Horizon3

Confluent regnskab sender aktien ned med 42%

Det har været en dyr dag for aktionærerne i datastreaming virksomheden Confluent (NASDAQ:CFLT), som i dag mistede hele 42% af sin børsværdi. Det store kursfald kom i kølvandet på det kvartalsregnskab, som ledelsen præsenterede sent i aftes, og som ellers slog analytikernes konsensusforventninger til omsætning og bundlinje.

Efter at have gennemgået regnskabet og deltaget i ledelsens telekonference er det vores vurdering, at dagens store kursfald primært handler om usikkerhed om den nære fremtid end selve regnskabet for tredje kvartal. Det viste en omsætning på $200,18 mio., hvilket var var 2,6% mere end de $195,7 mio., som var analytikernes konsensusestimat. Det justerede nettooverskud var på $0,02 per aktie og dermed også bedre end det forventede underskud på $0,01 per aktie.

Justering af forretningsmodellen skaber usikkerhed

På telefonkonferencen fortalte CEO Jay Krebs, at Confluent har besluttet at accelerere en transformation af deres forretningsmodel. Konkret betyder det, at de går fra en abonnementsbaseret forretningsmodel til en, som er forbrugsbaseret. Det er en transformation, vi i fonden er tilhængere af, da vi hos virksomheder som eksempelvis Snowflake, MongoDB og Datadog har set, hvor succesfuld en forbrugsbaseret forretningsmodel er.

Det er dog også en transformation, som vil forandre Confluents go-to-market strategi og salgsproces. Og at dømme efter de mange spørgsmål på gårsdagens telekonference er det en forandring, ikke alle analytikerne var lige begejstrede for. For eksempel stiller den nye forretningsmodel krav om, at Confluent skal lykkes med at erstatte den nuværende transaktionsbaserede salgsproces til en, der er mere relationsbaseret.

På telekonferencen anerkendte ledelsen, at transformationen stiller store krav til både salgsstyrkens salgsproces og mindset såvel som interne systemer og incitamentsplaner. Af samme grund var de også konservative i deres forventninger til omsætningen i årets sidste kvartal samt 2024. Det skyldes ikke dog ikke udelukkende transformationen, men også generel makroøkonomisk modvind og de geopolitiske forhold i Mellemøsten. 

Det fik investorerne til at sende aktiekursen ned med 42%. 

Fondens Confluent position var forud for regnskabet den næstmindste i fondens portefølje. Så trods et kurstab på 42%, har fonden i dagens handel lavet et afkast på 1,61%. Det skyldes vores risikostyring, hvor vi aldrig lader tier 3 postioner vokse sig for store. Vi vil i de kommende kvartaler følge tæt med i, hvordan transformation vil forløbe hos Confluent.

Ét tabt kundeforhold skabte yderligere bekymring

Confluent havde som allerede skrevet 4.910 kunder ved udgangen af tredje kvartal. Det er 16% flere end for tolv måneder siden, og i tredje kvartal alene er der kommet 80 nye til. Det var dog ét tabt kundeforhold, som fik lov at fylde meget på ledelsens telekonference.

CEO Jay Krebs startede telefonkonferencen, at de havde havde tabt to kundeforhold, som vil få negativ betydning for forventningen til fjerde kvartal. Det ene kundeforhold skyldes en sammenlægning med en anden virksomhed, som ville udskyde omsætningen til Confluent. Det andet tabte kundeforhold var derimod sket, fordi en kunde havde besluttet at flytte deres IT tilbage i kælderen og væk fra skyen.

Og det rejse mange spørgsmål.

Jeg synes egentlig, at at ledelsen gjorde det fint med at nedtone den langsigtede betydning af, at én kunde har valgt at flytte deres IT hjem i kælderen. Det er på heller ingen måde en generel trend, vi ser, når vi lytter til de store cloudleverandører eller andre  med stor indsigt i området.

Regnskabet viste en omsætningsvækst på 32%

Går vi tilbage til regnskabet, så var omsætningen som allerede skrevet $200,18 mio. for tredje kvartal. Det var 32% mere end i tredje kvartal sidste år – og faktisk ganske acceptabelt. 

I figur 1 har jeg vist de sidste otte kvartalers omsætningen, som har viser en samlet vækst i perioden på 67%.

Figur 1 - Confluents omsætning de sidste otte kvartaler

Den hurtigst voksende del i Confluent kommer fra deres cloudforretning. Den er på tolv måneder vokset 61% til $91,7 mio.Det er en lidt mindre vækst end i de tidligere kvartaler, men jo også fra en højere base. Vores såvel som Confluents forventninger til clouden er store, hvorfor det også er et væksttal vi vil følge tæt i de kommende kvartaler.

Kigger vi de forskellige kategorier af kunder, så er antallet af dem, der bruger mere end $100.000 årligt vokset med 25% siden tredje kvartal sidste år. De der brugere mere end $1 mio. hvert år, er vokset hele 38% til 155 kunder ud af en samlet base på 4.910 kunder.

De tal fortæller os, at Confluent har et en stærk value proposition. Det bekræftet af deres net retention rate på lige under 130. For de der ikke er bekendte med det begreb, så fortæller det, at de eksisterende kunder har øget deres forbrug hos Confluent med 30% på tolv måneder. 

På telekonferencen fortalte CEO Jay Krebs, at de næste år forventer et lille salg i net retention rate grundet transformationen af deres forretningmodel. De forventer dog, at den vil vende tilbage til samme høje niveau fra 2025.

Kigger vi på det justerede driftsresultat, så var underskuddet i tredje kvartal på 5% af omsætningen, som forventes at lande på $204 mio. Det er en stor forbedring i forhold til året før, hvor der blev tabt $28 hver gang, der blev solgt for $100. For fjerde kvartal forventer ledelsen et resultat tæt på nul. På lang sigt forventes en overskudsgrad på 25%, som mere eller mindre forventes fuld konverteres til frit cash flow.

Confluent sluttede kvartalet med $1,87 mia. i kontanter.

Vi vil holde øje med disse ting

Selv om positionen i Confluent er fondens mindste, vil vi følge den tæt. Potentialet kan nemlig være stort, hvis de arbejder sig godt gennem den igangsatte transformation. Vi har lige nu ingen holdning til, om det lykkes dem, men forventer at høre mere om det på den næste telekonference om tre måneder. I hvert fald om transformationen kører efter planen.

Vi vil også holde øje med væksten i specielt cloudforretningen, deres net retention rate, og om de som forventet vil blive profitable. Her bliver det også spændende at se, hvor meget af indtjeningen de vil være i stand til at konvertere til frit cash flow.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev og modtag løbende analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder direkte i din indbakke. 

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Læs mere om fonden Horizon3 Innovation