Horizon3

Derfor er SoFi mindre sårbar end mange andre banker

Det har været nogle udfordrende uger for mange af de mellemstore amerikanske banker, siden aktiviteterne i Silicon Valley Bank den 26. marts blev overtaget af Federal Deposit Insurance Corporation – også kendt som FDIC. Kigger vi på den sidste måneds udvikling for regionale banker i USA, så har S&P Regional Banking ETF’en (NYSE:KRE) mistet 29% af sin værdi. 

Hos Horizon3 har vi også en amerikanske bank i fondens aktieportefølje. Det er SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), hvis mission er at hjælpe deres kunder to get their money right. SoFi er med kursfald på 10% den sidste måned sluppet billigere end de fleste andre amerikanske banker.

Hos Horizon3 mener vi, at SoFi er mindre sårbar mod den turbulens, der lige nu udspiller sig blandt mange amerikanske banker. Vi vil i dette korte skriv prøve at forklare hvorfor, vi mener det er tilfældet.

SoFi er minimalt eksponeret mod  ‘hold to maturity’ obligationer

Modsat Silicon Valley Bank og mange  andre amerikanske banker, så er SoFi minimalt eksponeret mod ‘hold to maturity’ obligationer. Af en samlet finansiel balance på $19 mia., fylder ‘hold to maturity’ obligationer kun $200 mio. eller omkring 1% af balancesummen. 

Af de $200 mio. har SoFi urealiserede tab på balancen svarende til kun $8,5 mio. Grunden til det ikke er mere er, at SoFi hvert kvartal justerer værdien af obligationerne til den faktiske værdi. Silicon Valley Bank og andre amerikanske banker valgte derimod at bogføre obligationerne til anskaffelsesværdi, hvilket gjorde de store urealiserede tab vanskelige at se før, det var for sent.

SoFi har overskudslikviditet

I henhold til CEO Anthony Noto har SoFi overskudslikviditet og ikke i en situation, hvor de som andre amerikanske banker skal jagte likviditet. Likvidteten er lige nu på $18 mia., hvoraf $7,3 mia. er kundernes bankindeståender. For at gardere sig bedst muligt mod en forværring af bankkrisen, har SoFi valgt at fordele likviditeten på konti i 30 forskellige, solide banker.

Det er ikke en garanti mod tab, men dog en væsentlig reducering af risikoen.

SoFi har stadig stort inflow fra kunderne

Ved udgangen af sidste kvartal udgjorde kundernes bankindeståender i SoFi $7,3 mia. På en konference afholdt af Bank og America i sidste uge udtalte CEO Anthony Noto, at de ser et uforandret – hvis ikke lige frem stigende – inflow fra kunderne. Holder de udtalelser stik, vil SoFi ved udgangen af første kvartal 2023 have bankindeståender for omkring $9,5 mia.

Altså det stik modsatte af bank run og kundeflugt.

SoFi fastholder også tidligere udmeldte forventninger til første kvartal 2023 om en omsætning på omkring $435 mia. og en EBITDA margin på mellem ni og ti procent.

SoFi har sikret kunderne godt

SoFi havde ved udgangen af fjerde kvartal 2022 i alt 7,9 mio. kunder i banken, som blev serviceret af  cirka 2.500 medarbejdere. Til sammenligning er der 35,000 ansatte i den danske banksektor og kun 4,7 mio. kunder, som er ældre end 18 år gamle. 

Den mere effektive forretningsmodel og omkostningstruktur gør, at SoFi kan tilbyde bankkunderne 4% i rente på deres indestående, frem for at bruge pengene på bankfilialer, gamle IT systemer og bureakrati. 

I henhold til den seneste rapport fra Federal Financial Examination Council har 91% af  kunderne i SoFi et indestående, som ikke er højere end $250.000. Det betyder, at disse kunder allerede er dækket af den eksisterende forsikringsordningen under FDIC, som jo garanterer alle bankindeståender op til netop $250.000.

SoFi tog i sidste uge et stort skridt for at sikre kundernes indeståender endnu bedre ved at lancere en forsikring, der dækker kunders indeståender op til $2 mio. Måden forsikringen konkret foregår på er, at SoFi har lavet et samarbejde med tolv andre sunde banker, som fungerer som indlånspartnere. Har en kunde så eksempelvis $1 mio. stående på sin bankkonto i SoFi, sender SoFi tre portioner á $250.000 hver videre til nye konti i partnerbankerne. Kunden mærker og ser ingen forskel, når han eller hun logger på sin konto.

På den måde er det stadig FDIC, der står bag forsikringen, hvorfor den også er gratis for SoFi’s kunder.

Kunne andre amerikanske banker have lavet en tilsvarende forsikringsordning? Ja, hvis de har kundefokus og innovationskraft nok til at at få ideen – og føre den ud i livet.

Vi er fortsat glade investorer i SoFi

I fonden er vi stadig glade, langsigtede investorer i SoFi og synes faktisk, at de rent forretningsmæssigt er kommet styrket gennem den sidste måneds turbulens i den amerikanske banksektor. 

Vi tror derfor også, at SoFi vil fortsætte sin spændende udvikling og vækstrejse, de næste mange år frem. Om de når deres ambition om at blive blandt de ti største amerikanske banker, vil kun tiden vise.

Kigger vi på analytikernes konsensusforventninger i figur 1 herunder, så forventes SoFi’s omsætning at vokse fra $1,54 mia. i 2022 til næste $3 mia. i 2025.

Figur 1 – Forventet fremtidig omsætning og indtjening i mia. $

Kigger vi EBITDA, så forventes det at vokse fra $143 mio. i 2022 til $765 mio. i 2025, hvilket svarer til en forventet vækst på 435%.

Når der skrives om fremtidige forventninger, er der ingen garantier. Dette skriv er derfor heller ikke anbefaling om hverken at købe eller sælge aktier i SoFi.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Bliv medinvestor i vores børsnoterede fond