Horizon3

En volatil regnskabsuge bød på gode købsmuligheder

Det har været en volatil uge på aktiemarkedet. Det skyldes ikke mindst de amerikanske inflationstal, som blev offentliggjort i løbet af ugen. 

Tirsdag viste de amerikanske forbrugerpriser, at inflationen er begyndt at falde langsommere end forventet. I forhold til for et år siden er forbrugerpriserne i USA steget 3,1%, hvilket var 20 basispoint mere end de forventede 2,9%. Vi hæfter os dog ved, at priserne er faldende i forhold til måneden før, hvor inflationen var 3,4%. 

Billedet var det samme for de amerikanske produktionspriser, som blev offentliggjort fredag eftermiddag. De viste en tolv måneders stigning på 0,9%, hvilket var 30 basispoint mere end forventet. Igen er trenden nedadgående i forhold til december, hvor stigningen i produktionspriserne var 1,0%. 

I fonden Horizon3 Innovation er vi langsigtede investorer. Og vi tror, at innovationskraften og den strukturelle medvind i porteføljens markedsledende virksomheder på sigt overvinder 20 basispoints højere inflation end forventet. Vi har derfor set ugens volatilitet som en god mulighed til at købe flere aktier i de virksomheder, som faldt på ugens inflations- og regnskabsnyheder.

Du kan herunder læse mere om ugens fem regnskabsaktuelle virksomheder – og hvordan vi i fonden forholder os til dem.

Monday.com aktien falder 10% trods godt regnskab

Ugen startede med et regnskab fra monday.com (NASDAQ:MNDY), som mandag formiddag dansk tid offentliggjorde tal for fjerde kvartal 2023. Trods et rigtig godt regnskab, som slog analytikernes konsensusforventninger til både omsætning og indtjening, faldt virksomhedens aktiekurs 10% i løbet af mandagen. 

I den tidlige handel var kursen endnu længere nede, hvilket vi udnyttede til at købe flere aktier til fonden til kurs $199 per aktie. Dagen sluttede i kurs $212,01, hvilket gav fonden en hurtig gevinst på 6.54%. Fondens gennemsnitkurs er $197,65 og fredagens lukkekurs $225,30. Det giver fonden en foreløbig valutajusteret gevinst på 13,99%, siden vi foretog det første køb 3. januar i år.

Regnskabet for fjerde kvartal viste en vækst i omsætningen på 35% til $203 mio. Væksten var drevet af de store kunder, som bruger mere end $50 og $100 tusinde årligt hos monday.com. Antallet af disse kunder steg henholdsvis 56% og 58%. Det ser vi som et klart signal om, at den digitale platform fra monday.com reelt hjælper virksomheder og teams med at organisere og styre deres arbejde på en bedre måde end hidtil. Den hypotese blev på ledelsens earnings call også bekræftet af co-CEO Roy Mann, som ser monday.com udvikle sig mere og mere til at blive kategorivinderen.

Kigger vi på nettoindtjeningen, så var den $0,65 per aktie. Det var 47% mere end samme kvartal året før og hele 103% mere end de $0,32 per aktie, som var analytikernes konsensusforventning. Det frie cash flow for fjerde kvartal var $55 mio. svarende til 27% af det totale salg. For et år siden var den frie cash flow margin på 20%, så der så vi også en pæn forbedring.

For 2024 forventer ledelsen fortsat udfordrende makroøkonomiske vilkår, hvilket deres udmeldte forventninger også bærer præg af. For hele 2024 forventer de en omsætning mellem $926 og $932 mio., hvilket vil svare til en vækst på 27% til 28%. Med hensyn til det frie cash flow, så er forventningen et sted mellem $200 og $206 mio. 

Uden at ligge hovedet på blokken vurderer vi, at der er en god sandsynlighed for, at monday.com vil eksekvere endnu bedre end det i 2024. Ved udgangen af første kvartal vil vi se de første tegn på, om vi får ret i den hypotese.

Datadog leverer stor stigning i det frie cash flow

Tirsdag præsenterede Datadog (NASDAQ:DDOG), der laver overvågnings- og analyseværktøjer til virksomheder, som har behov for et komplet overblik over deres cloudbaserede IT infrastruktur, regnskab for deres fjerde kvartal. Det viste en omsætning på $590 mio. og 26% mere end for samme kvartal året før. Det var samtidig næsten 4% mere end forventet af de analytikere, der dækker aktien.

Nettooverskuddet var $0,44 per aktie, hvilket var en stigning på 69% i forhold til for tolv måneder siden. Fjerde kvartal var samtidig det 18. af ligeså mange mulige, hvor Datadog slog analytikernes konsensusforventninger til både omsætning og indtjening.

Det frie cash flow, som er et nøgletal vi i fonden vægter højt, er siden fjerde kvartal 2022 til 2023 vokset fra $96 til $201 mio. Det er en forøgelse på hele 109%. I figur 1 nedenfor har vi vist den frie cash flow margin i forhold til omsætningen for de seneste syv kvartaler.

Figur 1 - Frit cash flow i % af omsætningen

Den kraftige stigning i det frie cash flow skyldes to ting. Den første er rettidig omhu med at rebe sejlene i en tid med stor usikkerhed rent makroøkonomisk. Den anden skyldes forudbetalinger for kundeaftaler, som ifølge ledelsen bliver både større og længere i deres varighed.

Præcis som tilfældet var for monday.com, er det også de store kunder, som driver væksten hos Datadog. Ifølge ledelsen er der her meget mere at komme efter i fremtiden i og med, at mange af de helt store virksomheder stadig er tidligt på rejsen med at migrere deres IT fra kælder til sky. Ved udgangen af fjerde kvartal 42% af alle Fortune 500 virksomheder kunder hos Datadog. Og i takt med at mere og mere af deres IT i fremtiden bliver cloudbaseret, vil behovet for Datadogs overvågningsløsninger stige.

Af princip guider Datadog konservativ for fremtiden. Det var også tilfældet på gårsdagens earnings call, hvilket fik algoritmerne til at sende aktiekursen ned med 15% i førmarkedet. Kursen rettede sig dog i løbet af dagen og sluttede i minus på kun et par procent. 

For 2024 forventer Datadog at omsætte for cirka $2,6 mia. og en nettoindtjening på mellem $1,38 og $1,44 per aktie. Det vil i forhold til 2023 svare til en vækst på henholdsvis 23% og 9%, hvis der tages udgangspunkt i det højeste indtjeningsestimat.

De analytikere der dækker Datadog aktien er mere optimistiske end det, hvad angår indtjeningen. Deres konsensusforventning er en nettoindtjening på $1,74 per aktie og næsten 32% mere end i 2023. 

I fonden har vi udnyttet ugens volatilitet til at øge vores investering i Datadog.

Ekstraordinær skatteregning skygger for stærkt Airbnb regnskab

En ekstraordinær skatteregning på cirka $1 mia. skyggede tirsdag for et ellers stærkt regnskab fra Airbnb (NASDAQ:ABNB). Det påvirkede nettoindtjeningen negativt, så den i stedet for et overskud på $489 mio. viste et nettounderskud på $349 mio. for sidste års fjerde kvartal.

Investorerne reagerede negativt på regnskabet og sendte aktiekursen ned med cirka 5% i det amerikanske eftermarked. Aktiekursen rettede sig dog allerede igen i løbet af onsdagen, men lukkede dog i et minus på 1,74%. I fonden udnyttede vi volatiliteten til at købe flere aktier i Airbnb, som nu udgør cirka 3,6% af fondens samlede aktieportefølje.

Kigger vi på regnskabet, så er fjerde kvartals omsætning på tolv måneder vokset 17% til $2,2 mia. EBITDA voksede med hele 46% til $0,74 mia. svarende til næsten 34% af omsætningen. Normalt er EBITDA ikke vores foretrukne nøgletal, hvad indtjening angår, men grundet den store ekstraordinere skattebetaling, er det for dette kvartal nok det mest retvisende.

Kigger vi på regnskabstallene for hele 2023, så var de efter vores opfattelse stærke. Omsætningen steg 18% til $9,9 mia. Af dem blev $4,8 mia. konverteret til nettoindtjening svarende til næsten 49% af omsætningen. Til sammenligning var nettoindtjeningen $1,9 mia. i 2022. Så altså en stigning på mere end 150%. $3,8 mia. endte som frit cash flow svarende til 39% af omsætningen.

Den finansielle balance viste ultimo 2023, at Airbnb har mere end $10 mia. i kontanter. Til sammenligning er gælden knap $2 mia.

Tirsdag aften deltog vi også i ledelsens earnings call, hvor vi hørte en veloplagt ledelse tale om de vigtigste strategiske initiativer for de kommende år. De handler kort fortalt om at gøre Airbnb hostning mainstream, fortsat innovation af kerneydelsen og ekspansion uden for den eksisterende kerneydelse.

Upstart er stadig udfordret af højt renteniveau

Tirsdag aften kom også Upstart Holdings (NASDAQ:UPST), som ved hjælp af kunstig intelligens hjælper banker og andre långivere med at lave bedre kreditvurderinger, med regnskab for deres fjerde kvartal.

Regnskabet levede med en omsætning på $140 mio. og et nettounderskud på $0,11 per aktie op til konsensusforventningerne. Det gjorde ledelsens forventinger til første kvartal dog ikke, hvor de guider for en omsætning på $125 mio. Det er væsentligt mindre end analytikernes konsensusforventninger, som lå på lidt over $150 mio.

Hovedforklaringen på den lave guidance er et fortsat højt renteniveau, som har gjort långivere tilbageholdende med at låne penge ud. Det var ikke en overraskelse for os, hvorfor vi på earnings call også var mere optaget af af at høre om de initiativer, der skal gøre Upstart mere konkurrencedygtig i et miljø med lavere renter. For den tid tror vi kommer på et tidspunkt.

Her fortalte ledelsen om seks strategiske initativer, som alle giver fin mening for os. Det fjerde initiativ handlede om udvikling af partnerskaber med lånepartnere, som skal sikre kontinuerling funding af lån, som godkendes af Upstarts AI løsning. Det er noget, som ledelsen allerede har arbejdet på gennem længere tid, og som også er begyndt at give resultater. Tirsdag aften fortalte ledelsen eksempelvis, at man for nyligt har solgt lån for $300 mio. til en ekstern partner, som dermed fjerne kreditrisikoen fra Upstarts balance.

Det er et vigtigt skridt for os, da vi ser Upstart som en skalérbar fintech platform. Ikke en udlånsvirksomhed med kreditrisiko på deres balance. 

Hvornår den amerikanske rente vil falde, har vi i fonden ingen holdning til. Men når det sker forventer CFO Sanjay Datta, at Upstart vil se et løft i konverteringsraten på låneansøgninger i størrelsesordenen 10-15% for hver 100 basispoint, som renten vil falde. Sker det, vil det have en kæmpe effekt på omsætning og indtjening hos Upstart.

Positionen i Upstart er fondens mindste, hvorfor ugens kursmæssige tilbagefald på 20% heller ikke har haft nævneværdig effekt på fondens kurs. Lykkes Upstart med deres seks strategiske initiativer er det vores vurdering, at vi kun behøver en lille position for at få et godt afkast på vores investering i virksomheden. Lykkes de derimod ikke, så ønsker vi kun at have en lille investering.

The Trade Desk aktien steg 17% på optimistisk guidance

The Trade Desk (NASDAQ:TTD), der via deres globale adtech platform hjælper store annoncører med at få et større afkast på deres annoncebudgetter, kom torsdag aften med regnskab for sidste års fjerde kvartal. Regnskabet viste en omsætning $606 mio. samt et nettooverskud på $0,41 per aktie. Det var henholdsvis 23% og 8% mere end i samme kvartal året før.

For hele 2023 brugte annoncørerne $9,6 mia. annoncekroner på The Trade Desks platform. Af det beløb blev $1,95 mia. konverteret til omsætning, hvilket var 23% mere end i 2022. Nettoindtjeningen for hele året var $0,63 mia. og 20% mere end i 2022. Det frie cash flow for hele året var $0,54 mia. – svarende til næsten 28% af omsætningen.

Aktiemarkedet tog rigtig godt imod regnskabet og sendte fredag The Trade Desk aktien op med 17%. Hovedårsagen til den store kursstigning var dog nok mere ledelsens guidance for første kvartal 2024 end det gode regnskab alene. Her forventer Jeffrey Green, der er grundlægger og CEO i The Trade Desk, at de når en omsætning på $0,48 mia. Det er næsten 6% mere end hvad analytikerne havde forventet for første kvartal.

Generelt var det en optimistisk Jeffrey Green, der talte på torsdagens earnings call. Han talte meget om, hvordan The Trade Desk er perfekt positioneret til at drage fordel af de forandringer, der lige nu foregår i den digitale annonceindustri. Optimismen bakkes op af flere ting. Eksempelvis vokser omsætningen markant hurtigere end markedet, ligesom The Trade Desk er i stand til at opretholde en rigtig høj dækningsgrad på deres ydelser. 

Tager vi de lange briller på, så er analytikernes konsensusforventning, at The Trade Desk vil øge omsætningen fra $1,95 mia. i 2023 til $6,53 mia. i 2030. I samme periode er forventningen også, at nettoindtjeningen vil stige $1,26 til $6,07 per aktie. 

Som langsigtede investorer vil vi gerne være med på den rejse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev og modtag løbende nyt om fonden samt analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder direkte i din indbakke.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 151.5

Læs mere om fonden Horizon3 Innovation