Horizon3

SoFi aktien faldt 12% trods flot kvartalsregnskab

Den amerikanske bank SoFi (NASDAQ:SOFI) præsenterede i går sit regnskab for årets første kvartal. Forventningerne til kvartalet var på forhånd store i en tid, hvor mange amerikanske banker ellers er hårdt udfordret. Om det var følelsen af, at de forventningerne ikke helt blev indfriet, som fik mange investorer til at sælge ud af aktien efter regnskabet, ved jeg ikke. 

Fakta er dog, at aktiekursen faldt 12% på et regnskab, som mere end levede op til analytikernes konsensusforventninger – og også indehold en opjustering af forventningerne til hele året.

Omsætningen er vokset 43%

I forhold til første kvartal sidste år er SoFi’s omsætning vokset med 43% til i alt $460 mio. Det var noget mere end ledelsens tidligere guidance, som lå mellem $430 og $440 mio. Endnu bedre så det ud for det justerede EBITDA, som på tolv måneder er vokset fra $9 til $76 mio. 

Det justerede EBITDA resultat svarer til 16% af omsætningen, hvilket var markant højere end forventningen på højest 10%.

I figur 1 nedenfor har vi vist de sidste tolv måneders udvikling i omsætning og justeret EBITDA indtjening. I løbet perioden har SoFi øget EBITDA graden fra knap 3% til 16%. 

Figur 1 – Udvikling i omsætning og indtjening i mio. $

Den højere end forventede EBITDA indtjening slog også igennem på nettounderskuddet, som var $0,05 per aktie og dermed cirka det halve af, hvad der var forventet forud for regnskabet. 

Væksten i indtjeningen skyldes ikke mindst, at SoFi med deres banklicens har fået markant billigere adgang til funding i forbindelse med eksempelvis udlån. Disse kan nemlig nu finansieres af indlån, som på kun tre måneder er vokset 37% til mere end $10 mia. Af alle bankens udlån er 44% nu finansieret via indlån.

SoFi er altså en af de banker, som ikke er blevet ramt af de sidste måneders bank run. Derimod har de haft fordel af den og på bare tre måneder har øget antallet af kunder med 8% til i alt 5,66 mio. De nye kunder udgør med en gennemsnitlig FICO score på 749 en særdeles attraktiv kundegruppe.

Kigger man på den gennemsnitlige indkomst for de kunder, der har et lån hos SoFi, så er den cirka 100.000 kr. om måneden.

På ledelsens telefonkonference fortalte CEO Anthony Noto, at trenden med højt inflow fra kunder er fortsat ind i april måned og at de forventer, at bankens indlån vil stige med mere end $2 mia. i årets andet kvartal.

Ved udgangen af første kvartal havde SoFi $2,5 mia. i kontanter og andre let omsættelige aktiver, hvilket ifølge CFO Chris Lapointe giver SoFi mulighed til at gøre de rigtige ting på den rigtige måde. Som langsigtede investorer er det naturligvis vigtigt for os.

Kunderne tager nye produkter til sig

Antallet af produkter i brug steg i forhold til første kvartal sidste år med 46% til i alt 8,55 mio. Næsten 85% af produkterne, kunderne har taget i brug, er inden for kategorien finansielle services, som på tolv måneder er vokset med 51%. De resterende produkter, som er taget i brug, befinder sig inden for forskellige låneprodukter.

De personlige lån er på tolv måneder vokset med 46% til i alt $2,47 mia. Derimod er både boliglån faldet fra $312 mio. til kun 90 mio. siden første kvartal sidste år. Samme tendens er set inden for studielån, som er faldet med 47% til $406 mio. 

Boliglånene har været negativt påvirket af rentestigninger og problemer med tredjeparts-partnere. Rentestigningerne kan SoFi ikke gøre noget ved, men tredjepartsproblematikken har de med købet af det digitale realkreditfirma Wyndham taget et stort skridt i mod at løse. Med en markant hurtigere sagsbehandlingstid og en 97% kundetilfredshed burde SoFi have gode muligheder for at vokse den del af låneforretningen, når de makroøkonomiske forhold igen bliver mere gunstige for bolighandel og finansiering.

Aktiviterne inden for studielån har mere eller mindre været sat på stand by siden starten af coronapandemien, hvor USA’s regering indførte en lov, som gav låntagere henstand på tilbagebetaling af studielån. Den lov er stadig gældende, men forventes at ophøre 31. august i år.

SoFi offentliggjorde i forbindelse med regnskabet også et partnerskab med rejseportalen Expedia, som giver SoFi’s kunder en cash back på 3%, når de betaler for rejser på portalen med et SoFi kreditkort. Det er SoFi’s første af denne slags partnerskaber og bidrager positivt til, at deres kunder skal have mest muligt ud af deres penge.

Den flotte vækst i produkterne er som sagt primært drevet af finansielle services som kreditkort og investering, mens dele af SoFi’s låneforretning har haft det vanskeligere. I Horizon er det vores vurdering, at disse låneprodukter vil tage fart igen, og at de vil hjælpe til, at forholdene til deres kunder bliver både tættere og mere langvarende.

Personlige lån fylder på balancen

Siden SoFi fik sin egen banklicens kan man, se at de personlige lån er begyndt at fylde mere og mere på balancen. Ved udgangen af første kvartal var de beløb $9,57 mia., hvilken er cirka tre gange mere end for bare tolv måneder siden. Samtidig kan vi se, at færre lån sælges videre end tidligere.

Det skabte en del spørgsmål på telekonferencen, da det af flere blev fortolket som øget risiko. Måske er det også medvirkende til, at SoFi’s aktiekurs de seneste dage er faldet så meget tilbage, som den er.

Vi er enige i, at lån på balancen er øget risiko, men der også det at sige til det, at SoFi nu er en bank. Og der er det altså helt normalt at have lån på sin egen balance. Og specielt  nu, hvor SoFi’s banklicens har gjort det meget  billigere at finansiere lånene.

Kigger vi på andelen af misligholdte lån, så er de blandt de laveste i sektoren. Det skyldes ikke mindst kundernes høje FICO score og indkomst.

I Horizon3 holder vi øje med den risiko, men rejser for indeværende ingen røde flag.

Teknologiforretningen tiltrækker også nye kunder

Galileo er SoFi’s teknologiplatform, som CEO Anthony Noto mener, har potentiale til at blive for fintech, hvad Amazon Web Services er for cloud. Om det lykkes vil tiden vise.

Galileo er på tolv måneder vokset med 15% til 126 mio. accounts, som driftes på SoFi’s teknologiplatform. Kvartal til kvartal er der en negativ vækst fra 131 mio. accounts, hvilket skyldes tabet af én kunde, som har forladt platformen. I samme periode fik Galileo også fem nye kunder, hvoraf fire medbringer et betydeligt, eksisterende forretningsvolumen. 

Rent omsætningsmæssigt voksede teknologiforretningen, som dog stadig giver et underskud, 28% til i alt $78 mio. Tabet blev i helt runde tal halveret fra $49 mio. for et år siden til $24 mio. for første kvartal i år. 

SoFi købte for lidt mere end et år siden cyberbank platformen Technisys, som allerede er godt på vej til at blive integreret i Galileo. På gårsdagens telekonference fortalte CEO Anthony Noto, at de allerede er på et proof of concept stadie med en stor, traditionel bank, som overvejer Techisys som deres platform for en kommende, digital bank. 

SoFi opjusterer forventningerne til hele året

I Horizon3 mener vi, at det var et rigtig flot regnskab, som også indehold en lille opjustering til hele året. SoFi forventer nu at omsætte for $2,02 mia. i hele 2023, hvilket er 3% mere end de tidligere udmeldte forventninger på $1,96 mia. Det justerede EBITDA resultat ventes at lande på $278 mio., hvilket er $8 mio. mere end den tidligere forventning.

Disse forventninger er blandt andet baseret på nogle økonomiske makroforhold, der forudsætter, at arbejdsløsheden i USA vil stige til 5% i 2023 og at de amerikanske bruttonationalprodukt vil skrumpe med 2%. I skrivende stund er det vores vurdering, at dette er relativt pessimistiske forudsætninger, hvorfor vi også mener, der er en god sandsynlighed for, at SoFi vil klare sig endnu bedre end guidet i de nye, opjusterede forventninger.

Under telekonferencen bekræftede ledelsen igen, at de arbejder på, at SoFi vil levere et positivt nettooverskud, hvilket vil det være en vigtig milepæl.

Fondens investeringscase vurderes intakt

SoFi er en mindre tier 3 position i fondens aktieportefølje grundet det relativt tidlige stadig på vækstrejsen og det faktum, at de endnu ikke er profitable. Vores vurdering  er, at de dog er godt på vej til at blive det – måske allerede fra årets sidste kvartal.

Regnskabet for første kvartal var bedre end forventet på både top- og bundlinje, og indeholdt også en opjustering af forventningerne til både omsætning og det justerede EBITDA resultat. Det fortæller, at de trods vanskelige tider for mange amerikanske banker klarer sig godt.

På den lange bane mener vi, at ambitionen om at etablere sig som en af de ti største banker stadig er muligt, uden det dog på nogen måde kan garanteres. I 2022 omsatte SoFI for $1,54 mia, hvilket forventes at vokse til $2,96 mia. i 2025. Lykkes det, vil det være en fordobling på kun tre år.

Udover den strategiske positionering som en førende digital bank i USA, er begejstringen med CEO Anthony Noto også stor. Han har vist et stærkt, strategisk lederskab samtidig med, at han og resten af teamet eksekverer godt hvert kvartal. Det kommer blandt andet til udtryk i deres kvartalsregnskaber, hvor det i går var det syvende i rækken. Alle gange har de vokset omsætningen mere end ventet af analytikerne.

Da SoFi er en tier 3 virksomhed og stadig er uprofitabel, bruger vi blandt andet price/sales multiplen, når vi skal vurdere værdien af virksomheden. Der lukkede den i dag og efter to dage med store kursfald i kurs $4,91 eller til en price/sales multipel på 2,2. Det er på niveau med det historiske lavpunkt, som blev sat 13. december 2022 med en værdisætning på 2,1 gange omsætningen.

Læs vores opdaterede investeringscase for SoFi

I Horizon3 vil vi overveje at udnytte de sidste to dages kursfald til at supplere vores position i SoFi.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev i dag og modtag løbende analyser og perspektiver på de mest innovative vækstvirksomheder i verden.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 163.7

Læs mere om vores UCITS fond