Horizon3

ASML Logo

Investeringscase for ASML aktien

ASML (AMS:ASML) bliver ofte  betegnet som Europas teknologiske kronjuvel. Virksomheden fra hollandske Eindhoven er verdens førende  leverandør af avancerede fotolitografisystemer til chipindustrien. Blandt deres kunder finder man de store chipproducenter som eksempelvis TSMC, Samsung og Intel. 

ASML, som netop har fejret sit 40 års jubilæum, omsatte i 2023 for €27,6 mia og beskæftiger cirka 39.000 medarbejdere. 

Hvorfor investere i ASML aktien?

Fonden Horizon3 Innovation investerede første gang i ASML den 23. februar 2023 til en pris på €604,20 per aktie. Da vi ikke kender læsernes økonomi, risikoprofil og investeringshorisont skal vores disposition ikke betragtes som anbefaling til andre om at købe eller sælge ASML aktien.

Grunden til, at Horizon3 har valgt at lave en langsigtet investering i ASML aktien er, at vi anser virksomheden som havende en langvarende strukturel medvind. En medvind der kommer fra blandt andet AI og en verden, som bliver mere digital. Det vil kræve mere computerkraft, hvilket vil øge den globale efterspørgslen efter chips. Og i sidste ende vil det alt andet lige øge efterspørgslen efter ASML’s avancerede fotolitografisystemer.

ASML har en stor teknologisk voldgrav, som gør det særdeles vanskeligt for andre at konkurrere med dem. Det giver dem en betydelig pricing power og en høj indtjeningsevne. I første kvartal 2024 havde ASML eksempelvis en dækningsgrad på 51%, hvilket var 150 basispoint over analytikernes konsensusforventning.

Ledelsen i ASML forventer, at 2024 bliver et overgangsår til en ny vækstperiode, som ventes at starte fra 2025. Det betyder, at omsætningen i 2024 forventes at lande på nogenlunde samme niveau som i 2023, hvor ASML omsatte for €27,6 mia. Ser vi frem mod 2026, så er det analytikernes konsensusforventning, at ASML vil omsætte for €39,5 mia. Lykkes det vil det være 43% mere end i 2023.

ASML har de seneste seks måneder haft en ordretilgang på cirka €13 mia. Det betyder ifølge CFO Roger Dassen, at ASML kun mangler ordre for €4 mia. resten af 2024 for at hele deres produktionskapacitet er 100% udsolgt til og med udgangen af 2025. I fonden er det vores vurdering, at ASML med stor sandsynlighed vil lykkes med det inden årets udgang – og nok også mere end det.

I fonden er det også vores vurdering, at ASML vil kunne udnyttes deres unikke markedsposition såvel som den begrænsede produktionskapacitet til at øge indtjeningsmarginerne i de kommende år. Den hypotese er vi langt fra ene om at have, da det faktisk også ser ud at være analytikernes konsensusforventning. Hvor omsætningen fra 2023 til 2026 forventes at øges med 43%, så forventes nettoindtjeningen i samme periode at vokse med 63% fra €7,8 mia. i 2023 til €12,8 mia. i 2026.

ASML aktien indgår som en tier 1 position i fondens aktieportefølje. Der gør den ud fra en vurdering om, at ASML lever op til vores forventinger om at være en innovativ og markedsledende virksomheder, der har strukturel medvind, sundt cash flow, en stærk finansiel balance og en dygtig ledelse.

Flere af tallen nævnt i denne investeringscase er baseret på fremtidsestimater. Det er vigtigt at pointere, at de realiserede tal kan afvige væsentligt fra disse estimater, hvorfor det heller ikke er uden risici at investere i ASML aktien.

Due diligence score

54

Point

Vi scorer alle investeringer efter parametre som produkt, forretningsmodel, potentiale, økonomi og ledelse. Den højeste mulige score er 60 point. 

ESG Score

0

Du kan læse mere om ESG
og scoringsmetoden her.

.

Investeringscasen for ASML

Herunder har vi kort beskrevet de kritiske hypoteser for vores investering i ASML.

Strukturel medvind

ASML vurderes at have langvarig strukturel medvind i en verden, hvor efterspørgslen efter mere computerkraft forventes at stige kraftigt i de kommende år.

Høj vækst

ASML forventes at øge omsætningen med 43% fra 2023 til og med 2026, hvor det er analytikernes konsensusforventning, at den vil runde €39 mia.

Stor voldgrav

ASML har en unik markedsposition og nogle enormt avancerede såvel som patenterede teknologier, der er meget vanskeligt at disrupte.

Pricing power

Vi vurderer, at ASML har en særdeles stærk pricing power, som alt andet lige vil have positiv effekt på virksomhedens fremtidige indtjeningsevne.

Høj innovationskraft

ASML investerer hver år millarder af euro i innovation for at sikre, at deres roadmap stemmer overens med kundernes behov.


USA og EU

USA og Europa forventes at investere millarder i egne landes chipproduktion for at gøre sig mindre afhængig af Taiwan - og i særdeleshed Kina.

Økonomiske forventninger for ASML aktien

Baseret på estimater fra de analytikere der dækker ASML, forventes omsætning og indtjeningen at udvikle sig som vist herunder.

Det er vigtigt at pointere, at de realiserede resultater kan afvige væsentligt fra konsensusestimater vist nedenfor.

Forventet omsætning i mia. €

Forventet nettoindtjening i mia. €

Forventet frit cash flow i mia. €

Sidst opdateret 18. marts 2024

Da vi ikke kender læsernes økonomi, risikoprofil eller investeringshorisont, skal denne investeringscase ikke opfattes som en anbefaling om at købe eller sælge ASML aktien. 

Læs mere om ASML

Herunder kan du følge med i vores dækning af ASML aktien.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag vores gratis analyser og få et bedre indblik i verdens mest innovative vækstvirksomheder og hvorfor vi tror, det vil give et godt, langsigtet afkast at investere i dem.

Lyserøde prikker
Lyserøde prikker
Bliv medinvestor i vores UCITS fond