Horizon3

Hvad er en aktiesparekonto?

En aktiesparekonto (ASK) er en særlig konto, som du kan oprette hos din bank eller børsmægler, og som er designet til at gøre det nemmere og billigere at investere i aktier og investeringsforeninger. Formålet med aktiesparekontoen er blandt andet at tilbyde dig en række skattefordele, såsom en lavere skattesats end ved almindelige investeringer (frie midler).

Skattesatsen for almindelige investeringer – aktieskatten – er på hhv. 27% og 42%. Du betaler 27% skat af din årlige aktieindkomst for de første 58.900 kr., og 42% for den del af din aktieindkomst, der overstiger de 58.900 kr.

I modsætning hertil skal du kun betale 17% af din aktieindkomst, når du investerer via din aktiesparekonto.

Aktiesparekontoen har et indskudsloft på 106.600 kr. (2023), og du kan kun have én aktiesparekonto hos en given bank eller børsmægler.

Hvordan opretter man en aktiesparekonto?

Det er forholdsvist nemt og hurtigt at oprette en aktiesparekonto. Du gør det via din bank eller anden finansiel institution, der tilbyder kontoen. Ofte kan du oprette den via din netbank – og ellers kan du kontakte din bankrådgiver, som kan sætte kontoen op for dig.

I din netbank skal du bruge dit MitID, og herefter vil du blive bedt om at angive nogle oplysninger, herunder dit CPR-nummer og dit investeringsbeløb. Når du har oprettet din konto, vil du modtage en bekræftelse fra din bank.

I Horizon3 holder
vi det simpelt

Fordele og ulemper ved aktiesparekontoen

Aktiesparekontoen har både fordele og ulemper, og det er vigtigt, at du kende til begge sider af sagen, inden du beslutter dig for at investere gennem din aktiesparekonto.

Fordelene ved en aktiesparekonto

Med en aktiesparekonto betaler du kun 17% i skat af dit afkast, mens du ellers ville skulle betale op til 42% i skat. Det giver en væsentlig besparelse på skattebetalingen, som kan have stor betydning for dit samlede investeringsafkast over tid.

En aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier, børsnoterede investeringsforeninger samt ETF’er på Skats positivliste, og det kan være en god måde at diversificere din portefølje og få mulighed for at opnå et højt afkast.

En aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier, børsnoterede investeringsforeninger samt ETF’er på Skats positivliste, og det kan være en god måde at diversificere din portefølje og få mulighed for at opnå et højt afkast.

Ulemper ved en aktiesparekonto

En aktiesparekonto giver dig kun mulighed for at investere i aktier og børsnoterede investeringsforeninger. Du kan ikke investere i andre typer af værdipapirer, såsom obligationer, derivater eller udenlandske aktier.

Hvis du har tab på dine investeringer på din aktiesparekonto, kan du ikke udnytte tabet til at modregne skatten på din øvrige indkomst. Det betyder, at du ikke kan reducere din samlede skattebetaling ved at have tabsgivende investeringer på din aktiesparekonto.

Hvorfor investér i Horizon3 Innovation gennem din aktiesparekonto ?

Horizon3 Innovation er en ny, børsnoteret UCITS fond, der investerer langsigtet i 20 til 30 af verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder, der er kendetegnet ved at have strukturel medvind, positivt cash flow og sunde finansielle balancer – og hvor ledelsen også har hånden på kogepladen.

Fonden er aktivt forvaltet, udloddende, underlagt reglerne for realisationsbeskatning (medmindre du investerer gennem din aktiesparekonto), og fonden kan handles i bankerne og på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank. Du kan investere i fonden både via frie midler såvel som via din aktiesparekonto.

Fonden henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år, som ønsker en eksponering mod aktier inden for innovation, teknologi og vækst.

lyserod grafik
Horizon3 Nordnet

Investér dine midler fra aktiesparekontoen via handelsplatformene
eller din bank.

Du finder os lettest ved at søge på Horizon3 Innovation eller ISIN koden DK0062267449.

Læs vores investeringscases på vores positioner