Horizon3

Privat pensionsopsparing

En privat pensionsopsparing er en opsparing, du selv opretter, og som du selv står for at indbetale til. Det vil sige, at det er en opsparing, mange typisk opretter for at supplere den arbejdsgiverbetalte pensionsopsparing. På den måde kan du sørge for at have flere penge mellem hænderne, den dag du går på pension.

Med en privat pension bestemmer du selv, hvor meget du ønsker at spare op, og hvordan du vil gøre det.

Værd at vide om private pensionsopsparinger

Der findes forskellige typer af pensionsopsparinger, og disse har forskellige regler og skattefordele. Derfor er det vigtigt at forstå deres funktioner og vælge den mest hensigtsmæssige type i forhold til dine behov.

Desuden er der nogle skattefordele ved private pensionsopsparinger, eftersom indbetalinger til pensionsordninger normalt kan trækkes fra i den skattepligtig indkomst.

På den måde kan du med en privat pension reducere din årlige skattebetaling, da dine indbetalinger netop ikke er skattepligtige op til en vis årlig grænse (60.900 kr. i 2023).

Det er vigtigt at være opmærksom på de gældende skatteregler på området samt grænser for indbetalinger og fradrag på private pensionsopsparinger.

Hvor meget skal jeg indbetale til min private pensionsopsparing?

Det er helt forskelligt, hvor meget man skal vælge at indbetale til en privat pensionsopsparing. Ofte afhænger det af flere faktorer, herunder din løn, din alder, dine fremtidige økonomiske mål og din forventede levetid.

Når det er sagt, så er det altid en god idé at begynde at betale til en privat pensionsopsparing så tidligt som muligt. Jo tidligere du begynder at indbetale til din pension, desto mere tid har pengene til at vokse og generere afkast.

I Horizon3 holder
vi det simpelt

De tre typer af private pensionsopsparinger

Der findes tre typer af private pensionsopsparinger, du kan overveje. Læs med og bliv klogere på de forskellige typer af private pensionsordninger.

Aldersopsparing

En aldersopsparing er en type privat pensionsopsparing, der giver dig mulighed for at spare op til din alderdom på en attraktiv måde.

Det er en frivillig opsparingsordning, der er lavet til at supplere din folkepension og dermed skabe et økonomisk råderum i dine pensionsår.

Du kan oprette en alderspension op til 20 år efter, du har nået den alder, hvor du har ret til pension, og udbetalingen påvirker ikke det beløb, du får udbetalt i folkepension.

Fakta om aldersopsparing

Bliver ikke modregnet folkepensionen

Aldersopsparingen er som sagt et supplement til folkepensionen, fordi aldersopsparingen ikke modregnes din folkepension.

Frivillig opsparing

En aldersopsparing er frivillig, hvilket betyder, at du selv beslutter, om du vil indbetale til den, og hvor meget du i så fald vil indbetale.

Skattefordele

Et af de mest attraktive aspekter ved aldersopsparingen er de gunstige skattefordele. Du skal nemlig ikke betale skat, når du får din pensionsopsparing udbetalt. Til gengæld skal du betale PAL-skat af afkastet på en aldersopsparing. PAL-skatten er pt. På 15,3%.

Indbetalingsloft

Der er et årligt loft for, hvor meget du kan indbetale til aldersopsparingen (8.800 kr. for 2023). Beløbet fastsættes af Skatteministeriet og justeres årligt.

Tidshorisont

En aldersopsparing er en langsigtet investering med henblik på at opnå økonomisk sikkerhed i pensionsalderen. Indbetalingerne er normalt låst i en periode, indtil du når din pensionsalder. Under visse betingelser – såsom ved varigt tab af arbejdsevne eller visse andre livsbegivenheder – er der dog også mulighed for tidlig udbetaling af aldersopsparingen.

Investeringsmuligheder

Du har mulighed for at vælge, hvordan dine midler i aldersopsparingen skal investeres. Dette kan omfatte forskellige aktivklasser som aktier, obligationer eller investeringsfonde. Det er vigtigt at vurdere dine investeringsmål, risikotolerance og tidshorisont, når du vælger dine investeringer i aldersopsparingen.

Ratepension

En ratepension er en populær form for privat pension, der giver dig mulighed for at modtage en løbende pensionsudbetaling i form af en månedlig eller årlig rate, når du går på pension. Det er dermed en langsigtet investeringsmulighed, der kan hjælpe dig med at sikre en stabil indkomststrøm i dine pensionsår.

Fakta om ratepension

Løbende udbetalinger:

En ratepension udbetales løbende i form af en fastsat rate. Dette giver dig mulighed for at få en stabil indkomst, der kan bidrage til en økonomisk sikkerhed og dække de udgifter, der måtte komme i pensionsalderen.

Indbetalingsperiode

Indbetalinger til ratepensionen foregår i årene op til pensionen. Du kan vælge at indbetale regelmæssige beløb over en periode eller foretage større indskud på bestemte tidspunkter, du selv vælger. Det er vigtigt, at du planlægger, hvordan du gerne vil indbetale til ratepensionen i forhold til dine økonomiske mål.

Skattefradrag

En fordel ved ratepension er, at indbetalingerne normalt kan trækkes fra i din skattepligtige indkomst. Dette giver dig et årligt skattefradrag og reducerer dermed din skattebetaling. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den løbende udbetaling fra ratepensionen vil blive beskattet som personlig indkomst, når du modtager den.

Investeringsmuligheder

Du har mulighed for selv at vælge, hvordan midlerne i din ratepension skal investeres. Det kan omfatte forskellige aktivklasser såsom aktier, obligationer, investeringsfonde eller ejendomme. Det er vigtigt at overveje din risikotolerance, investeringshorisont og diversificering for at sikre, at du får en passende investeringsstrategi.

Fleksibilitet

Ratepensionen giver dig visse muligheder og fleksibilitet. Normalt kan du vælge at ændre den løbende udbetalingsrate eller udskyde udbetalingen til senere, hvis det er nødvendigt. I visse tilfælde kan der også være mulighed for tidligere udbetaling – eksempelvis ved særlige livsbegivenheder eller varigt tab af arbejdsevne.

Livrente

En livrente er en type privat pensionsopsparing, der giver dig mulighed for at sikre dig en løbende og forudsigelig indkomst. Det er altså en pensionsordning, der fungerer som en forsikring mod at løbe tør for penge senere i livet. På den måde er du altid sikret en løbende pensionsudbetaling, ligegyldigt hvor gammel du bliver.

Denne pensionsform findes både som ophørende livrentepension og en livsvarig livrentepension. Forskellen på de to er:

Fakta om livrente

Løbende udbetalinger:

Med en livrente får du en livslang løbende udbetaling. Dette betyder, at du modtager penge i form af en fastsat rate, så længe du lever. Udbetalingerne fra en livrente sikrer en stabil indkomst og kan hjælpe med at dække dine udgifter gennem hele din pensionisttilværelse.

Oprettes i et forsikringsselskab

En livrente kan betragtes som en forsikringsaftale, eftersom du opretter den gennem et forsikringsselskab. Her betaler du præmier i form af indbetalinger til pensionsordningen i løbet af din arbejdsperiode. I bytte mod dine indbetalinger forpligter udbyderen sig til at udbetale en løbende indkomst, når du når pensionsalderen.

Tilpasses forventet levetid

En livrente tager højde for din forventede levetid. Udbetalingerne beregnes ud fra statistiske data og beregninger, der tager højde for den gennemsnitlige levetid. Dette sikrer, at udbetalingerne kan fortsætte, så længe du lever – uanset hvor længe det måtte være.

Forskellige typer af livrente

Der er forskellige typer af livrente, herunder livrente med garanti, med to liv eller med to liv og garanti. En livrente med garanti vil sige, at hvis du dør, og garantiperioden ikke allerede er udløbet, vil dine begunstigede få udbetaling i garantiperioden.

En livrente med to liv vil sige, at du, hvis du er gift, kan købe dækning til jer begge. Det betyder, at livrenten udbetales, så længe du eller din ægtefælle/samlever er i live.

Hvis du vælger en livrente med to liv og garanti, vil der – hvis du og din ægtefælle/samlever begge dør – være udbetalinger i garantiperioden, hvis den ikke allerede er udløbet.

Skatteaspekter

Beskatningen af livrenten kan variere afhængigt af skattelovgivningen, dine individuelle omstændigheder og hvilken type af de to livrentepensioner, du vælger. Med en ophørende livrentepension betaler du indkomstskat, når du får pensionen udbetalt, men ikke AM-bidrag af dine udbetalinger. Din skattesats afhænger af din årlige indkomst.

Med den livslange livrentepension betaler du ligeledes indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af pensionsudbetalingerne. På samme måde, som med den ophørende livrentepension, afhænger din skattesats af din årlige indkomst.

Det er en god idé at konsultere en skatteekspert eller finansiel rådgiver for at få klarhed over de gældende skatteregler.

Hvilken pensionsordning skal jeg vælge?

Det er vigtigt, at du vælger den type pensionsopsparing, som passer til dig og din livssituation. På den måde sikrer du, at du får den bedste pensionsopsparing til dig.

Det er altid en god idé at søge råd og vejledning hos en erfaren investor eller finansiel rådgiver, når du overvejer enten en aldersopsparing, en ratepension eller en livrentepension. En professionel rådgiver kan hjælpe dig med at forstå de forskellige regler, skatteaspekter og investeringsmuligheder.

Investér din pension gennem Horizon3

Horizon3 Innovation er en ny, børsnoteret UCITS fond, der investerer langsigtet i 20 til 30 af verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder, der er kendetegnet ved at have strukturel medvind, positivt cash flow og sunde finansielle balancer – og hvor ledelsen også har hånden på kogepladen.

Fonden er aktivt forvaltet, udloddende, underlagt reglerne for realisationsbeskatning (medmindre du investerer gennem din aktiesparekonto), og fonden kan handles i bankerne og på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank. Vores investeringsforening investerer din pensionsopsparing i verdens bedste og mest innovative vækstvirksomheder.

Fonden henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år, som ønsker en eksponering mod aktier inden for innovation, teknologi og vækst.

Læs vores investeringscases på vores positioner