Horizon3

Coupang logo

Investeringscase for Coupang aktien

Coupang (NYSE:CPNG) er den største og førende e-commerce platform i Sydkorea. Virksomheden blev etableret i 2010 af Bom Kim, som stadig er CEO. Han er 49 år gammel og ejer i skrivende stund knap 10% af aktierne i Coupang. 

Coupang har med afsæt i et kompromisløst kundefokus opbygget en særdeles stærk markedsposition i Sydkorea. Gennem deres effektive logistiksystem bestående af flere end 100 pakkecentre er der maksimalt 10 km til 70% af den sydkoreanske befolkning. Det betyder, at de kan levere kundernes bestilte varer senest kl. 7:30 den efterfølgende morgen, hvis bestillingen sker inden kl. 22.30 om aftenen.

Udover et særdeles veludviklet fysisk logistisksystem tilbyder Coupang også deres kunder en lang række digitale services. Det gælder eksempelvis streamingtjenesten Coupang Play og Coupang Pay, som er en digital betalingstjeneste. Dertil kan lægges en voksende annonceforretning, som vi med tiden også tror vil bidrage væsentligt til virksomhedens omsætning og indtjening.

I 2019 lancerede de Coupang WOW, som er en service, der nok bedst kan sammenlignes med Amazon Prime. Medlemskab af Coupang WOW indbefatter en lang række services som gratis levering, deres streamingtjeneste og cash back ved køb af varer. Trods en stor prisforhøjelse i 2021 på WOW medlemskabet, har Coupang formået at øge medlemsantallet til 11 mio., hvis der tages afsæt i tallene for ultimo 2022. Den digitale omsætning er fra trejde kvartal 2022 til i år vokset med hele 41%.

Trods deres allerede førende markedsposition voksede antallet af aktive kunder i tredje kvartal 2023 til i alt 20,4 mio. Det er 14% flere end i samme kvartal året før. Omsætningen er i samme periode steget 21% til $6,2 mia. Kigger vi på frit cash flow, som er et vigtigt investeringskriterie i vores fond, så er det med afsæt i regnskabet for tredje kvartal vokset fra et underskud på $1,1 mia. i de tolv måneder, der sluttede ultimo september sidste år til et overskud på $1,9 i 2023. 

Coupang beskæftiger cirka 63.000 medarbejdere og er noteret på New Your Stock Exchange.

Hvorfor investere i Coupang aktien?

I fonden købte vi den første portion af Coupang aktier 11. december til en pris på $15,66 per aktie. Der er to hovedårsager til, at vi i fonden har valgt at investere i Coupang aktien. 

De første og vigtigste årsager handler om virksomheden. Vi er begejstrede for deres enorme kundefokus, som har givet dem en rigtig stærk markedsposition i Sydkorea. En markedsposition, vi også mener har givet Coupang en god voldgrav grundet kombinationen af en stærk value proposition, et veludviklet fysisk logistiksystem og digitale services, hvor Coupang WOW er den vigtigste vækstdriver. 

Sammen med den strukturelle medvind, som vi også mener, at Coupang har i ryggen tror, tror vi, at der er god sandsynlighed for, at virksomheden i de kommende år vil øge omsætningen og indtjeningen yderligere. For 2023 forventes omsætningen at blive $24,03 mia., men den i 2025 ventes at blive $30,75 mia.

I samme periode forventes nettoindtjeningen at vokse fra $0,25 per aktie i 2023 til et overskud på $0,70 per aktie i 2025.

Coupang aktien er år til dato steget 15,70% og handler lige nu til en næste tolv måneders forventet p/e værdi 43,8. Det kan være en høj værdisætning for den kortsigtede investor, men ikke nødvendigvis for langsigtede investorer som os. Skruer vi tiden frem til 2025 og antager, at Coupang kan indfri analytikernes konsensusforventninger, vil den aktuelle aktiekurs svare til en værdisætning på 24,31 gange den til den tids forventede nettoindtjening.

Det vurderer vi er en fair værdisætning for den langsigtede investor taget virksomhedens kvalitet i betragning.

Da vi ikke kender læsernes økonomi, risikoprofil og investeringshorisont, skal denne investeringscase kun betragtes som vores og ikke som anbefaling om hverken at købe eller sælge aktier i Coupang.

Due diligence score

50

Point

Vi scorer alle investeringer efter parametre som produkt, forretningsmodel, potentiale, økonomi og ledelse. Den højeste mulige score er 60 point. 

ESG Score

0

Du kan læse mere om ESG
og scoringsmetoden her.

.

Investeringscasen for Coupang

Herunder har vi kort beskrevet de kritiske hypoteser for vores investering i Coupang.

Strukturel medvind

E-commerce og digitalisering er i markant vækst over det meste af verden. Vi tror på, at Coupang er godt positioneret til at drage fordel af den strukturelle medvind over de næste mange år.

Value proposition

Coupang har en stærk value proposition med et enormt stærkt kundefokus. Det er derfor, at selv Amazon kigger på Coupang for at lade sig inspirere til, hvordan de kan skabe en endnu bedre kundeoplevelser.

Voksende voldgrav

Kombinationen af en rigtig stærk value proposition, et fysisk logistiksystem og et attraktiv WOW medlemskab gør, at vi ser en voksende voldgrav omkring Coupangs markedsposition i Sydkorea.

Høj vækst

Den strukturelle medvind fra e-commerce og digitalisering gør, at vi forventer fortsat høj omsætningsvækst for Coupang. Fra 2022 til 2025 forventes omsætningen $20,58 til $30,75 mia.

Voksende indtjening

Coupang har haft enorme investeringer i forbindelse med udbygningen af deres logistisk system. De begynder nu at give effekt i form at øget indtjening og positivt cash flow.

Innovationskraften

Coupang ejer næste 1.400 patenter, hvilket vidner om en høj innovationskraft. Vi tror på, at Coupang vil kunne udnytte deres innovationskraft til at optimere eksisterende og skabe helt nye vækstkurver.

Økonomiske forventninger for Coupang aktien

Baseret på estimater fra de analytikere der dækker Coupang, forventes omsætning og værdisætningen at udvikle sig som vist herunder.

Forventet omsætning i mia. $

Forventet EBIT i mia. $

Forventet overskud per aktie i $

Sidst opdateret 17. december 2023

Da vi ikke kender læserens risikoprofil eller investeringshorisont, skal denne investeringscase ikke opfattes som en anbefaling om at købe eller sælge Coupang aktien.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag vores gratis analyser og få et bedre indblik i verdens mest innovative vækstvirksomheder og hvorfor vi tror, det vil give et godt, langsigtet afkast at investere i dem.

Lyserøde prikker
Lyserøde prikker
Bliv medinvestor i vores UCITS fond