Horizon3

Endnu et uforudsigeligt år i vente for aktier i 2023

2022 blev et aktieår de færreste vil glemme. Det skal heller ikke glemmes, for det har været et år fyldt med værdifulde læringer, som forhåbentligt vil gøre de fleste til bedre investorer fremover. Året viste også endnu engang, hvor uforudsigelig verden er og hvor svært det er at vide, hvad der vil ske på både kort og længere sigt. 

Den amerikanske økonom Kenneth Galbraith udtalte for mange år siden, at der findes to grupper af mennesker, som laver prognoser om fremtiden. Den første gruppe består af de, som ikke kender fremtiden – den anden af de, som ikke ved, de ikke kender den. Det er nok ikke helt forkert at konkludere, at tiden siden starten på coronapandamien i 2022 har lært os, at det også gælder for økonomer.

Hos Horizon3 tror vi, at vi også har en uforudsigeligt år i vente for aktier i 2023. Det synspunkt er drevet af både de makroøkonomiske og geopolitiske forhold, hvor krigen i Ukraine er desværre stadig raser. Dertil kan vi lægge stigende renter, høj inflation og muligvis en kommende recession, som ingen kender dybden af. 

Der er nok at bekymre sig om, hvis man skal investere i aktier i 2023. Men måske kan man finde trøst i, at høj uforudsigelighed ikke er ensbetydende med, at udfaldet altid ender i et negativt scenarie. Hos Horizon3 er det vores klare opfattelse, at langsigtede investorer påtager sig en lang mindre risiko ved at investere i aktier i 2023 end for blot tolv måneder siden. 

Det vil vi i dette Ugeperspektiv, som er årets første, forsøge at redegøre for ved at zoome ud og kigge på de værdisætninger, vi går ind i 2023 med. Vi vil konkret sammenligne multiplerne for virksomhederne i vores aktieportefølje med det danske C25 indeks. Til slut vil vi dele vores investeringsstrategi for 2023.

Vi lavede et negativt afkast på 10,86% i 2022

Inden vi kigger på 2023 og de værdisætninger, vi starter året med, vil vi lave et kort tilbageblik på 2022. I figur 1 har vi vist afkastene for både vores aktieportefølje såvel som en række aktieindeks.

Figur 1 - Aktieafkast for 2022

Det er en lidt usædvanlig figur at kigge på, da alle tallene er negative for 2022. Vores egen aktieportefølje generede et negativt afkast på 10,86% for 2022, hvilket samtidig var det mindst tab i forhold til de fire indeks vist i figur 1. Dårligst gik det sidste år for det amerikanske Nasdaq100 indeks, som mistede en tredjedel af sin værdi.

Et negativt afkast på 10,86% er umiddelbart nådigt i det marked, vi oplevede i 2022. Vi kom dog først i markedet i løbet af sommeren og slap derfor for tæskene i første halvår. Havde vi været aktive hele året, kan man argumentere for, at vores tab havde været større end de -10.86%, som vi endte året med. 

Omvendt havde vi lavet et positivt afkast på mere end 30%, hvis vi havde forladt markedet et par måneder efter, vi gik ind i det. Det gjorde vi ikke, da vi er langsigtede investorer og tror på, at de priser vi købte til og siden har suppleret til, er gode nok til at give os et godt afkast de næste fem til ti år. Også væsentlig større end hvis vi forsøger at spekulere i kortsigtede toppe og bunde.

Tiden vil vise, om vi får ret i den hypotese.

Frit cash flow er igen blevet afgørende

2022 blev også året, hvor et begreb som frit cash flow igen blev afgørende for investorerne. Virksomheder skal igen til at leve af at have et bedre produkt end konkurrenterne og ved at have en profitabel forretningsmodel, der kan finansiere innovation og vækst. Vores vurdering er, at det er kommet bag på mange investorer – også en del professionelle.

Vi har i figur 2 lavet en oversigt over de 11 virksomheder i vores aktieportefølje, som i seneste aflagte kvartalsregnskab generede mest frit cash flow i forhold til deres omsætning. 

Figur 2 - Frit cash flow i % af omsætningen

For øjeblikket har vi 22 virksomheder i vores aktieportefølje. Af dem var kun fem cash flow negative, når man dykker ned i det seneste aflagte kvartalsregnskab. Efter vores vurdering har de alle en finansiel balance, der gør dem robuste nok til at komme igennem en mulig recession samtidig med, at de fortsat vil kunne investere i innovation og vækst.

Hos Horizon3 vil vi fortsat have frit cash flow som et vigtigt kriterie, når vi investerer i aktier i 2023. Samtidig vil vi også gerne udfordre narrativet om, at vækstvirksomhederne i teknologisegmentet nærmest per definition er uprofitable.

Værdisætningerne er blevet mere attraktive

Vi vil også gerne starte året med at udfordre narrativet om de højtflyvende techaktier. Vi kommer fra et år, hvor vækstaktier mere eller mindre er faldet til jorden som en tung sten. Det til trods er fortællingen stadig, at vækstaktier i specielt teknologisegmentet stadig er for højt værdisatte i forhold til valueaktier.

Hos Horizon3 er vi langsigtede investorer og forsøger at skabe værdi ved at compounde aktier i verdens bedste og mest innovative vækstvirksomheder. Vi har derfor heller ingen holdning til, om markedet skal op eller ned næste måned, kvartal eller år. Vi tror på, at kun de færreste kan forudsige den kortsigtede udvikling på aktiemarkedet men også, at der på lang sigt fortsat vil være en klar sammenhæng mellem virksomhedernes resultater og deres aktiekurs.

I figur 3 har vi vist de vægtede forventede price/earnings multipler for virksomhederne i vores aktieportefølje og sammenlignet dem med det danske C25 indeks. Der vil du kunne se, at de forventede fremtidige price/earnings multipler for tier 1 virksomheder lige nu er lavere end for det vægtede gennemsnit for C25 indekset. Virksomhederne i tier 2 er stadig dyrere, hvilket skyldes, at de forventes at vækste markant hurtigere end de to andre grupper vist i figur 3.

Figur 3 - Forventede price/earnings multipler
2023
2024
2025

Tier 1

29,2x

23,1x

18,7x

Tier 2

48,0x

31,3x

22,4x

C25

29,3x

23,9x

-

Tier 1 virksomheder i vores aktieportefølje udgør Microsoft, Amazon, Apple, Nvidia og Tesla, mens man i gruppen af Tier 2 finder virksomheder som eksempelvis CrowdStrike, Datadog og The Trade Desk. Ønsker du et fuldt overblik over vores aktieportefølje og de forskellige tiers, kan du finde dem via linket herunder.

Se de 22 aktier i vores aktieportefølje

Tier 3 virksomhederne i vores aktieportefølje indgår ikke i figur 3, da de i højere grad bør måles på pris i forhold til omsætning frem for indtjening. Den vægtede forventede price/sales multipel for tier 3 virksomheder er 8,7 for 2023 og 6,3 for 2024. For C25 indekset er multiplerne henholdsvis 6,9 og 6,3. 

Multiplerne nævnt i dette Ugeperspektiv er baseret på fremtidige forventninger og kan derfor falde anderledes ud end antaget i figur 3. Det ændrer dog ikke ved, at vi som langsigtede investorer finder de nuværende prisniveauer meget attraktive. Samtidig vurderer vi også, at risikoen for ikke at levere et godt afkast på vores investeringer de næste fem år som værende væsentlig mindre end for tolv måneder siden.

Vores investeringsstrategi for 2023 er uændret

Som vi ser det, er vi på kort tid gået fra en tid, hvor intet syntes at kunne gå galt til en tid, hvor intet forventes at kunne gå godt. Ingen kender fremtiden, men vi har til gengæld data og erfaring nok om fortiden til at tro på, at pessimisme på et tidspunkt bliver afløst af optimisme.

Hvis historien gentager sig, tror vi på, at det er klogt at holde fast i vores investeringsstrategi om at investere i verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder som har medvind fra strukturelle megatrends, høj vækst, positivt cash flow, stærke og skalérbare forretningsmodeller og ledelser, der har hånden på kogepladen.

Da vi kender læsernes økonomi, risikoprofil og investeringshorisont, skal dette Ugeperspektiv ikke betragtes som en anbefaling om, hverken at købe eller sælge aktier i 2023. Vi tror på, at vi står over for endnu et uforudsigeligt aktieår, som på kort sigt kan medføre høj volatilitet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev i dag og modtag én gang om ugen vores analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Bliv medinvestor i vores UCITS fond