Horizon3

August måned præget af korrektion på aktiemarkedet

August måned har indtil videre været en kedelig måned for aktieinvestorer verden over. Heller ikke hos Horizon3 er vi gået ram forbi, men har måtte konstatere, at kursen på investeringsbeviserne i fonden Horizon3 Innovation har sat sig med knap 12% i årets sidste sommermåned.

Korrektionen er den første, siden fonden blev børsnoteret på Nasdaq for præcis seks måneder siden. Det har jeg brugt søndagen til at give lidt perspektiv på. Mere om det herunder.

Korrektioner på aktiemarkedet er helt normale

Omend korrektioner altid kommer ubelejligt, så er de helt normale. Fra 2002 og frem til 2021 har der i henhold til en undersøgelse fra Charles Schwab været i alt ti korrektioner, hvor S&P 500 indekset satte sig mindst 10%. Det vil sige, at der over en periode på tyve år  har været i gennemsnit én korrektion hver andet år. 

I gennemsnit var faldet i indekset ved hver korrektion 15%. Størst var faldet under den store globale finanskrise i 2008, hvor S&P 500 indekset faldt med hele 48%. Også coronakrisen i 2020 var voldsomt med et fald på 34%. På trods af det store fald under den store coronakorrektion, så endte 2020 dog med et samlet afkast for hele året på mere end 18%

Kigger vi på perioden fra 2002 til og med 2021, så var der i alt ti korrektioner på mere end 10% i S&P 500 indekset. Af dem endte kun to af ti år samlet set med et negativt afkast. Dertil skal lægges 2022, som både bød på en stor korrektion og et negativt afkast, da året var gået.

For vores fonds vedkommende har korrektionen i august måned været på cirka 12%. Det er et irriterende tilbagefald, men som sagt helt normalt. Ser vi på det i et historisk perspektiv er det med stor sandsynlighed også midlertidigt. Det så vi måske allerede første tegn på i fredagens handel, hvor de fleste af fondens positioner endte dagen i plus.

Også det amerikanske eftermarked så positivt ud, hvor specielt Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) fik positiv opmærksomhed efter deres flotte kvartalsregnskab. Deres aktiekurs var oppe med mere end 11% i eftermarkedet.

Fondens afkast stadig i top i international benchmark

August måneds korrektion til trods, så er fondens afkast siden børsnoteringen 20. februar stadig på næsten 15%. Det giver efter de første seks måneder fonden en placering som nummer fire på Morningstars globale liste med 623 fonde i kategorien Globale Large Cap Growth.

Med risiko for at gentage mig selv, så er vi en fond med en langsigtet investeringsstrategi på minimum fem år. Vi tillægger af samme grund derfor heller ikke kortsigtede kursstigninger og korrektioner større betydning end som så. Når det er sagt, er vi som en ny fond selvfølgelig gladere for en god start end det modsatte.

Sammenligner vi med Wall Street fonden ARK Innovation, som også investerer i innovative vækstvirksomheder, har deres afkast de sidste seks måneder været negativ med 3,5%. Vi tror, at en væsentlig del af forklaringen på vores og deres afkast er, at vi udover det innovative fokus også har store krav om sundt cash flow og stærke finansielle balancer.

Virksomhederne i fondens portefølje har leveret stærke kvartalsregnskaber

Som langsigtede investorer følger vi virksomhederne tættere end den kortsigtede udvikling i aktiekurserne. Så længe vi vurderer, at fondens investeringscases er intakte, ser vi korrektioner som en mulighed for at øge det langsigtede afkast.

Kigger vi på de 24 virksomheder i fondens aktieportefølje, så har 19 af dem indtil videre offentliggjort regnskaber for seneste kvartal. Starter vi med indtjeningen, har samtlige 19 virksomheder lavet en bedre bundlinje end analytikernes konsensusestimater. Som en aktiv forvaltet fond med en grundig due diligence proces er det selvfølgelig tilfredsstillende at se, at de virksomheder, vi investerer i, leverer gode resultater.

Rent omsætningsmæssigt er 15 af 17 virksomheder vokset mere end forventet. Kun Uber (NYSE:UBER) og Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) har i denne regnskabssæson ikke helt kunne leve op til analytikernes konsensusforventninger, hvad omsætning angår.

Den foreløbige konklusion på regnskabssæsonen for andet kvartal er, at fondens investeringscases i høj grad er intakte. Vi vil derfor også udnytte denne korrektion til at købe flere aktier i de fleste af fondens porteføljevirksomheder.

Stadig masser af vækstpotentiale i virksomhederne

I figur 1 nedenfor har vi vist analytikernes konsensusforventninger til fremtidig procentuel omsætningsvækst for virksomhederne i vores fond og sammenlignet med det vægtede gennemsnit for virksomhederne i det danske C25 indeks. Ligesom for C25 indekset er estimaterne for vores fonds virksomheder vægtet, så en stor position som Microsoft (NASDAQ:MSFT) fylder mere end Upstart (NASDAQ:UPST), som er fondens mindste. 

Figur 1 - Forventet vækst i omsætningen i %

Graferne i figur 1 viser, at hvis man betragter fonden Horizon3 Innovation som en virksomhed med 24 datterselskaber, så forventes væksten i den virksomhed at være 125% frem til udgangen af 2026. For virksomhederne i C25 indekset forventes den at være 58%. Her vil Novo Nordisk med en forventet vækst på 105% forventetligt være den virksomhed, der trækker det absolut største læs.

Perspektivet på den fremtidige omsætningsvækst er vigtigt, da en analyse fra Morgan Stanley og BCG viser, at der er en meget klar korrelation mellem vækst i omsætningen og den langsigtede udvikling i virksomheders aktiekurser. På en fem års horisont har de to virksomheder i fællesskab dokumenteret, at 58% af en akties kursudvikling vil være drevet af, hvor meget den har formået at øge omsætningen. Er horisonten ti år, vil korrelationen mellem vækst og kursudvikling alt andet lige være hele 74%.

Derfor er strukturel medvind og høj forventet vækst også to vigtige investeringskriterier, der kan lægges til det sunde cash flow og de stærke finansielle balancer, som allerede er omtalt andetsteds i dette perspektiv.

Margin of safety er blevet større

Som investorer har vi selvfølgelig fokus på, hvor meget langsigtet afkast vi kan generere til fonden og dens medinvestorer. Lige så vigtigt er det også at forholde sig til den potentielle downside – eller margin-of-safety – i de investeringer, vi foretager. 

Den potentielle downside i en aktieinvestering er altid 100%. Men taget i betragtning, at vi investerer i innovative og markedsledende vækstvirksomheder med strukturel medvind, sundt cash flow og stærke finansielle balancer, synes jeg godt, vi kan tillade os at være mindre pessimistiske end det.

I figur 2 nedenfor har jeg vist, hvor meget der lige nu skal betales for en krones overskud for tier 1 og 2 virksomhederne i vores fond. Tallene er baseret på analytikernes konsensusestimater fra 2023 og frem til udgangen af 2026.

Figur 2 - Forventede fremtidige P/E multipler

Figur 1 viser, at den vægtede price/earnings multipel for tier 1 og 2 virksomhederne i vores aktieportefølje er 46, hvis der tages afsæt i konsensusestimaterne for 2023. Det er i øvrigt den samme prissætning, som porteføljen havde for seks måneder siden.

For virksomhederne i det danske C25 indeks er prisen 29 gange nettoindtjeningen. Tillader vi os at tage de mellemlange briller på og forudsætter, at aktiekurserne holder sig i ro frem til ultimo 2026, vil den forventede price/earnings multipel for vores portefølje være faldet fra 46 til 21 gange nettoindtjeningen.

I samme scenarie vil C25 indekset kun være faldet fra 29 til 18 gange nettoindtjeningen. Forskellen til prisen på virksomhederne i vores fond vil alt andet lige være reduceret fra 18 til 3 gang nettoindtjeningen. Hovedforklaringen er, at virksomhederne i vores fond alt andet lige vil vokse deres top- og bundlinjer meget mere end den gennemsnitlige C25 virksomhed.

Tager vi de historiske briller på, så har aktiemarkedet de sidste fem år haft historiske korrektioner i både 2020 og 2022. Prismæssigt har det ført til et historisk fem-årigt lavpunkt på 31 gange den forventede indtjening for virksomhederne i fondens portefølje, hvis vi tager afsæt i det vægtede gennemsnit. 

Den korte horisont har vi i fonden ingen holdning til, men tillader vi os at kigge frem mod 2025 og 2026, er værdisætningen lige nu henholdsvis 13% og 32% lavere end de sidste fem års historiske lavpunkt, når vi tager afsæt i det vægtede gennemsnit for tier 1 og 2 virksomhederne i fondens portefølje. En lang horisont for nogen, men ikke for os.

Der er ingen garanti for, at aktiekurserne ikke kan falde yderligere og nye bunde kan nås. Som langsigtede og tålmodige investorer er det vores vurdering, at vi i fonden har en fornuftig margin-of-safety i forhold til fondens langsigtede afkastpotentiale.

Hør mere på vores kommende investorwebinar

Har du lyst til at høre mere om fonden, vores første seks måneder på børsen og den komplette regnskabssæson for andet kvartal, så er du meget velkommen til at tilmelde dig vores investorwebinar 7. september. Du kan tilmelde dig ganske gratis ved at udfylde vores tilmeldingsformular herunder.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 163.7

Læs mere om vores investeringsfond