Horizon3

Flot MongoDB regnskab med konservativ guidance for 2024

MongoDB (NASDAQ:MDB) offentliggjorde onsdag aften et flot regnskab for årets fjerde og sidste  kvartal. Det var et regnskab, som slog analytikernes forventninger til både omsætning og indtjening. Forventningerne til de næste tolv måneder var dog, som vi også har set det hos andre  forbrugsbaserede forretningsmodeller, mere konservativ end fleste investorer brød sig om. 

Som vi ser det, skyldes den konservative guidance for 2024 primært udfordrende makroøkonomiske forhold og ikke, at der er ændret noget fundamentalt i forhold til MongoDB’s value proposition og markedsposition. Derfor holder vi også fast i vores MongoDB, som lige nu betragtes som en tier 3 position.

Regnskabet viste flot vækst på top- og bundlinje

I Horizon3 lyttede vi onsdag aften med på ledelsens earnings call, og i løbet af i dag har vi også haft tid til at kigge nærmere på deres regnskab. Vi har vist de vigtigste tal fra regnskabet i figur 1 herunder.

Figur 1 - MongoDB fjerde kvartal
Nøgletal
Realiseret
Forventet
Beat/miss

Omsætning

$361 mio.

$338 mio.

+ 7%

EBIT

$37 mio.

 $8 mio.

+ 363%

Nettooverskud per aktie

$0,57

$0,08

+ 613%

Som det kan ses i figur 1, så var omsætningen for fjerde kvartal $368 mio., hvilket var 7% bedre analytikernes konsensusestimater og 36% mere end samme kvartal sidste år. MongoDB’s cloudbaserede platform Atlas er vokset omsætningen 50% på tolv måneder og fylder nu 65% af virksomhedens samlede omsætning.

Endnu flottere ser det ud, når man kigger på indtjeningen, som i dette skriv er beskrevet i non-GAAP termer. Det vil sige, at der ikke er taget højde for aktiebaseret aflønning i tallene. Dækningsgraden er siden sidste år steget fra 76,3% til 80,6%, hvilket blandt andet er forårsaget af en ny og bedre aftale med Azure.

Overskudsgraden for fjerde kvartal var 13,3%, hvilket er en markant forbedring fra de 3,1% fra kvartal sidste år. Fremgangen skyldes blandt andet, at man har holdt igen med nyansættelser og fokuseret investeringer der, hvor de giver det største forventede afkast. De to initiativer er slået igennem på både EBIT såvel som nettooverskuddet per aktie.

En anden vigig ting, og noget vi holder tæt øje med hos alle tier 3 virksomhederne i vores aktieportefølje, er det frie cash flow. Det var for fjerde kvartal $25 mio., hvilket skal sammenlignes med et minus på $7 mio. i sidste kvartal og minus $47 mio. for det kvartal, der sluttede 31. juli 2022. Et frit cash flow på $25 mio. svarer til knap 7% af omsætningen, hvilket er en dejlig milepæl at nå.

Positivt cash flow og en solid finansiel balance er to ting, vi som langsigtede investorer lægger stor vægt på. MongoDB havde ultimo fjerde kvartal omsætningsaktiver for $1,8 mia. og en gæld på $1,1 mia. Det er langt fra den stærkeste finansielle balance i fondens aktieportefølje, men den er heller ikke svag – slet ikke hvis de kan fortstætte med at generere positivt cash flow.

MongoDB aktien faldt 9% på konservativ guidance

Det flotte regnskab til trods, så faldt aktiekursen 9% i dag. Som vi ser det, skyldes det ene og alene den ret konservative guidance for for 2024.

For første kvartal af regnskabsåret 2024 forventer MongoDB en omsætning på $346 mio., hvilket var $10 mio. mindre end forventet af analytikerne på Wall Street. I forhold til det netop overståede kvartal er det sågar en negativ omsætningsvækst på 4%.

For hele det kommende regnskabsår forventer de at nå en omsætning på $1,495 mia., hvilket svarer til en vækst på 16% i forhold til det netop offentliggjorte regnskab. Her havde analytikerne forventet 26% vækst og en omsætning på $1,58 mia.

På indtjeningsforventningerne til det kommende år levede guidance mere end op til forventningerne. For næste kvartal forventer man end indtjening per aktie mellem $0,17 og $0,20, hvilket var mere end de ventede $0,14. For hele de kommende år forventer ledelsen mellem $0,96 og $1,10, hvilket er markant mere end analytikernes egne konsensusforventninger, som var $0,61.

De forventede indtjeningsestimater er non-GAAP tal og tager ikke højde for aktiebaseret aflønning. Den del forventes i øvrigt at falde i takt med, at de holder igen med nyansættelser i det kommende år.

Land and expand strategien har midlertidig modvind

De forholdsvis konservative forventninger til 2024 rejste en del spørgsmål fra deltagernes på onsdagens earnings call, som til tider også virkede bekymrede. Det er vores vurdering, at MongoDB’s ledelse svarede fint på spørgsmålene alle gangene, de blev stillet.

Det første svar var, at MongoDB ikke har udfordringer med at tiltrække nye kunder. På tolv måneder er det totale antal kunder vokset fra 33.000 til 40.800. Lang de fleste er kunder, der benytter sig af den cloudbaserede dataplatform Atlas. Her er tallet på tolv måneder steget fra 31.500 til i alt 39.300 kunder. De oplever endda en tendens til, at kunderne betragter MongoDB som forretningskritisk og en af de samarbejdspartnere, der vælges til i den igangværende konsolideringsbølge. Det skyldes ikke mindst, at MongoDB tilbyder en fleksibel platform og forretningsmodel, som fungerer fint sammen med de tre hyperscalers Amazon Web Services, Microsoft Azure og Google Cloud.

De oplever til gengæld et lidt mindre forbrug hos kunderne i takt med, at mange af dem  er blevet mere omkostningsbevidste i løbet af 2022. Det gælder ikke mindst blandt nye kunder og dem inden for tech-segmentet. MongoDB har en strategi om land and expand, og de giver udtryk for, at den strategi stadig virker, hvilket også bekræftes af den fortsat store kundetilgang. De har også pæn succes med at sikre, at nye applikationer og workloads tages i brug hos både nye og eksisterende kunder.

Over tid kan de se, at den formula fører til mere brug, højere omsætning og bedre indtjening. Og selv om det lige nu går langsommere end ellers, så ser de det som noget midlertidigt grundet de nuværende og ugunstige makroøkonomiske vilkår. De kan dog stadig se, at antallet af kunder der bruger mere end $100.000 årligt er steget fra 1.307 til 1.651 på tolv måneder. Gruppen af kunder, der bruger mere end $1 mio. årligt er i samme periode vokset fra 164 til 213.

MongoDB har tradition for at eksekvere bedre end forventet

Nok var forventningerne til de næste tolv måneder konservative, men det er ikke det samme som at sige, at MongoDB ikke kommer til at levere bedre end forventet. Som de jo også gjorde i regnskabet, som blev offentliggjort onsdag.

Kigger vi på historikken fra det første rapporterede kvartal i marts 2018, så har MongoDB en 100% track record i at eksekvere bedre end forventet. Det er 21 kvartaler i streg. Og det gælder både på top- og bundlinjen. I Horizon3 vurderer vi, der en god mulighed for, at de vil fortsætte med det.

Det gælder ikke mindst på omsætningssiden, som var den konservative del af forventningsdannelsen. Hvad angår indtjeningen, så var deres guidance for de næste tolv måneder faktisk markant bedre end forventet af analytikerne. På earnings call satte ledelsen en forventetning om et overskud per aktie på op til $1,10, hvilket var markant mere end $0,61, som på forhånd var ventet af analytikerne. 

Kortsigtet makromodvind eller ej, så er MongoDB i et attraktivt marked med strukturel medvind, et godt produkt og en lang forventet vækstrejse foran sig. COO Michael Gordon satte tingene fint i perspektiv på earnings call ved at forklare, at deres marked fra 2022 til 2026 forventes af vokse fra $84 til $136 mia. 

MongoDB har lige nu en markedsandel på kun 1,5% – så upsiden er markant større end downsiden.

Vi fastholder vores position i MongoDB

Vi er i fonden langsigtede investorer i innovative vækstvirksomheder. Virksomheder der samtidig har strukturel medvind, positivt cash flow, solide finansielle balancer – og hvor også ledelsen har hånden på kogepladen. Vi mener, MongoDB lever op til fondens investeringskriterier, og vi fastholder derfor vores position i virksomheden, som lige nu er en mindre tier 3 investering. 

Læs vores investeringscase for MongoDB

Vi anerkender de nuværende udfordringer og tror ligesom ledelsen på, at den nuværende makroøkonomiske modvind igen bliver til medvind. Vi tror på, at der stadig vil være en stigende efterspørgsel efter ikke-SQL databaser, og at MongoDB har en god voldgrav. Det vil vi løbende validere ved fortsat at holde øje med udviklingen i antallet af kunder, omsætningsvæksten fra Atlas såvel som udviklingen i indtjeningen og det frie cash flow.

Da vi ikke kender læsernes økonomi, risikoprofil eller investeringshorisont, skal dette skriv ikke betragtes som en anbefaling om at købe eller sælge aktier i MongoDB.

Tilmeld sig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev i dag og modtag én gang om ugen vores analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Læs vores investeringscases på vores positioner