Horizon3

April måneds korrektion kan være drevet af fire faktorer

Hvor årets første kvartal gav et afkast på 12,77% til fonden og dens medinvestorer, så er andet kvartal kommet noget anderledes fra start. April måned har indtil videre givet et negativt afkast på 6,07% og reduceret fondens samlede afkast år til dato til 5,93%. Nasdaq Composite indekset er i april måned faldet 6,70% og dermed bragt indeksets afkast år til dato ned til kun 1,80%.

I fonden er vi aldrig tilfredse med negative afkast, selv om de i kortere perioder aldrig vil kunne undgås. Dog hæfter vi os ved, at faldet er mindre end Nasdaq Composite indeksets. År til dato er fondens afkast også bedre end indeksets, ligesom S&P 500 indekset også er steget mindre end fondens kurs.

Strækkes investeringsperioden til tolv måneder, har fonden lavet et afkast på 48,94%. Det er ifølge analysebureauet Morningstar det næsthøjeste afkast globalt blandt alle fonde i kategorien ‘Globale Large Cap Growth’.

Korrektioner er helt normale

Selvom korrektioner i aktiemarkedet aldrig kommer belejligt, så er de helt normale. Siden 1980 er aktiemarkedet i gennemsnit faldet med omkring 5% fire gange om året. Den statistik passer også fint, når vi kigger på vores fonds levetid. Eksempelvis faldt kursen på fondens investeringsbeviser med 6,38% i perioden fra 19. december 2023 til  4. januar 2024. 

Perioden fra den 11. til 26. oktober sidste år var også præget af en mindre korrektion på 8,81%. Også i fondens første levetid var der et tilbagefald på 8,24%, da kursen på vores investeringsbeviser fra 31. marts til 3. maj faldt fra kurs 104,07 til 95,49. Nu har vi så set den fjerde på lidt mere end tolv måneder.

Om april måneds foreløbige fald på 6,07% er bunden er umuligt at svare på. Historisk kan vi dog se, at aktiemarkedet har tendens til hurtigt at indhente det tabte, når det vender igen. Det er også det mønster vi har kunne se i kursen på vores egne investeringsbeviser, når vi zoomer ud og kigger på den blå graf i figur 1 herunder.

Figur 1 - Historisk RSI- og kursgraf for Horizon3 Innovation
Horizon3 kursgraf

I figur 1 har vi også integreret RSI (Relative Strength Index), som er en teknisk analyseindikator, der bruges til at måle hastigheden og ændringen af prisbevægelser på et værdipapir for at vurdere, om det er overkøbt eller oversolgt. RSI-værdierne spænder fra 0 til 100 og generelt vil man sige, at et værdipapir er overkøbt ved en værdi over 70. Modsat er det oversolgt ved en værdi under 30. Begge er i figuren market med en rød og grøn linje.

For fonden Horizon3 Innovation laves den grå RSI graf på baggrund af data fra de 28 aktier, som indgår i fondens portefølje. Fra den er der en tendens til, at negativ momentum for den blå kursgraf bliver afløst af en opadgående tendens, når den grå RSI graf nærmer sig en værdi på 30. Nogle gange lidt tidligere, som var tilfældet i maj 2023 og i januar 2024.

Der er ingen garanti for, at historien gentager dig, og af kursen på fondens investeringsbeviser ikke kan falde yderligere, selv om RSI værdien kommer under 30. Statistisk set er det dog i det niveau, at bunden nærmer sig. Det er også den tendens der fremgår af figur 1.

Kortsigtet volatilitet er altid en risiko, hvorfor vores fond også kun henvender sig til investorer med en investeringshorisont på mindst fem år.

Korrektionen kan være drevet af fire faktorer

Der er sjældent kun ét svar på, hvorfor en kurs stiger eller falder. Og det vurderer vi heller ikke er tilfældet denne gang. Baseret på det vi ser i markedet og de samtaler, vi har i vores netværk, går fire forklaringer igen.

Den første mulige forklaring er hjemtagning af profit. Som det også  fremgår af figur 1 er det skabt rigtig meget værdi i aktiemarkedet fra november sidste år til februar i år. Det har muligvis motiveret nogen til at tage nogle kursgevinster hjem. Vores bedste bud er, at de hjemtagedede gevinster på et tidspunkt vil finde vej til markedet igen og starte en ny opadgående trend.

Den næste mulige forklaring er, at det er sæson for skattebetalinger i USA. Det amerikanske S&P 500 indeks steg i 2023 knap 28%. Nasdaq Composite indekset steg næsten dobbelt så meget. Det har ført til store aktiegevinster, som amerikanske investorer nu skal betale skat af. Nogle af disse skattebetalinger finansiers via salg af aktier.

Tredje årsag kan være den genopståede tvivl om retningen for de amerikanske inflationstal, som de sidste tre måneder har været et nøk højere end forventet. Det får nogle til at spekulere i, om der overhovedet kommer rentesænkninger i år, eller om de først kommer i 2025. Hovedparten af virksomhederne i fondens portefølje er heldigvis ikke specielt rentefølsomme, ligesom de har sundt cash flow og stærke finansielle balancer. 

Den sidste mulige forklaring er konflikten mellem Israel og Iran. I hvert fald kan vi se, at der en korrelation mellem kursudviklingen for fondens investeringsbeviser og det tidspunkt, hvor den amerikanske president Biden første gang nævnte, at han ventede en snarligt iransk angreb på Israel og frem til i dag.

Korrektioner er ofte en købsmulighed

For langsigtede investorer er korrektioner ofte en god købsmuligvis, hvis investeringscasen ellers er intakt. Det mener vi den er for de virksomheder, fonden har investeret i. Den hypotese vil vi validere yderligere ved udgangen af den regnskabssæson, som startede i indeværende uge med kvartaltsregnskabet fra ASML.

LÆS VORES PERSPEKTIV PÅ FØRSTE KVARTALS REGNSKAB FRA ASML

For at illustrere, hvordan der ikke altid er en kortsigtet sammenhæng mellem virksomhedens og aktiekursens udvikling, har vi i figur 2 herunder taget udgangspunkt i UiPath (NYSE:PATH). Her har i den grå graf vist analytikernes konsensusforventning til de næste tolv måneders nettoindtjening per aktie og sammenholdt den med aktiekursens udvikling i den blå graf.

Figur 2 - Sammenhæng mellem indtjeningsforventinger og aktiekursen for UiPath
Horizon3 ejer aktier i UiPath

Den grå graf vist i figur 2 viser, hvordan analytikernes konsensusforventning til de næste tolv måneders nettoindtjening er steget efter offentliggørelsen af hvert eneste kvartalsregnskab. I den blå graf kan man se, hvor aktiekursen generelt har haft tendens til at følge forventningerne til den fremtidige nettoindtjening.

De to grater følger for nuværende ikke hinanden trods det, at konsensusforventningerne til UiPath’s fremtidige indtjeningen er fortsat positive. I 2027 forventes nettoindtjeningen at være $0,84 per aktie. Det vil i givet fald være 45% mere end i de $0,58 aktie, der er vist i figur 2.

I fonden har vi udnyttet korrektionen til at øge vores beholdning af aktier i UiPath. Det samme har vi gjort for andre aktier, hvor det er vores vurdering, at aktiekursen halter efter virksomhedens fundamentale udvikling. Da vi ikke kender læsernes investeringshorisont, risikoprofil eller økonomi, skal det ikke betragtes som en anbefaling til andre om at købe eller sælge aktier i UiPath.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev og modtag løbende nyt om fonden samt analyser og perspektiver på verdens mest innovative vækstvirksomheder direkte i din indbakke.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 163.7

Læs mere om fonden Horizon3 Innovation