Horizon3

September var præget af panik på aktiemarkedet

September var en rigtig hård måned for aktieinvestorerne. Det skyldes ikke mindst stor makroøkonomisk uro og usikkerhed om, hvad fremtiden bringer. Den ti årige amerikanske rente steg med 67 basispoint til 3,804%. I løbet af september måned var den sågar oppe i 3,992%, hvilket var det højeste niveau siden april måned 2009.

Kigger vi på de amerikanske inflationstal, så går det langsommere end forventet med at slå inflationen ned. CPI tallene for august, som blev offentliggjort 13. september, lå 20 basispoint højere end forventet. Kerneinflationstallet, som måler inflationen fratrukket prisudviklingen inden for energi og fødevarer, viste ligefrem en stigende tendens i forhold til både juni og juli måned.

Inflationen har også udviklet sig til et stort problem i eurozonen, hvis man kigger på de tal, der blev offentliggjort i går. De viste, at den i september måned var 10% mod 9,1% i august og 8,9% i juli. Der er således tale om en accelerering. Energipriserne, som er den helt store europæiske udfordring lige nu, steg i september måned med hele 40,8%. 

Høje renter og inflationstal sendte aktiekurserne ned

Den uforudsigelige makroøkonomiske situation skabte samme paniklignende stemning på aktiemarkedet, som vi så i andet kvartal. Nasdaq Composite indekset faldt i september med 10,50% og lukkede måneden i kurs 10.572. Dermed blev årets hidtige bund fra juni måned brudt. 

September måned var endnu hårdere for det danske C25 indeks, som med et fald på 13,09% havde den dårligste måned i indeksets historie. Det er til trods for, at indekset indeholder en del virksomheder, som alt andet lige burde klare sig godt under de nuværende makroøkonomisk forhold. 

Som det ses i figur 1, så måtte vi hos Horizon3 også konstatere et negativt afkast for september måned om end, det var mindre end sammenlignet med både C25 og Nasdaq Composite. September markerer samtidig tredje måned i træk, hvor vores portefølje klarer sig bedre end de to indeks, der indgår i vores benchmark.

Figur 1 - Sidste tre måneders afkast i %
Index
Juni
Juli
August

Horizon3

15.07%

0.26%

-9.26%

Nasdaq Composite

12.35%

-4.9%

-10.5%

OMX C25

12.44%

-6.66%

-13.09%

I figur 1 kan man se, at det er det danske C25 indeks, der de sidste tre måneder har klaret sig dårligst. Det er til trods for, at de store danske eksportvirksomheder har fordel af en stigende dollarskurs, at bankerne har fordel at stigende renter og at en mulig snarlig recession burde tilgodese de dygtige pharma- og medicovirksomheder, som vi er heldige at have i Danmark.

Tendensen er den samme de sidste fem år

Det er ikke kun de seneste tre måneder, det danske C25 indeks har haft svært ved at følge med Nasdaq Composite indekset, når det gælder afkast. De sidste fem år har C25 indekset givet et samlet afkast til investorerne på 22,58% mens de, der har investerer i det amerikanske vækstindeks, har forrentet deres penge med 62,80%. Det er næsten tre gange så meget.

Havde man investeret sine penge i S&P 500 indekset, ville afkastet have været 42,32%, mens man havde tabt 5,57%  ved at satse på det tyske DAX indeks. Sammenligningerne er illustreret i figur 2 herunder.

Figur 2 - Sidste fem års afkast i %

Sammenligningerne i figur 2 er interessante, da det netop er vækstaktierne, der det sidste års tid har klaret sig dårligst. I år er Nasdaq Composite faldet med 32,40%, mens det danske C25 indeks “kun” har fået barberet 26,79% af sin værdi af.

Som vi ser det, er trenden de sidste fem år kun med til at bekræfte, at det på den lange bane er virksomhedernes evne til at generere profitabel vækst, der har allermest betydning for aktiekursernes udvikling. Og der gør de amerikanske virksomheder det bare bedre end de europæiske. Det tror vi også vil være tilfældet de næste fem år.

Vi ser optimistisk på fremtiden

Vi anerkender, at det er vanskeligt at navigere i aktiemarkedet lige nu. Specielt hvis man har en spekulativ investeringsstil og en kort horisont. Det er vi heldigvis ikke tynget af hos Horizon3. Vi har derfor heller ingen investeringshypoteser om, hvorvidt næste måneds inflationstal ligger på den ene eller anden side af forventningerne. Ej heller om renteniveauet topper om tre, seks eller ni måneder. 

Vores hypotese er, at hvis virksomhederne i vores portefølje fortsætter med at eksekvere og levere, så vil de være mere værd om tre, fem og ti år. Derfor holder vi først og fremmest øje med, hvordan virksomhederne udvikler sig. Volatiliteten undervejs forsøger vi at se som en mulighed for at købe aktier i virksomhederne til attraktive priser. 

Se hvilke aktier vi har i vores portefølje lige nu

Med afsæt i vækstpotentiale for de virksomheder der indgår i vores portefølje, er vi optimistiske med hensyn til fremtiden. Derfor har vi i sidste uge også suppleret i flere af de virksomheder, vi allerede investeret i. Jeg skriver mere om hvorfor herunder.

Vi tror vækst også outperformer value de næste fem år

Som tilfældet har været de sidste fem år og som er illustreret i figur 2, så er vores hypotese, at vækstaktier også i de kommende år vil give et højere afkast end C25 indekset. Det gælder dermed også vækstaktierne i egen vores portefølje. De primære begrundelser for det er, at virksomhederne i vores portefølje forventeligt vil vokse markant mere end de største danske virksomheder og at værdien af de bedste om mest innovative vækstvirksomheder, efterhånden er handlet langt ned.

I figur 3 har vi indekseret og vægtede den forventede omsætning for virksomhederne i vores portefølje og sammenlignet med C25 indekset.

Figur 3 - Forventet indekseret omsætning frem til ultimo 2024

Figur 3 viser, at omsætningen i vores portefølje forventeligt vil vokse med 63% fra 2022 til udgangen af 2024, mens væksten for C25 indekset kun estimeres til 12%. Holdes Novo Nordisk ude af beregningen, vil vækst være helt nede på 1%. Det betyder også, at de 23 virksomheder i vores portefølje alt andet lige vil vokse ind i en mere attraktiv værdisætning. 

Vi ser stort afkastpotentiale for vores portefølje

Vores korteste investeringshorisont går til udgangen af 2024. Det betyder også, at vi som allerede nævnt skeler mindre til den uro, som lige nu præger markederne og mere koncentrerer os om at købe aktier i kvalitetsselskaber til en fair pris. Dermed ikke sagt at aktiekurserne ikke kan falde endnu mere. Det kan de sagtens. 

I figur 4 og 5 har vi, med afsæt i data fra de analytikere der dækker aktierne, simuleret fremtiden til udgangen af 2024. I figur 5 indgår data fra tier 1 og 2 virksomheder. Tier 3 virksomheder indgår ikke, da de er i en vækstfase, hvor det ikke giver mening at måle dem på deres indtjeningsevne. Øvelsen er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed, da den faktiske udvikling ofte varierer i forhold til den forventede. Men om ikke andet kan det sandsynliggøres, at virksomhederne i vores portefølje lige nu har en lavere værdisætning per tjente krone end selskaberne i C25 indekset, hvis man tager afsæt i 2024 estimaterne.

Figur 4 - Forventet price/sales multipel
Figur 5 - Forventet price/earnings multipel

For god ordens skyld er det vigtigt at nævne, at simuleringerne i figur 4 og 5 er baseret på estimater om fremtiden og uændrede aktiekurser. Der er derfor naturligvis også en høj usikkerhed om, hvorvidt de forventede multipler for 2023 og 2024 reelt vil se ud som illustreret i figur 4 og 5. Derfor skal det heller ikke opfattes som en anbefaling om at købe eller sælge de aktier, som indgår i de to datasæt.

Vi håber snart at kunne invitere medinvestorer med i vores investeringsforening

Jeg vil slutte denne månedsupdate af med en kort status på vores kommende investeringsforening. I den forbindelse er vi glade for at kunne skrive, at dialogen med Finanstilsynet og Nasdaq, som er den børs foreningen noteres på, er konstruktiv og at arbejdet skrider planmæssigt frem.

Vores håb og forventning er derfor stadig, at vi i løbet af efteråret kan åbne for aktietegningen og dermed byde medinvestorer velkommen i vores investeringsforening. Ønsker du at blive informeret, og er du ikke en af de knap 400 investorer, der allerede har skrevet sig på interesselisten, kan du gøre det via linket herunder. Det er naturligvis helt uforpligtende.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05