod profitable techaktier kan været startet

Ser vi på den forgange uge, har den i høj grad stået i bankernes tegn. Meget tyder på, at der også i denne weekend arbejdes i både USA og Schweiz for at undgå en en ny, stor og systemisk bankkrise. Lykkes det, er det nok mere et udtryk for centalbankernes overbærenhed end bankledelsernes strategiske udsyn og rettidige omhu.

Ugen har da også været præget af høj volatilitet blandt bankaktier verden over. S&P Regional Banking ETF’en (NYSE:KRE), som er en ETF for regionale banker i USA, har fra mandag til fredag tabt knapt 15% af sin værdi. På 30 dages basis er det negative afkast 31%. Det er også gået hårdt ud over de danske banker, hvor Jyske Banks aktiekurs eksempelvis er faldet 16%, mens man i Danske Bank er sluppet med  et fald på 9%.

De store kursstab på bankaktierne har for ugen også smittet af på specielt C25 og DAX indeksene, hvor bankerne vægter relativt meget. Som det ses i figur 3 er C25 indekset faldet 2,49%, mens DAX er nede med hele 4,32%. 

Figur 3 - Afkast i % fra mandag til fredag

På figur 3 ser vi, at der er næsten 10% forskel mellem ugens afkast for vores fond og DAX indekset. Igen er det vigtigt at pointere, at en uge ikke er lang tid for en langsigtet investeringsstrategi. Figur 3 kan dog antyde en startende rotation mod de profitable tech- og vækstvirksomheder, som netop er de typer selskaber, fonden investerer i.

Kan bankaktierne hurtigt stige igen, hvis en global bankkrise afværges? Sagtens og endda sandsynligvis. Vil de berørte banker stå tilbage med stærkere og mere fremtidssikrede forretningsmodeller, hvis det lykkes? Næppe. 

Vi har stor tiltro til fonden investeringsstrategi

En investeringsstrategi skal ikke kun vurderes på, hvordan den fungerer i gode tider men også, hvordan den klarer sig i perioder med høj usikkerhed og turbulens. For tredje gang skriver jeg, at en måned ikke er lang tid for en langsigtet investeringsstrategi. Men fakta er dog, at fonden den første måned efter børsnoteringen har klaret sig bedre end indeksene.

Om det fortsætter de kommende måneder og kvartaler ved ingen. Vi er dog ret optimistiske, hvad angår det langsigtede potentiale i fondens investeringsstrategi. Vi tror på, at aktiemarkedet i fremtiden vil nå nye toppe og vi tror også, at det vil være de virksomheder, der vokser top- og bundlinjen mest, som vil drive udviklingen.

I fonden vil vi positionere og langsigtet derefter.

Tilmeld dig vores investorwebinar 23. marts

Torsdag den 23. marts kl. 20.00 afholder vi et investorwebinar, hvor vi kigger nærmere på virksomhedernes seneste regnskaber, deres fremtidsudsigter og værdiansættelser. Det er gratis for både eksisterende potentielle medinvestorer at deltage i webinaret. 

Tilmelding kan ske ved at udfylde formularen herunder.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Læs mere om vores børsnoterede fond her