Horizon3

Cash App har øget indtjeningen 49% på tolv måneder

Den amerikanske fintech-gigant Block (NYSE:SQ) – tidligere kendt som Square – offentliggjorde torsdag aften regnskab for deres første kvartal. 

Regnskabet viste et nettooverskud på $0,40 per aktie. Det var mere end dobbelt så meget som samme kvartal sidste år, som viste et overskud på $0,18 per aktie. Forud for regnskabet havde analytikerne forventet et overskud på $0,34 per aktie. Regnskabet blev ikke taget specielt godt imod af investorerne, som fredag sendte Block’s aktiekurs ned med 1,95%.

Omsætningsvækst på 26%

Den samlede omsætning hos Block er på tolv måneder steget med 26% til i alt $4,99 mia. Modsat de andre virksomheder i fondens aktieportefølje, så er omsætning ikke et godt nøgletal at vurdere Block på. Det skyldes, at Cash App’s brugeres handel med bitcoins regnskabstekniske årsager bogføres som omsætning. Det er ikke Block, der har har besluttet at gøre det på den måde, men en praksis, der er krævet fra myndighedernes side.

En bedre målestok for Block er derfor gross profit, som viser dækningsbidraget fratrukket variable omkostninger. For første kvartal var det $1,71 mia., hvilket er 26% mere end for tolv måneder siden.

Som det ses i figur 1 nedenfor, var væksten primært drevet af Cash App, som er ét af Blocks to økosystemer.

Figur 1 - Gross profit i mio. $

Tallene i figur 1 viser, at gross profit for Cash App på tolv måneder er steget 49% til $931 mio., mens Square økosystemet er vokset 16% til $770 mio.

Det justerede nettooverskud, som ikke tager højde for aktiebaseret aflønning, viste et overskud på $51 mio. Det er en stor forbedring i forhold til samme kvartal sidste år, som viste et underskud på $42 mio. Det er normal praksis for de fleste vækstvirksomheder at opgøre regnskaberne på den måde. 

Dykker vi lidt længere ned i Cash App og Square, som er Blocks to store økosystemer, så er antallet at produkter med en gross profit på mere end $100 mio. årligt siden første kvartal 2022 vokset fra 11 til 14. Som langsigtede investorer i Block er vi særdeles tilfredse med denne udvikling, da det viser den voksende værdi og styrke af Blocks to økosystemer. 

Kigger vi på størrelsen af de to økosystemer, så havde Cash App ved udgangen af første kvartal et inflow på $61 mia. og 27% mere end for et år siden. Samtidig faciliterede Square betalinger for mere end $46 mia., hvilket er 17% mere end samme kvartal sidste år.

Square økosystemet vokser internationalt

Af regnskabet for første kvartal er det tydeligt, at Square det seneste år har haft stor succes med at udbrede Square uden for USA. I den forbindelse har det tidligere køb af Afterpay været med til at give international fodfæste.

Andelen af Square’s gross profit, som genereres uden for USA, udgør nu $122 mio., hvilket svarer til 16% af det samlede beløb. For et år siden bidrog den internationale gross profit $86 mio. og 13% af Square’s samlede gross profit. Procentuelt er den internationale del vokset med 42% på tolv måneder, hvilket er markant højere end den totale vækst i Square økosystemet på 16%.

I Horizon3 forventer vi meget af Square’s internationale vækstmuligheder i årene fremover.

Short report har sendt aktiekursen ned

Block aktien har den seneste tid haft det svært, hvilket en short report fra Hindenburg Research ikke har været uden skyld i. Vi har læst rapporten, som blev offentliggjort 23. marts og vores vurdering er, at den var noget tyndbenet. 

Du kan læse short reporten her

Siden offentliggørelsen af rapporten er Block’s aktiekurs faldet næste 19% og lukkede fredag til en næste tolv måneders pris på 32 gange årets nettooverskud. Det er samtidig all-time-low i den tid, virksomheden har været noteret på børsen.

Det betyder ikke, at aktiekursen ikke kan falde endnu mere. Dermed kan det – uanset all-time-low eller ej – stadig være en høj risiko ved at købe aktien. Specielt hvis man har en kort investeringshorisont.

Læs vores investeringscase for Block

Retter vi blikket frem mod 2025, som vi foretrækker at gøre det i Horizon3, så har Block en værdisætning på 17,4 gange til den tids forventede indtjening. Det er tæt på halvdelen af det indtil videre historiske lavpunkt. Det, synes vi som langsigtede investorer, er en attraktiv værdisætning, hvorfor vi i den kommende tid – alt andet lige – også vil øge fondens position i Block aktien.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev i dag og modtag løbende analyser og perspektiver på de mest innovative vækstvirksomheder i verden.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 151.5

Bliv medinvestor i vores UCITS fond