Horizon3

Tesla aktien falder 10% trods flot regnskab for andet kvartal

Torsdag blev en rød dag for aktionærerne i Tesla (NASDAQ:TSLA). Trods et flot regnskab for andet kvartal, som blev offentliggjort onsdag aften, faldt Tesla aktien næsten 10% torsdag. Det store kursfald skyldes primært, at Teslas ledelse på deres telekonference fortalte, at de for tredje kvartal forventer lavere produktionstal grundet sommerferiesæsonen og opgraderingsarbejde på flere af  fabrikkerne, og de ikke kan udelukke yderligere prisnedsættelser på deres biler.

For hele året forventer Tesla dog stadig at levere mindst 1,8 mio. biler.

Omsætningen er øget med 47% på tolv måneder

Forud for regnskabet var det allerede kendt, at Tesla i andet kvartal havde solgt 466.140 biler. Det var noget mere end analytikernes konsensusforventning på omkring 448.000 biler. Det smittede naturligvis også af på Teslas omsætning for andet kvartal, som var på $24,93 mia. Det var samtidig 47% mere end for samme kvartal sidste år og 2,6% mere end konsensusforventningen på $24,29 mia.

Kigger vi på indtjeningen, så var den ligesom i forrige kvartal negativt påvirket af de prisnedsættelser, bilkøberne har haft fordel af det meste af 2023. I figur 1 har vi sammenlignet omsætningen og driftsindtjeningen (EBIT) i år med samme kvartal sidste år og i 2021.

Figur 1 - Tesla omsætning og driftindtjening i mia. $

Tallene i figur 1 viser, at omsætningen fra andet kvartal 2021 til 2022 voksede 42%, mens den fra 2022 til i år voksede med 47%. De sidste to år er omsætningen samlet set øget med 109%. I samme periode er driftsindtjeningen (EBIT) blevet 83%. Det er ikke nok til, at bundlinjen helt kan følge med omsætningsvæksten. 

På grund af dette års prisnedsættelser på Tesla-bilerne er overskudsgraden siden andet kvartal sidste år faldet fra 14,8% til 9,6%. På to år er indtjeningen dog steget 83%, og i det lys virker den kortsigtede tilbagegang lidt mindre problematisk for os. Vi køber ind på præmissen om at ofre noget af den kortsigtede indtjening for at indfri det langsigtede potentiale i Tesla.

Det gør ikke alle, hvilket torsdagens kursfald også signalerer. Men i fonden Horizon3 Innovation er vi langsigtede investorer, og vi er begejstrede for det langsigtede potentiale i Tesla.

Nettoindtjeningen for andet kvartal var $0,91 per aktie og 15,2% højere end analytikernes forventning på $0,79 per aktie. Resultatet var også 19,7% højere end for samme kvartal sidste år.

Slutter vi med likviditeten, så genererede Tesla $3,1 mia. i cash flow fra driften og $1 mia. i frit cash flow. Det er sket i et kvartal, hvor Tesla både investerer kraftigt i vækst, udbygger produktionskapaciteten og udvikler nye biler. Det virker ret imponerende.

Tesla sluttede andet kvartal med et likviditetsberedskab på $23,1 mia. og meget lidt gæld.

Prisnedsættelserne fortsætter muligvis

På onsdagens telekonference blev der spurgt ind til, hvad investorerne kunne forvente i relation til yderligere prisnedsættelser. Der var fra Elon Musk og den øvrige ledelse ikke noget klart svar på det spørgsmål. I stedet sagde de, at det primært afhænger af renten og andre makroøkonomiske forhold. 

Arbejder man ud fra et scenarie om, at renteniveauet har toppet, kommer der sandsynligvis ikke yderlige prisnedsættelser på Teslas biler. Tror man derimod på det modsatte, er det ikke usandsynligt, at Teslas biler bliver endnu billigere.

Det vil derfor også være rimeligt at antage, at der på den korte bane vil en vis sammenhæng mellem udviklingen i renteniveauet og Teslas indtjening – og dermed også aktiekursens.

Stor efterspørgsel efter den nye Cybertruck

Cybertruck var endnu et område, telekonferencens deltagere søgte perspektiv på. Der blev blandt andet spurgt ind til efterspørgslen og lanceringstidspunktet.

Elon Musk svarede, at efterspørgslen ikke var en udfordring, og at Tesla vil begynde at levere i år. I 2024 er det forventningen, at Cybertruck leveres i det, de kalder stor skala. Hvad det så er, må tiden vise. Tidlige indikationer fra analytikere estimerer, at der i 2024 vil blive leveret 91.000 Cybertrucks i 2024 og 160.000 året efter.

I Horizon3 vurderer vi, at der er god sandsynlighed for, at salgstallene bliver endnu højere. Det skyldes blandt andet, at der allerede er lavet 1,8 mio. forudbestillinger, og at Tesla efter sigende allerede har forberedt deres forsyningskæde på at kunne producere 375.000 Cybertrucks årligt.

På onsdagens telekonference blev der ikke meldt noget ud om, hvad Cybertruck kommer til at koste.

Selvkørende software som muligt forretningsområde

CEO Elon Musk fortalte også på telekonferencen, at Teslas selvkørende FSD software nu har tilbagelagt omkring 500 mio. kilometer. Det lyder af meget, men snart vil kilometrene kunne tælles i milliarder eller ligefrem dusinvis af milliarder af kilometer, hvis man spørger Elon Musk. Teslas ambition er at gøre softwaren ti til hundrede gange bedre som bilist end mennesker. 

Udover det sikkerhedsmæssige potentiale i at lykkes med den ambition, er der også et gigantisk forretningsmæssigt potentiale i ikke selv at skulle køre sin bil. Hvis det bliver en realitet. 

Lytter man til Elon Musk, er fully autonomous driving tættere på at blive til virkelighed, end vi i Horizon3 måske tror. Vi har bestemt ikke noget i mod at blive gjort uret. I hvert fald er Tesla nu så langt, at de er i en indledende dialog om at sælge deres FSD software på licens til en anden af de store bilproducenter. Navnet på bilproducenten er ukendt.

Udmønter den dialog sig i en konkret licensaftale, tror vi i Horizon3, at der er stor sandsynlighed for, at andre bilproducenter vil søge at gøre det samme. Præcis som vi allerede har set det med Tesla’s amerikanske ladestationer, som General Motors (NYSE:GM), Ford (NYSE:F), Rivian (NASDAQ:RIVN) og andre har taget til sig.

Vi vil følge tæt med i, i hvilket omfang både ladestationerne og nu også den selvkørende FSD software vil udvikle sig til selvstændige forretningsområder. For ladestationerne er Tesla allerede i gang. For softwaren skal de vise, at de kan lave den første licensaftale.

Energiforretningen er vokset 74% 

Som langsigtede investorer ser vi også et stor potentiale i deres energiforretning, som er samlet under Energy Generation & Storage. Her er omsætningen på tolv måneder steget fra $0,87 til $1,51 mia., hvilket svarer til en vækst på 74%. Det er samtidig den hurtigst voksende del af Tesla, og udgjorde i andet kvartal 2023 6,2% af virksomhedens samlede omsætning. 

Kigger vi på indtjeningen i Teslas Energy Generation and Storage forretning, så er dækningsgraden siden første kvartal 2022 vokset fra 11,2% til 18,4%. For andet kvartal i år svarer det til et dækningsbidrag på $278 mio. 

I Horizon3 er vi tilfredse med den flotte vækst i både omsætning og indtjening i energiforretningen, som vi ser som en mere og mere væsentlig del af vores investeringscase for Tesla. 

Læs vores investeringscase for Tesla

Vi ser som langsigtede investorer i Tesla frem til at følge udviklingen i energiforretningen over de kommende kvartaler og år.

Vi er fortsat glade aktionærer i Tesla

Tesla er en af de større positioner i fondens aktieportefølje, og har trods gårsdagens kursfald bidraget væsentligt til fondens afkast i 2023. Opgjort efter lukketid i går, har fondens afkast siden børsnoteringen 20. februar været 24,69%.

Efter at have gennemgået regnskabet for andet kvartal og lyttet til ledelsens telekonference mener vi, at fondens investeringscase i Tesla er intakt. Måske endda også styrket taget i betragtning, hvordan optionaliteter som Cybertruck, ladestationer, energi og måske nu også software begynder at udspille sig.

Vi er også tilfredse med at se, at Tesla trods store investeringer i vækst, innovation og produktionskapacitet alligevel formår at skabe et frit cash flow. 

Vi anerkender, at indtjeningen de seneste kvartaler har været faldende, og at det på kort sigt kan skabe noget volatilitet i aktiekursen, som heller ikke er blandt de billigste. I fonden Horizon3 Innovation tænker vi dog ikke kortsigtet – vi er langsigtede investorer. Vi mener, at Tesla matcher fondens strategi om at investere langsigtet i innovative vækstvirksomheder med lang strukturel medvind, sundt cash flow, stærke finansielle balancer og dygtig ledelse, der også selv har hånden på kogepladen.

Da vi ikke kender læserens investeringsstrategi, risikoprofil eller økonomiske forhold, skal denne gennemgang af Teslas regnskab for andet kvartal ikke betragtes som en anbefaling om hverken at købe eller sælge Tesla aktien.

Abonnér på vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev og modtag løbende analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder direkte i din indbakke. 

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 163.7

Læs mere om fonden Horizon3 Innovation