Horizon3

Ratepension

Med en ratepension har du mulighed for at få udbetalt penge løbende, mens du er på pension – du vælger selv i hvor lang tid. Det er med andre ord en økonomisk sikkerhed der gør, at du kan fortsætte med at leve dit liv, som du plejer, selv når du er gået på pension.

Hvad er en ratepension?

Ratepensionen er en privat pensionsopsparing, som du selv opretter. Du vælger også selv hvor længe, du vil have pengene udbetalt. Når du laver en ratepension får du et fast beløb udbetalt hver måned i op til 30 år.

Med ratepensionen har du altså mulighed for at modtage en månedlig eller årlig rate, når du går på pension.

Med en ratepension får du:

I Horizon3 holder
vi det simpelt

Fordelene ved ratepension

Fordelen ved en ratepension er muligheden for at opbygge en solid pensionsopsparing over tid. Ved at indbetale regelmæssigt kan du sikre, at der er penge til din alderdom, og at du kan opretholde din levestandard, når du når pensionsalderen. Andre fordele ved en ratepension er blandt andet:

Skattefradrag

Der er en række skattefordele ved en ratepension, der gør denne pensionsform særligt attraktiv. Indbetalingerne til din ratepension kan nemlig normalt trækkes fra i din skattepligtige indkomst, hvilket giver dig et årligt skattefradrag. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den løbende udbetaling fra ratepensionen vil blive beskattet som personlig indkomst, når den bliver udbetalt.

Renteudvikling

Mange vælger at investere deres ratepension i for eksempel aktier eller obligationer, så den har mulighed for at vokse i nogle år, indtil du skal bruge den. Hvis investeringerne udvikler sig positivt over tid, kan du opleve en forøgelse af din pensionsopsparing gennem afkastet på investeringerne.

Mulighed for investering

Du har mulighed for selv at vælge, hvordan midlerne i din ratepension skal investeres. Det er vigtigt at du overvejer din risikotolerance, investeringshorisont og husker diversificering for at sikre, at du har en passende investeringsstrategi.

Fleksibilitet

Ratepensionen giver dig visse muligheder og fleksibilitet. Normalt kan du vælge at ændre den løbende udbetalingsrate eller udskyde udbetalingen til senere, hvis det er nødvendigt. I visse tilfælde kan der også være mulighed for tidligere udbetaling – eksempelvis ved særlige livsbegivenheder eller varigt tab af arbejdsevne.

Indbetalinger og udbetalinger

En ratepension adskiller sig fra andre pensionsordninger ved at tilbyde løbende udbetalinger i form af en fastsat rate. Dette giver dig mulighed for at få en stabil indkomst, der kan bidrage til en økonomisk sikkerhed og dække de udgifter, der måtte komme i pensionsalderen.

Indbetalinger til ratepensionen foregår i årene op til din pension. Du kan vælge at indbetale regelmæssige beløb over en periode eller foretage større indskud på bestemte tidspunkter, du selv vælger. Det er vigtigt, at du planlægger, hvordan du gerne vil indbetale til ratepensionen i forhold til dine økonomiske mål og din økonomiske situation. 

Hvor meget kan jeg indbetale?

Du kan indbetale op til 60.900 kr. til din ratepension i 2023 med fuldt skattefradrag i din personlige indkomst. Beløbsgrænsen er inklusiv alle ratepensioner og ophørende livrenter, du betaler til. Den bliver pristalsreguleret hvert år.

Når du beslutter, hvor meget du ønsker at indbetale til din ratepension, er det vigtigt at huske på to ting. For det første, hvor meget du gerne vil have til rådighed, når du en dag går på pension. For det andet, skal du også overveje, om du har råd til at indbetale beløbet nu uden at påvirke din nuværende økonomiske situation. Derfor er det altid en god idé at rådføre sig med en professionel rådgiver for at finde frem til den løsning, der er bedst for dig.

Det gode ved en ratepension er, at du kan justere indbetalingerne, og du kan til enhver tid ændre beløbet og sætte det enten op eller ned, alt efter hvad der passer med din økonomi.

Hvordan udbetales ratepensionen?

Din ratepension udbetales løbende over 10-30 år.

Hvornår du får din ratepension udbetalt afhænger af, hvornår du har oprettet din opsparing. Hvis du har oprettet den før 1. maj 2007, og ønsker at gå på pension, kan du få den udbetalt fra du er 60 år. Hvis du har oprettet din ratepensionsordning efter 1. januar 2018, kan du tidligst starte med dine udbetalinger tre år før, du når folkepensionsalderen.

Sidste rate skal være udbetalt senest ved udgangen af året 30 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder.

Hvis du vælger at hæve din ratepension før tidligste udbetaling, skal du betale en afgift på 60% af det beløb, du har indestående.

Investér i aktier gennem Horizon3

Horizon3 Innovation er en ny, børsnoteret UCITS fond, der investerer langsigtet i 20 til 30 af verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder, der er kendetegnet ved at have strukturel medvind, positivt cash flow og sunde finansielle balancer – og hvor ledelsen også har hånden på kogepladen.

Fonden er aktivt forvaltet, udloddende, underlagt reglerne for realisationsbeskatning (medmindre du investerer gennem din aktiesparekonto), og fonden kan handles i bankerne og på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank. Du kan investere i fonden både via frie midler såvel som via din aktiesparekonto.

Fonden henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år, som ønsker en eksponering mod aktier inden for innovation, teknologi og vækst.

Læs vores investeringscases på vores positioner