Horizon3

Tre fintech-virksomheder med gode kvartalsregnskaber

Torsdag offentliggjorde tre af fondens fintech virksomheder regnskaber for deres fjerde kvartal. Det var amerikanske Block, som står bag de store økosystemer Square og CashApp, og latinamerikanske Nu Holdings og MercadoLibre. Sidstnævnte ejer udover en stor og voksende fintech-forretning også Latinamerikas førende e-commerce platform.

Ejerandelene i de tre virksomheder udgjorde efter markedsluk fredag cirka 14% af fondens samlede formue. Efter at have lyttet til de tre earnings call og forholdt os til regnskaberne er det vores vurdering, at alle tre investeringscases er intakte – måske endda styrket.

Vi har herunder delt vores perspektiv på de tre virksomheders regnskaber. Dette skal ikke opfattes som investeringsanbefalinger, da vi ikke kender læsernes økonomi, risikoprofil eller investeringshorisont.

Nubank næsten femdobler indtjeningen på tolv måneder

Nu Holdings (NYSE:NU), som er virksomheden bag Nubank, var den ene af virksomhedens tre porteføljevirksomheder, som var ude med regnskab torsdag aften. Det var et regnskab, som imponerede os og styrker vores tro på, at Nubank har potentialet til at blive en af de absolutte vindere i en banksektor, der er udsat for disruption og digital transformation.

Starter vi med omsætningen, så var den i fjerde kvartal $2,4 mia. Det var en stigning på 57% i forhold til samme kvartal året før og 3% mere end forventet af analytikerne. Væksten er kommet fra en voksende kundebase, som på tolv måneder er vokset med 26% til i alt 93,9 mio. kunder og en eksisterende kundebase, som tager flere og flere af bankens produkter til sig. Det ses på den gennemsnitlige månedlige omsætning per kunde, som siden fjerde kvartal 2022 er vokset fra $8,2 til $10,6 per måned.

Udover en kraftigt voksende kundebase, som bruger flere og flere penge hos Nubank, så er banken også begunstiget af en særdeles skalérbar og profitabel forretningsmodel. Et af de nøgletal vi i den forbindelse holder nøje øje med, er den månedlige omkostning per kunde. Den har siden fjerde kvartal 2022 holdt sig i ro, således at den stadig kun $0,9 per måned. 

Den stigende gennemsnitlige omsætning per kunde og den flade omkostningskurve slår kraftigt igennem på nettoindtjeningen, som på tolv måneder er vokset 489% til $360,9 mio. I figur 1 herunder har vi vist nettoindtjeningen siden fjerde kvartal 2021 og frem til det kvartalsregnskab, som blev offentliggjort torsdag aften.

Figur 1 - Nubanks nettoindtjening i mio. $

På torsdagens earnings call fortalte stifter og CEO David Vélez Osorno, at bankens egenkapital i 2023 blev forrentet med 23%. Det er en bedre egenkapitalsforretning end de fleste traditionelle banker i regionen, som modsat Nubank er toptunet til profitoptimering. Det er Nubank endnu ikke, da de med ledelsens egne ord ikke høster – men sår til fremtiden. 

For at give en fornemmelse for, hvor meget Nubank sår til fremtiden, fortalte David Vélez Osorno, at hele 42% af bankens ansatte lige nu arbejder på vækst- og innovationsprojekter, som endnu ikke er i drift i nævneværdig skala. I vores verden gør det kun fjerde kvartal endnu mere imponerende. Samtidig giver det en tidlig varsel om, hvor profitabel en virksomhed Nubank kan blive i fremtiden.

Bankens aktiekurs er de seneste tolv måneder vokset 109%, hvoraf knap 23% af kursstigningen er opnået i år.

MercadoLibres omsætning vokser 42% til $4,3 milliarder

Også MercadoLibre (NASDAQ:MELI) kom med regnskab for fjerde kvartal torsdag aften. Og ligesom Nu Holdings hører de også til i Latinamerika, hvor de driver en store fintechforretning såvel som regionens største e-commerce platform. Efter vores opfattelse var det også en stærkt regnskab, som dog blev overskygget af en enkekt begivenhed.

Mere om det lidt længere nede.

Starter vi med fintechdelen af forretningen, som går under navnet MercadoPago, så har den stor medvind. Siden fjerde kvartal 2022 er betalingsvolumen i MercadoPago vokset 57% til $56,5 mia. I samme periode steg mængden af udlån 33% til i alt  $3,8 mia. Fjerde kvartal gav en omsætning til MercadoPago på $1,8 mia., hvilket var 42% mere end året før.

E-commerce forretningen havde også et stærkt kvartal. Den samlede handelsaktivitet på e-commerce platformen var $13,5 mia. og 41% mere end i fjerde kvartal 2022. Antal solgte varer steg med 29% til i alt  413,1 mio. fordelt på 54,4 mio. kunder. Omsætningen i e-commerce forretningen steg til $2,46 mia. sammenlignet med $1,66 mia. i samme kvartal året før. 

Fortsætter vi til bundlinjen, så blev den overskygget af en enkeltstående skattehensættelse fra en gammel sag på i alt $351 mio. Den påvirkerede nettoindtjeningen negativt, som i stedet for et overskud på $572 mio. kun var $240 mio. Holdes skattesagen, som endnu ikke er endelig afgjort ude af regnskabet, var overskudsgraden 13,4% og 270 basispoint bedre end året før. Og ikke de 5,6%, som er bogført i regnskabet.

I fonden er det efter at have lyttet til ledelsens earnings call vores vurdering, at MercadoLibre ender med at tabe skattesagen. For os er det dog væsentligt, at der er tale om en gammel og enkeltstående sag. Vi er derfor så langsigtede optimister på investeringscasen i MercadoLibre, som vi hele tiden har været.

MercadoLibre aktien faldt 10% i fredagens handel, men har stadig genereret et tolv måneders afkast på 43%.

Block aktien steg 16% efter stærkt regnskab 

Den sidste af fondens porteføljevirksomheder, som offentliggjorde regnskab torsdag aften, var den amerikanske fintechgigant Bock (NYSE:SQ). Block driver to stærke finansielle økosystemer, som er i færd med at smelte mere og mere sammen. I alt omsatte de to økosystemer for $5,77 mia. i fjerde kvartal 2023.

For Block er omsætning dog ikke et godt nøgletal at måle på. Det skyldes, at man i deres CashApp kan handle med bitcoins. Og hver gang en bruger køber en bitcoin, skal det i henhold til gældende regler bogføres som omsætning. Det giver en unaturlig høj opfattelse af virksomhedens omsætning – og en unaturlig lav opfattelse af indtjeningen.

I stedet er dækningsbidraget det mest retvisende, hvilket da også er det nøgletal, som Block kommunikerer på deres earnings calls. Starter vi der, så er det på tolv måneder steget 22% til $2,03 mia.

Den højeste vækst har CashApp, som er den forbrugervendte del af Blocks økosystem, stået for. Der voksede dækningsbidraget fra $0,95 mia. i fjerde kvartal 2022 til $1,18 mia. i det kvartal, der sluttede ultimo 2023. Det svarer til en årlig vækst på 25%. For hele 2023 voksende dækningsbidraget 33% til $4,32 mia.

Væksten i Square, som er det økosystem der henvender sig til virksomheder, var lidt mindre. Der voksede dækningsbidraget 18% til $0,83 mia. For hele året var dækningsbidraget $3,13 mia., hvilket var 13% mere end i 2022.

Væksten har vi som investorer vænnet os til hos Block. En vigtig del af investeringscasen for os er også indtjeningspotentialet, som i de sidste kvartaler har fået en højere prioritet hos Blocks ledelse. Det arbejder begynder vi allerede at se resultaterne af, når vi ser på nettoindtjeningen og det frie cash flow.

Starter vi vi med nettoindtjeningen, så var den i fjerde kvartal $185 mio. Det er mere end en fordobling i forhold til trejde kvartal og en markant forbedring i forhold til fjerde kvartal 2022, som viste et nettounderskud på $32 mio. For hele 2023 var nettoindtjeningen $351 mio. eller næsten en halv milliard bedre end i 2022, hvor underskuddet var på $145 mio. Det frie cash flow for 2023 var plus $515 mio. sammenlignet med et minus på $346 mio. i 2022.

Torsdag aftens earnings call indeholdt en opjustering af indtjeningsforventningerne til 2024. I stedet for en nettoindtjening på $0,88 mia. forventer ledelsen nu at nå et resultat på $1,15 mia. Det vil i givet fald være mere end en tredobling i forhold til 2023.

Investorerne reagerede særdeles position på regnskabet og ledelsen earnings call, hvor de fredag sendte Block aktien op med 16%. Fondens foreløbige urealiserede afkast på investeringen i Block er 25%.

Tilmeld dig vores næste investorwebinar

19. marts kl. 20.00 holder vi vores investorwebinar, hvor både eksisterende og potentielle medinvestorer er velkommen til at deltage.

Her vil vi forklare fondens investeringsstrategi og give en status på den regnskabssæson, der sluttede ved udgangen af december måned 2023. Vi deler også vores syn på virksomhedernes fremtidsudsigter samt den øjeblikkelige værdiansætning af fondens aktieportefølje. Vi vil også gennemgå et par af fondens investeringscases, inden vi giver deltagerne mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan tilmelde dig herunder.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 151.5

Læs mere om fonden Horizon3 Innovation