Horizon3

Egnede investeringsmidler

I fonden Horizon3 Innovation kan du investere for de fleste investeringsmidler. Det kan for eksempel være pensionsmidler, frie midler eller en del af den formue, du måske har sparet på i dit holdingselskab.

De eneste investeringsmidler du ikke kan investere for i fonden er penge opsparet under virksomhedsskatteordningen – også kendt som VSO midler. Det skyldes, at fonden er udloddende og udbyttebetalende.

Investeringsbeviser kan handles via din bank og på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank. ISIN koden er DK0062267449.

Værd at vide om fonden

De fleste midler kan investeres i udloddende fonde som vores

Fonden Horizon3 Innovation er en udloddende UCITS fond. Det betyder, at du kan investere alle slags midler i fonden med undtagelse af penge for virksomhedsskatteordningen.

Horizon3 samarbejder med andre fonde og family offices

Holdingselskaber og familekontorer

Investeringsmidler fra holdingselskaber og familiekontorer er velegnede at investere for, hvis der ønskes en langsigtet og professionel eksponering mod profitable og innovative vækstvirksomheder.

Pensionsmidler

Pensionsopsparinger har typisk en meget lang investeringshorisont. Det samme har vi i fonden, hvorfor det kan give god mening at investere en del af sine pensionsmidler i  de virksomheder, der forventligt har en lyst fremtid foran sig.

Frie midler

Investerer man frie midler i fonden Horizon3 Innovation har det den klar fordel, at du først bliver beskattet af en eventuelt kursgevinst, den dag du sælger dine investeringsbeviser i fonden. Det skyldes, at vi er en udloddende og ikke en akkumulerede fond.

Driftselsskaber

Har du overskudslikviditet i dit driftselskab, kan disse investeres også investering i vores fonden. Det gælder dog ikke investeringsmidler fra virksomhedsskatteordningen. Disse kan kun investeres i akkumulerende investeringsfonde.

Børneopsparinger

Forældre eller bedsteforældre kan indbetale 6.000 kr. om året på en børneopsparing og makismalt op til 72.000 kr. Disse midler kan investeres i fonde som vores og bidrage til, at de yngste familiemedlemmer for en fornuftig økonomisk start på voksenlivet.

Har du spørgsmål om fonden?

Har du spørgsmål til fonden er du velkommen til at skrive til os eller ringe til os på telefonnummer 2461 6480.

Horizon3 har hovedsæde i Esbjerg.

Investér dine frie midler via handelsplatformene
eller din bank.

Du finder os lettest ved at søge på Horizon3 Innovation eller ISIN koden DK0062267449.

Lyserøde prikker
Lyserøde prikker
Horizon3 Nordnet
Lyserøde prikker
lyserod grafik
Bliv medinvestor i vores investeringsfond