Horizon3

Nubank mere end fordobler omsætningen på ét år

Nu Holdings (NYSE:NU), som er virksomheden bag latinamerikanske Nubank, offentliggjorde i aftes deres regnskab for årets fjerde kvartal. Det var et rigtig flot regnskab, som viste en vækst i omsætningen på 112% i forhold til samme kvartal sidste. Den høje vækst kunne også ses på indtjeningen, som på tolv måneder er steget fra $3 til $114 mio. svarende til 8% af virksomhedens omsætning.

Regnskabet fra Nu Holdings blev taget rigtig godt i mod af de analytiker, der deltog i aftens earnings call. Det samme gjorde det hos investorerne, som dagen efter regnskabet sendte aktiekursen op med 4,80%.

Indtjeningen vokser endnu mere end omsætningen

Omsætningen i Nu Holdings var for fjerde kvartal $1,45 mia., hvilket som allerede skrevet var en stigning på 112% i forhold til samme kvartal sidste år, hvis man ser bort fra volatilitet i dollarkursen. Dækningsbidraget steg med 137% til $0,58 mia., hvilket svarer til en solid dækningsgrad på 40%.

I figur 1 herunder har vi illustreret de sidste fem kvartalers udvikling i virksomhedens omsætning, dækningsbidrag og indtjening.

Figur 1 - Udvikling i omsætning og indtjening i mia. $

På tolv måneder er nettooverskuddet  steget fra $3 til $114 mio. svarende til knap 8% af omsætningen. Kigger man udelukkende på Brasilien, som stadig udgør 93% af forretningsgrundlaget, var omsætningen der $1,35 mia., hvoraf  knap 12% endte som overskud på på bundlinjen. 

På earnings call fortalte David Vélez, at 44% af den voksne befolkning i Brasilien i dag er kunder i Nubank, mens det i Mexico og Columbia er henholdsvis 2% og 3%. De ser dog samme flotte vækstkurve udspille sig i de to nye markeder, som tilfældet har været i Brasilien. Han fortalte også, at 58% af alle aktive kunder har valgt Nubank som deres primære bankforbindelse, hvilket er en rigtig stor fordel.

Ledelsen ser stadig et stort vækstpotentiale

Nubank fik 4 mio. nye kunder i fjerde kvartal, og servicerer nu i alt 75 mio. kunder i Brasilien, Mexico og Columbia. Det er 38% flere end for et år siden og betyder, at Nubank nu er den femte største bank i Brasilien. Kigger man på hele Latinamerika er det den sjette største bank.

Til trods for den enorme vækst, som Nubank har leveret siden starten i 2013, så hørte man på tirsdagens earnings call en ledelse der flere gange slog fast, at Nubank stadig kun er på et tidlig stadie af deres vækstrejse. En vækstrejse de i øvrigt forventer vil blive mere og mere profitabel i takt med, at de høster stordriftsfordelene i deres skalérbare forretningsmodel.

CEO David Vélez forventer, at vækst vil blive drevet af følgende tre ting.

  • Vækst i antallet af kunder, hvor specielt mulighederne i Mexico og Columbia som nævnt er store.
  • Vækst i den gennemsnitlige omsætning per kunde. Lige nu er den på $8,2 per måned, hvilket er 37% højere end for tolv måneder siden. Kigger man på den gruppe, som har været kunde i Nubank længst tid, så bruger de i gennemsnit $23 per måned.
  • Styrken i deres skalérbare forretningsmodel, som er blandt de allermest omkostningseffektive overhovedet, når der sammenlignes med andre banker. Den gennemsnitlige omkostning per kunde er $0,9 per måned og dermed vækstneutral i forhold til for et år siden.

Kigger man på analytikernes forventninger til den fremtidige vækst, så er konsensusforventningen, at Nubank i 2025 omsætter for $9,72 mia. Lykkes man med det, så vil det være 103% mere end for regnskabsåret 2022, som netop er afsluttet. Hvad nettooverskuddet angår, så forventes det at vokse fra $0,04 i 2023 til $0,48 per aktie i 2025. 

Værdisætningen af Nu Holdings virker fair

Når vi kigger på værdisætningen af Nu Holdings, så mener vi den er fair. Det er selvfølgelig forudsat, at de kan fortsætte med både at innovere og eksekvere så dygtigt, som de har været i stand til hidtil.

I figur 2 herunder har vi med afsæt i analytikernes konsensusestimater vist, hvad man forventligt skal betale for en krones overskud, hvis man i investerer i Nu Holdings.d

Figur 2 - Forventet fremtidige price/earnings multipel for Nu Holdings

Nu Holdings blev lanceret på børsen 8. december 2021, og har derfor ikke en lang historik som børsnoteret virksomhed. Kigger man på børsperioden, så har den laveste tolv måneders price/earnings multipel været på 39,3, hvilket var 5. januar i år.

Det er dog ikke en garanti for, at aktien ikke kan få en lavere værdisætning i fremtiden, men kigger vi på de forventede fremtidige multipler i figur 2 ovenfor, er vi trygge ved vores investering i Nu Holdings. Vi vurderer, at vi med den nuværende værdisætning af aktien og med vores lange investeringshorisont in mente,nhar gode muligheder for et godt langsigtet afkast samtidig med, at vi også vurderer at have en ret solid margin-of-safety.

Alt sammen naturligvis forudsat, at de fortsætter med at innovere og eksekvere som forventet.

Vi ser en styrket investeringscase

Hos Horizon3 mener vi, at vores investeringscase for Nu Holdings er blevet styrket siden sidste kvartal, som også var rigtigt flot.

Læs vores investeringscase for Nu Holdings her

Det skyldes både, at den flotte vækst fortsætter og ser ud til at kunne gøre det mange år frem, og at væksten for alvor begynder også at kunne ses på indtjeningen. Vi mener, at virksomheden har den rette og unikke kombination af en attraktiv value propostion og en skalérbar forretningsmodel, som samtidig er særdeles profitabel. 

For os er det en vigtig del af opskriften på en compounding aktie.

Vi glæder os til at at følge Nu Holdings i de kommende kvartaler og år, hvor vi løbende vil genbesøge og validere investeringscasen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev i dag og modtag løbende analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder direkte i din indbakke. 

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 163.7

Læs mere om vores investeringsfond