Horizon3

Ofte stillede spørgsmål

Denne FAQ er omhyggeligt udvalgt til at besvare de mest almindelige spørgsmål og hjælpe dig med at opnå en dybere forståelse af, hvad vi tilbyder i Horizon3. Vi håber at vores FAQ fungerer som et værdifuldt værktøj, der giver dig mulighed for at træffe informerede beslutninger.

Nej, Horizon3 Innovation er en UCITS fond, og det kræver ikke et minimumsbeløb at investere. Et investeringsbevis starter på 100 kr. og udvikler sig i takt med, hvordan indre værdi i fonden udvikler sig. 

Vi anbefaler, at man kun investerer det beløb, man ikke forventer at skulle bruge på andre ting de næste fem år. Det skyldes, at fonden har en langsigtet investeringshorisont, som har til formål at realisere det fulde afkastpotentiale af de virksomheder, fonden investerer i. Investerer man med en kort horisont, risikerer man at gå glip af det potentiale.

Ja, det kan man. Mange af fondens investorer har investeret et startbeløb og supplerer løbende i takt med, at de har mulighed for det. Derfor er vi også glade for, at man kan investere i fonden gennem en Nordnet månedsopsparing.

Har du lyst, kan du prøve vores investeringsberegner for at se, hvor stor en formue din personlige investeringsplan kan generere over tid.

Horizon3 Innovation er en børsnoteret UCITS fond og kan handles i banker og på handelsplatformene Nordnet og Saxo Bank.

Det er muligt at investere i fonden for de fleste midler. Det gælder for eksempel private midler, pensionsmidler, selskabsmidler og børneopsparinger. Da fonden er udloddende, er det vigtigt at pointere, at man ikke kan investere for midler, som er underlagt virksomhedsskatteordningen.

Da Horizon3 Innovation er en udloddende fond, er den underlagt realisationsbeskatning. Konkret betyder det, at afkastet på dine investeringsbeviser vil blive beskattet på salgstidspunktet, hvis du investerer for frie midler. Eventuelt udbytte vil blive beskattet årligt og under reglerne for aktiebeskatning.

Investerer du for pensionsmidler, virksomhedsmidler eller med din aktiesparekonto, vil afkast blive lagerbeskattet efter de forskellige individuelle beskatningsregler.

Investeres der i fonden med midler fra en børneopsparing, vil afkastet være skattefrit.

Nej, man kan komme ind og ud af sin investering i fonden fra dag til dag på fuldstændig samme måde, som man køber og sælger aktier i dag via eksempelvis Saxo Bank, Nordnet eller en bank.

Vi anbefaler dog en investeringsperiode på minimum fem år for at opnå størst mulig compounding effekt af investeringen.

Vi tager et fast management fee på 1,5% af fondens formue per år.

Det investorerne betaler for, er den aktive forvaltning. Vi bruger meget tid på at finde og kvalitetssikre nye og eksisterende investeringscases til gavn for vores medinvestorer og os selv.

Vi tager ikke noget performance fee i fonden, da det ofte motiverer til lempelig risikostyring og kortsigtede beslutninger, som ikke tilgodeser investorerne. Desuden er vi selv investorer i fonden og kan godt li' ideen om, at vi er i samme båd som vores medinvestorer.

Baseret på en investering på 100.000 kr. med en fem årig investeringshorisont, er de løbende totale omkostninger (ÅOP) 1,65%. Omkostningerne er fordelt på 1,5% i mangement fee, 0,05% i porteføljes-transaktionsomkostninger og entry- og exit-omkostninger på 0,25%. Entry- og exit-omkostningerne er for at at beskytte fondens eksisterende investorer.

Du kan læse mere om omkostningsstrukturen i vores PRIIP-dokument, som du finder på vores blev medinvestorer side under investormateriale.

Nej, vi gearer aldring vores investeringer i fonden, da aktiemarkedet i perioder kan være volatilt. Det betyder, at man kan blive tvunget til at agere ekstremt kortsigtet og uhensigtsmæssigt, hvis man har gearet sine investeringer. Og det vil være i direkte strid med vores langsigtede compounding strategi.

På baggrund af backtest af fondens investeringsstrategi, er fonden blevet givet en risikoklassificering på 5 på en skala fra 1 til 7, og hvor 7 karakteriseres som ekstrem høj risiko. En klassificering svarer til middel-høj risiko.

Du kan læse mere om vores risikoklassificering i fondens PRIIP-dokument, som du finder under afsnittet for lovpligtige dokumenter.

Ja, i forbindelse med at indhente de nødvendige godkendelser fra Finanstilsynet, har fondens investeringsstrategi været genstand for en omfattende backtest. Perioden for backtesten løb fra 1. januar 2017 til og med udgangen af september måned 2022 og viste et samlet afkast efter omkostninger på 308%. Backtesten er benchmarket mod Nasdaq100 indekset, som for samme periode viste et afkast 138%.

Du kan læse mere om vores backtest i vores investorpræsentation, som du finder under afsnittet for investormateriale.

Investeringscases

Vidste du, at man kan læse alle vores investeringscases fra porteføljen?

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev med de seneste nyheder fra de selskaber vi investerer i og markedsnyheder.

Køb Horizon3 Innovation

Køb Horizon3 Innovation via handelsplatformene eller din bank. Nuværende købskurs: 157.05

Se alle virksomhederne i fondens aktieportefølje

Har du andre spørgsmål?

Hvis du stadigvæk har ubesvarede spørgsmål som ikke bliver besvaret i vores FAQ, er du naturligvis meget velkommen til at skrive til os via formularen herunder eller chatfunktionen på vores hjemmeside.

Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser inden for 24 timer.