Horizon3

Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening er en kollektiv investeringsordning, der består af en samlet pulje af flere investorers penge. Det er derfor en nem og effektiv måde for enkeltpersoner at investere i forskellige værdipapirer som aktier, obligationer og andre finansielle instrumenter. Som investor ejer du en del af den samlede pulje, hvilket afhænger af det beløb, du har investeret. 

Tanken bag en investeringsforening er at give individuelle investorer adgang til diversificering og professionel porteføljeadministration – selv med mindre investeringsbeløb. 

Ved at kombinere midlerne fra flere forskellige investorer kan investeringsforeningen opnå en bredere spredning af investeringer og dermed reducere den risiko, der er forbundet med at investere i enkeltaktier. 

I Horizon3 kan du investere din pensionsopsparing i vores investeringsforening. Det kan du bl.a. gøre via en ratepension.

I Horizon3 holder
vi det simpelt

Fordelene ved investeringsforeninger

Investering i en investeringsforening har flere forskellige fordele, som er væsentlige at kende til, før du beslutter dig for, om du skal investere midler i en investeringsfond.

Diversificering

En af de primære fordele ved investeringsforeninger er muligheden for at opnå diversificering. Ved at investere i en investeringsforening kan du få adgang til en bred vifte af værdipapirer og aktiver. Dette reducerer risikoen ved at samle dine investeringer i enkeltaktier eller -obligationer. Ved at sprede dine investeringer over flere sektorer, regioner og virksomheder kan du mindske risikoen og øge chancerne for at opnå et stabilt og solidt afkast.

Professionel porteføljeadministration

Ved at investere i en investeringsforening overlader du porteføljeadministrationen til professionelle forvaltere, der er eksperter på området og har viden, erfaring og ressourcer til at tage velinformerede beslutninger. De foretager således justeringer i porteføljen baseret på de aktuelle forhold og den givne investeringsstrategi for at optimere afkastet og kontrollere risikoen.

Adgang til forskellige markeder og aktiver

Derudover får du adgang til forskellige markeder og aktiver, der ellers kan være svære eller kostbare at investere i individuelt. Det er en enkel og bekvem måde at deltage i markedet på, uden du behøver at bekymre dig om at udvælge og overvåge individuelle aktier. Forvaltningen af dine investeringer foretages nemlig af professionelle.

Likviditet

Investering i investeringsforeninger giver normalt en vis grad af likviditet. Det betyder, at du kan købe eller sælge dine investeringsandele i investeringsforeningen på daglig basis til markedspris. Det giver en fleksibilitet, der gør, at investorer kan realisere deres investeringer eller foretage justeringer i deres portefølje efter behov.

Hvilke typer af investeringsforeninger findes der?

Der findes forskellige typer investeringsforeninger, der tilbyder forskellige investeringsstrategier og risikoprofiler. Nogle af de mest almindelige typer af investeringsforeninger er blandt andet:

Aktieforeninger

Investering i investeringsforeninger giver normalt en vis grad af likviditet. Det betyder, at du kan købe eller sælge dine investeringsandele i investeringsforeningen på daglig basis til markedspris. Det giver en fleksibilitet, der gør, at investorer kan realisere deres investeringer eller foretage justeringer i deres portefølje efter behov.

Obligationsforeninger

Obligationsforeninger investerer hovedsageligt i obligationer og andre gældsbaserede værdipapirer. Disse investeringsforeninger har typisk lavere risiko sammenlignet med aktieforeninger og er velegnede til investorer, der ønsker at bevare kapitalen og generere stabile indtægter. Obligationsforeninger kan investere i statsobligationer, virksomhedsobligationer, realkreditobligationer og andre former for gæld.

Balancerede fonde

Balancerede foreninger kombinerer både aktier og obligationer i deres portefølje. Denne type investeringsforeninger søger en balance mellem potentialet for vækst og risikoreduktion. Balancerede foreninger kan justere deres forhold mellem aktier og obligationer, baseret på markedssituationen og investeringsstrategien.

Indeksfonde

Indeksfonde følger en passiv investeringsstrategi og forsøger at efterligne et bestemt marked eller en bestemt indekspræstation. Denne type investeringsforening investerer i en bred portefølje af aktier eller obligationer for at matche sammensætningen og afkastet af det pågældende indeks.

Omkostninger, risiko og afkast

Der kan være forskellige omkostninger forbundet med at investere i en investeringsforening, herunder administrationsgebyrer, forvaltningshonorarer og eventuelle performancegebyrer. Disse omkostninger kan variere fra investeringsforening til investeringsforening, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på dem, da de kan påvirke dit samlede afkast over tid. Det er altid en god idé at læse investeringsforeningens prospekt eller oplysningerne om omkostninger, inden du træffer en investeringsbeslutning.

Risikoniveauet kan variere afhængigt af investeringsforeningens strategi, sammensætning og investeringsområde. Det er vigtigt at vurdere din risikotolerance og investeringshorisont, før du vælger en investeringsforening.

Potentialet for afkast er en vigtig faktor, når man investerer i investeringsforeninger. Afkastet kan variere afhængigt af markedsforholdene, investeringsstrategien og investeringsforeningens præstation.

Derfor anbefales det altid at undersøge og sammenligne omkostninger, vurdere risikoprofilen og analysere historisk afkast, når man vælger en investeringsforening.

Investér i aktier gennem Horizon3

Horizon3 Innovation er en ny, børsnoteret UCITS fond, der investerer langsigtet i 20 til 30 af verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder, der er kendetegnet ved at have strukturel medvind, positivt cash flow og sunde finansielle balancer – og hvor ledelsen også har hånden på kogepladen.

Fonden er aktivt forvaltet, udloddende, underlagt reglerne for realisationsbeskatning (medmindre du investerer gennem din aktiesparekonto), og fonden kan handles i bankerne og på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank. Du kan investere i fonden både via frie midler såvel som via din aktiesparekonto.

Fonden henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år, som ønsker en eksponering mod aktier inden for innovation, teknologi og vækst.

Læs vores investeringscases på vores positioner