Horizon3

Uber har overtaget Kahoots plads i fondens aktieportefølje

Vi solgte fredag fondens position i Kahoot (OSLO:KAHOT), og har i stedet investeret i Uber (NYSE:UBER).

Rotationen skyldes to ting. Den første er det tilbud på 35 norske kroner per aktie, som et konsortium bestående af General Atlantic, Goldman Sachs, KIRKBI og Kahoots CEO Eilert Hanoa har tilbudt alle eksisterende aktionærer. Accepteres handlen af mindst 90% af aktionærerne, vil resten af aktierne automatisk blive indløst og virksomheden afnoteret fra børsen i Oslo. Vi har vurderet, at der en relativ stor sandsynlighed for, at handlen vil blive eksekveret, og har derfor solgt vores andel med en pæn gevinst til fonden og dens medinvestorer. 

Den anden årsag er, at vi over længere tid har haft Uber på kandidatlisten over virksomheder, vi gerne vil bygge en position i. Det er vi nu gået i gang med, hvor vi fredag købte den første portion. Vi har længere nede skrevet mere om grundene til investeringen.

Fonden tjener 43% på Kahoot salget

Den nye investorgruppe har som allerede skrevet budt 35 norske kroner per aktie, hvilket værdisætter Kahoot til i alt 17,2 mia. norske kroner. Det giver fonden en gevinst på cirka 43% regnet ud fra den gennemsnitskurs, vi siden fondens lancering for fem måneder har akkumuleret Kahoot aktier for.

Det er et afkast, vi selvfølgelig er glade for taget vores korte historik som medejere af Kahoot i betragtning. Når det er sagt, er det dog også vores vurdering, at Kahoot på lang sigt kan blive endnu mere værd end den pris, der 14. juli blev budt for virksomheden. 

Fremtiden vil vise, om vi får ret i den hypotese.

Uber passer godt ind i fondens investeringsstrategi

I fonden Horizon3 Innovation ønsker vi at investere langsigtet i innovative og markedsledende vækstvirksomheder med strukturel medvind, voksende cash flow, skalérbare forretningsmodeller og dygtige ledelser, som også selv har hånden på kogepladen. Sådan en virksomhed anser vi efter en grundig due diligence proces Uber for at være

Læs vores investeringscase for Uber her

Som det ses i figur 1 , så omsatte Uber i 2022 for $31,88 mia. fordelt på forretningsområderne Mobility, Delivery og Freight. I 2025 forventes den at blive øget til $50,86 mia., hvilket svarer til en vækst på 60%. Kigger vi på driftsresultatet (EBIT) er vores vurdering, at det i samme periode vil vokse fra et underskud i 2022 til et overskud på næsten $5 mia. i 2025. 

Figur 1 - Forventninger til Ubers fremtidige omsætning og indtjening i mia. $

For 2023 forventes overskuddet på driften (EBIT) at blive $0,45 mia. Det vil i givet fald markere et vigtigt tipping point for Uber, da det vil være det første regnskabsår, hvor driften giver overskud. Får vi ret i vores hypoteser tror vi, at en stor del af den stigende fremtidige indtjening vil blive konverteret til frit cash flow. Vi tror også, at det på lang sigt vil smitte positivt af på Ubers aktiekurs.

Vi vil løbende validere, hvordan tingene udvikler sig – og agere derefter.

Værdisætningen af Uber virker fair

Kigger vi på værdisætningen af aktien, så mener vi, at den er fair for et kvalitetsselskab som Uber. Med afsæt i fredagens lukkekurs koster Uber aktien $2,4 for én dollars omsætning. Det er tæt på det dobbelte af det historiske lavpunkt på $1,3, som blev sat for cirka et år siden. Samtidig er det markant billigere end kursrekorden fra april måned 2021, hvor investorerne måtte betale $7 per omsatte dollar. I dag vurderer vi, at omsætningen er mere profitabel end både i 2021 og 2022.

I figur 2 herunder har vi vist de forventede fremtidige p/e multipler baseret på indtjeningsestimaterne for de næste tre regnskabsår.

Figur 2 - Forventede fremtidige p/e multipler for Uber aktien

Som langsigtede investorer er vi mere interesserede i estimaterne for 2025 end dem for indeværende år. Holder estimaterne, så betalte investorerne fredag $20,2 for én dollar af Ubers forventede nettoindtjening i 2025. 

Da alle antagelser om fremtiden er forbundet med usikkerhed, skal vores holdning til Uber ikke betragtes som en anbefaling til andre om at købe eller sælger aktien. 

Abonnér på vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev og modtag løbende analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder direkte i din indbakke. 

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 163.7

Læs mere om fonden Horizon3 Innovation