Horizon3

Fornyet tro på software har sendt aktiekurserne op igen

Aktieåret 2024 har indtil videre ikke været godt for software aktier. Investorerne har primært jagtet gevinster indenfor semiconductors og kunstig intelligens, og er også blevet belønnet for det. Eksempelvis er Nvidia (NASDAQ:NVDA) aktien år til dato steget hele 156% og hollandske ASML (AMS:ASML) med 41%. Også Microsoft (NASDAQ:MSFT) aktien har med en kursstigning på 20% fået en god start på 2024. 

Alle tre aktier er blandt de seks største positioner i fondens aktieportefølje.

AI vil gøre de bedste softwarevirksomheder endnu bedre

I jagten på afkast indenfor semiconductors og kunstig intelligens har mange investorer også stillet spørgsmål ved fremtiden for rigtig mange softwarevirksomheder. Hypotesen flere steder er, at virksomheder i fremtiden vil bruge deres egne large language modeller til selv at bygge den software, de skal bruge.

Den hypotese tror vi fonden ikke på. Ligesom 3D printeren ikke gjorde transportsektoren og fysisk produktion overflødig, og ligesom NFT’er og de sidste par års investeringer i metaverset ikke har erstattet den fysiske virkelighed, så tror vi heller ikke på, at de bedste softwarevirksomheder i verden vil tabe til kundernes egne udviklingsteams og AI drevne large language modeller

Vi tror derimod på, at AI (som er forkortelsen for kunstig intelligens) vil hjælpe dårlige virksomheder til at blive bedre og de bedste til at blive hurtigere og mere effektive. Vi tror således ikke på, at virksomhederne i fremtiden selv udvikler IT sikkerhedssoftware, der kan konkurrere med CrowdStrike’s Falcon platform. Vi tror heller ikke på, at virksomhederne selv kommer til at bygge platforme, som kan hjælpe dem med at udveksle store mængde data med andre virksomheder på en bedre måde end Snowflake. 

Det betyder ikke, at vi ikke tror på AI. Det gør vi nemlig i høj grad, og vi vil fortsat investere langsigtet i de bedste virksomheder inden for dette investeringstema. Men vi vil også fortsat investere i de bedste softwarevirksomheder, som udnytter mulighederne inden for AI til at innovere og bygge endnu stærkere markedspositioner og forretningsmodeller.

Negativ momentum afløst af spirrende optimisme

Det er vigtigt at pointere, at vores syn på softwaresektoren som investeringstema også kun bygger på hypoteser. Derfor skal læserne heller ikke betragtes vores perspektiv som en anbefaling om hverken at købe eller sælge aktier i de omtalte virksomheder. 

Som allerede nævnt har investeringer i software aktier indtil videre ikke givet et attraktivt afkast i 2024. I figur 1 har vi vist udviklingen år til dato for iShares Expanded Tech-Software Sector ETF’en. Af den kan man se, at aktiekursen har haft en faldende tendens siden starten af februar.

Figur 1 - Kursgraf år til dato for Software ETF
Horizon3 investerer i software aktier

Af figur 1 kan man også se, at software aktier tog et stort dyk de sidste to dage af maj. Ifølge Bank of America var det de to dage i de seneste ti år, hvor software aktier faldt mest. Kursen på software ETF’en faldt tilbage til kursniveauet fra starten af januar, hvor vores egne analyser viste, at mange software aktier så oversolgte ud. ETF’en, som består af 114 forskellige software aktier, har bekræftet os den hypotese i og med, at kursen indtil videre har haft en rigtig god juni måned.

Det samme gælder flere software aktier i fondens aktieportefølje.

Fondens software aktier har fået  ny luft under vingerne

Den spirrende optimisme og fornyede tro på software aktier har også smittet positivt af på virksomhederne i fondens portefølje. I figur 2 herunder har vi vist de af fondens software aktier, som i juni måned indtil videre er steget med mere end 5%. Det har i alt otte aktier.

Figur 2 - Fondens bedste software aktier i juni måned

Seks af de otte aktier i figur 2 har endvidere indhentet det tabte fra korrektionen ultimo maj måned og har i dag værdisætning, som er højere end for en måned siden. Om korrektionen ultimo maj førte til en endelig bund for software aktier er nok for tidligt at sige.

For os er det vigtigste dog under alle omstændigheder, at virksomhederne fortsætter med at øge omsætningen og det frie cash flow, og at deres voldgrav fortsat bliver stærkere. Sker det er det vores vurdering, at aktiekurserne på lang sigt vil udvikle sig tilsvarende. 

Vi vil holde øje med disse ting

I den kommende regnskabssæson, som starter om en måneds tid, vil vi holde øje med flere ting hos softwarevirksomhederne for at validere, at de fortsat er i god gænge. Det første er omsætningsvæksten, som for langsigtede investorer er den vigtigste value driver af alle. Her var første kvartal rigtig godt, hvor samtlige softwarevirksomheder i fondens aktieportefølje øgede deres omsætning endnu mere end analytikernes konsensusestimater. Flere oplevede sågar en accellerering af væksten.

Den næste KPI på vores radar er dækningsbidraget. Det er et vigtigt punkt, da det giver en indikation af, om virksomheder stadig har pricing power. Faldende dækningbidrag kan være en tidlig indikator på tab af pricing power og en svækkelse af voldgrave. Derfor er et fortsat højt dækningsbidrag også rigtig vigtigt i den kommende regnskabssæson. 

En tredje vigtig indikator er virksomhedernes net retention rate. Det nøgletal viser, hvor godt virksomhederne har fat i deres kunder. Et tal på 120% viser eksempelvis, at kunderne bruger 20% flere penge hos en virksomhed end for tolv måneder siden. 

Næste KPI er det frie cash flow og rule-of-40. Softwarevirksomhedernes forretningsmodeller er generelt kendtegnet ved at være de mest profitable og skalérbare overhovedet. Vi vil derfor holde skarpt øje med, hvor stor en andel af omsætningen der konverteres til frit cash flow. Rule-of-40 indikatoren vil vise, hvor mange af softwarevirksomhederne der når en score på mindst 40%, når den frie cash flow margin lægges den den procentuelle vækst i omsætningen.

Det femte og sidste observationspunkt er AI historien. På de kommende earnings calls vil lytte nøje efter, hvad der bliver sagt om AI. Vores hypotese er, at AI er en strategisk mulighed for de bedste softwarevirksomheder. Den hypoteste vil vi i fonden løbende forsøge at validere. Konkret håber vi at se tegn på, at AI gør virksomhedernes value propositions bliver endnu stærkere og vækstudsigterne endnu bedre.

Tilmeld dig vores webinar 3. juli

På vores webinar 3. juli gør vi status på fondens andet kvartal og varmer til den kommende regnskabssæson. Derudover giver vi en kort opdaterting på fondens investeringsstrategi, ligesom vi gennemgår et par af fondens investeringscases. Webinarer, som varer én time, starter kl. 20.00. Du kan tilmeldte dig herunder.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 163.7

Læs mere om fonden Horizon3 Innovation