Horizon3

Fonden lukker første halvår i ny rekordkurs

Fonden Horizon3 Innovation lukkede første halvår med et samlet afkast på 16,53% og en ny rekordkurs på 163,14. Fondens afkast de seneste tolv måneder er 35,43%, hvilket placerer os blandt de tre bedste aktivt forvaltede børsnoterede UCITS fonde i Danmark. Med en høj sharp ratio på 1,45 er fondens risikojusterede afkast 51,37% siden 1. juli sidste år og frem til udgangen af juni måned i år. 

I fonden er vi tilfredse med de seneste 6 og 12 måneders afkast, hvor vi har været den aktivt forvaltede UCITS kategoriserede vækst- og teknologifond i Danmark med det højeste afkast. Det er en validering af fondens investeringsstrategi, hvor vækstinvesteringer går hånd i hånd med sunde principper som postivt cash flow, stærke finansielle balancer og god risikostyring.

Fondens formue var ultimo juni måned 188 mio. kr.

Blandt de bedste vækst- og teknologifonde i verden

Ved udgangen af første halvår var fondens samlede afkast siden lanceringen 6. februar sidste år 64,31%. Det rangerer fonden blandt de allerbedste i verden i Morningstar kategorien Globale Large Cap Growth. I figur 1 nedenfor er afkastet for Horizon3 Innovation vist i sammenligning med det indekserede afkast for de 680 fonde, som indgår i Morningstar’s kategori.

Figur 1 - Fondens afkast vs Morningstar benchmark
Horizon3 afkast sammenlignet med Morningstar kategori.

Figur 1 viser også, at fondens afkast ikke er skabt i en lige linje, men er der har været flere tilbagefald i niveauet 5% til 7% i løbet af de sidste snart 17 måneder. Disse tilbagefald er helt normale og med vores øjne også sunde for den langsigtede investor, da de undgår, at aktiemarkedet bliver overophedet. Dette er også en påmindelse om, at fonden kun henvender sig til tålmodige investorer med en lang investeringshorisont.

Om det positive momentum fra juni måned er begyndelsen på en ny optur, som vi så det sidste sommer og igen i slutningen af 2023, kan ingen svare på. Men så længe virksomhederne i fondens portefølje bliver ved med at innovere og eksekvere som hidtil, forbliver vi langsigtede optimister.

90% af virksomhederne vokser mere end forventet

I fonden Horizon3 Innovation følger vi virksomhedernes langsigtede udvikling tættere end de kortsigtede udsving i aktiekursen. Det er et kerneprincip, som hjælper investeringsteamet til at holde fokus på virksomhederne og deres udvikling fremfor kortsigtet støj. 

I den seneste regnskabssæson overgik 90% af virksomhederne i fondens portefølje analytikernes konsensusforventninger, når det kommer til vækst i omsætningen. Kun Tesla (NASDAQ:TSLA), ASML (AMS:ASML) og dLocal (NASDAQ:DLO) kunne ikke leve op til analytikernes vækstforventninger. Fonden valgte efter det seneste regnskab at sælge alle aktierne i dLocal, hvilket du kan læse mere om herunder. 

FONDEN HAR SOLGT SINE AKTIER I DLOCAL

Indtjeningsmæssigt havde 83% af virksomhederne i porteføljen en højere nettoindtjening per aktie end forventet af analytikerne. Det er tilfredsstillende og højere end gennemsnit for de amerikanske S&P 500 virksomheder, hvor kun 78% slog analytikernes estimater.

Profitabel vækst er helt afgørende for fondens investeringsstrategi og den stærkeste drivkraft for langsigtede kursstigninger. Derfor er det glædeligt at se, at virksomhederne også i det seneste kvartal voksede mere end forventet – og at omsætningen bliver omsat til indtjening og frit cash flow.

Fair værdisætning for langsigtede investorer

En af de største fordele ved at investere langsigtet i profitable vækstvirksomheder er, at den fundamentale værdisætning af dem ikke nødvendigvis stiger, selv om aktiekursen gør det. Den luksus har såkaldte value aktier ikke. Hovedforklaringen er, at indtjeningen i de bedste vækstvirksomheder som minimum følger med aktiekursens udvikling. 

Fondens investering i Nubank (NYSE:NU) er et godt eksempel på det. Trods det at bankens aktiekurs på 12 måneder er steget cirka 65%, så er den fundamentale værdisætning af virksomheden blevet 37% billigere. Hvor man 1. juli 2023 betalte $42,50 for en dollar overskud, så betalte man ultimo juni kun $26,70.

Nubank aktien er således blevet fundamentalt billigere – selv om aktiekursen er steget

Samme billede er gældende for mange af virksomhederne i porteføljen. Derfor har den vægtede price/earnings multipel for fondens tier 1 og 2 postioner siden lanceringen primo sidste år også ligget på et konstant niveau på mellem 46 og 48 gange den til enhver tid næste 12 måneders forventede nettoindtjening. Det er til trods for, at kursen på fondens investeringsbeviser i den periode er steget næsten 64%.

I figur 2 herunder kan man se, at den nuværende price/earnings multipel er 46,69 gange det næste års ventede nettoindtjening.

Figur 2 - Forventet price/earnings multipel for fondens portefølje

Tages der afsæt i analytikernes konsensusestimater for de næste 12 måneder, så ligger den fundamentale værdisætning af fondens aktieportefølje inden for det historiske spænd på mellem 46 og 48 gange den forventede nettoindtjening. Fortsætter virksomhederne med som minimum at leve op til analytikernes konsensusforventninger, så er fondens forventede price/earnings cirka 37 gange den forventede nettoindtjening for 2025.

Baseret på analytikerestimater for 2027 falder den yderligere til kun 24 gange den forventede nettoindtjening eller cirka halvdelen af den historiske værdisætning. Det kræver dog en langsigtet investeringshorisont at vokse med ind i denne attraktive værdisætning, hvilket vi i fonden også har.

Derudover er det naturligvis også en forudsætning, at virksomhederne fortsætter med at indfri analytikernes konsensusestimater.

Hør mere på vores webinar 3. juli

Onsdag den 3. juli kl. 20.00 afholder vi et investorwebinar, hvor der stadig er enkelte ledige pladser tilbage. Her giver vi et yderligere perspektiv på fondens første halvår og resten af 2024. Vi går også i dybden med et par af fondens nyere investeringscases, ligesom vi varmer op til den kommende regnskabssæson. Du kan tilmelde dig webinar ved at udfylde formularen herunder.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 163.7

Læs mere om fonden Horizon3 Innovation