Horizon3

Relationsbeskatning

Realisationsbeskatning er den skat, du betaler, når du sælger (altså realiserer) en aktie. Det vil sige, at du først skal betale skatten, når du sælger dine aktier.

Hvis du køber en aktie, men sælger den mange år efter, skal du derfor betale for den værdistigning, den har haft gennem årene. Det beløb, der beskattes, er dermed forskellen på din oprindelige købspris og din endelige salgspris.

Realisationsbeskatningen er den ene af to måder, man kan betale skat på, når man sælger sine aktier. Den anden måde hedder lagerbeskatning.

Hvor meget betaler man i skat, når man handler aktier?

Det er forskelligt, hvor meget man skal betale i skat, når man handler med aktier, og det afhænger af, hvor meget man tjener på at sælge aktien. I 2023 skal man betale 27 pct. I skat af de første 58.900 kr., man tjener på aktiehandel.

Herefter beskattes det resterende med 42 pct. Hvis du er gift – og din ægtefælle ikke har aktieindkomst – så skal du betale 27 pct. af de første 117.800 kr. og 42 pct. af det resterende. Altså svarende til det dobbelte.

Der er altså en såkaldt progressionsgrænse efter de første 58.900 kr., man tjener på aktiehandel, hvorimod der er en dobbeltprogressionsgrænse på 114.400 kr., hvis man er gift.

 

I Horizon3 holder
vi det simpelt

Hvad er forskellen på realisationsbeskatning og lagerbeskatning?

Når man sælger aktier, er der forskel på, om man skal betale skat ud fra princippet om lagerbeskatning eller realisationsbeskatning. Med realisationsprincippet betaler man som sagt først skat, når man realiserer sine aktier, hvorimod man med lagerprincippet betaler skat løbende en gang om året.

Det vil sige, at man med lagerbeskatningen betaler skat årligt ud fra den værdistigning, ens aktier har haft. Det betyder altså, at hvis værdien af ens aktier stiger med 20 procent, vil man være forpligtet til at betale skat af den samlede stigning, uanset om man har solgt aktierne eller ej.

Hvis aktierne derimod falder med 20 procent, får man et fradrag svarende til det samlede tab – også selvom man ikke har realiseret aktierne endnu.

Dette fradrag har man mulighed for at gemme på ubestemt tid og bruge det til at modregne eventuelle fremtidige gevinster (kun på aktieindkomst).

Fordele og ulemper ved de to typer af beskatning

Der er flere forskellige fordele og ulemper ved de to typer af beskatning. Bliv klogere på de væsentlige fordele og ulemper her:

Realisationsbeskatning

Mange investorer foretrækker ofte realisationsbeskatning, da det er nemt at administrere, fordi man ikke skal gøre noget selv, før man sælger sine aktier.

Desuden kan man ved denne type beskatning få det maksimale ud af renters rente-effekten, da man ikke betaler skat løbende, og derfor vil man alt andet lige have flere penge investeret i markedet, der dermed kan generere et positivt afkast.

På den måde kan man udnytte den udsatte skat, og ser man nogle år frem i tiden, kan det udsatte skattebeløb vokse til en betydelig sum, som ellers skulle være blevet betalt til skat.

Lagerbeskatning

En af fordelene ved lagerbeskatning er, at du ikke skal betale skat, når du realiserer gevinsten af dine investeringer, idet du allerede har betalt skat af den værdistigning, du har haft.

Ulempen ved lagerbeskatning kan derimod være, at du netop ikke har mulighed for at udskyde skatten, til du sælger dine aktier.

Når du investerer dine frie midler gennem Horizon3 Innovation, vil din investering være realisationsbeskattet. Det betyder, at du først betaler skat af din investering, når du realiserer den, og på den måde kan du maksimere renters rente-effekten.

Hvad er urealiseret afkast?

Urealiseret afkast er den potentielle gevinst eller afkast, der opstår, når en investering som f.eks. en aktie ikke er blevet solgt endnu. Det repræsenterer den økonomiske værdi, der er opnået på papiret, baseret på den aktuelle markedsværdi af investeringen.

Når en investor ejer en aktie, der er steget i værdi, men vælger ikke at sælge den, er den opnåede gevinst ikke realiseret. Denne urealiserede gevinst eller urealiserede afkast er kun teoretisk, da den ikke er blevet omsat til kontanter ved salg af investeringen. Det betyder, at den potentielle gevinst stadig eksisterer på papiret, men den reelle økonomiske fordel realiseres først ved salg.

Urealiseret afkast kan ændre sig i takt med, at markedsværdien af investeringen svinger. Hvis aktiens værdi falder, vil den urealiserede gevinst blive mindre eller endda blive til et urealiseret tab. Omvendt, hvis aktiens værdi stiger yderligere, vil det urealiserede afkast vokse.

Det er vigtigt at bemærke, at urealiseret afkast kun er en teoretisk måling og ikke en faktisk indkomst, før det realiseres gennem salg. Investorer kan vælge at holde på deres investeringer i håb om yderligere stigninger, men der er altid en vis risiko for, at markedsværdien kan falde, hvilket kan føre til et urealiseret tab i stedet. Derfor er det vigtigt at overveje markedets volatilitet og ens egen risikovillighed, når man vurderer urealiseret afkast.

Hvorfor bør du overveje at investére i Horizon3 Innovation?

Horizon3 Innovation er en ny, børsnoteret UCITS fond, der investerer langsigtet i 20 til 30 af verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder, der er kendetegnet ved at have strukturel medvind, positivt cash flow og sunde finansielle balancer – og hvor ledelsen også har hånden på kogepladen.

Fonden er aktivt forvaltet, udloddende, underlagt reglerne for realisationsbeskatning (medmindre du investerer gennem din aktiesparekonto), og fonden kan handles i bankerne og på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank. Du kan investere i fonden både via frie midler såvel som via din aktiesparekonto.

Fonden henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år, som ønsker en eksponering mod aktier inden for innovation, teknologi og vækst.

Læs vores investeringscases på vores positioner