Horizon3

Investering af frie midler

Horizon3 Innovation er en ny, børsnoteret UCITS fond, der investerer langsigtet i 20 til 30 af verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder der har strukturel medvind, positivt cash flow, sunde finansielle balancer –  og hvor ledelsen også selv har hånden på kogepladen.

Fonden er aktivt forvaltet, udloddende og underlagt reglerne for realisationsbeskatning. Det betyder, at du ikke beskattes af afkastet på dine investeringsbeviser før den dag, du sælger dem, hvis du investerer for frie midler i din privatøkonomi. Investerer du fra din aktiesparekonto lagerbeskattes en gevinst med en afkastskat på 17% om året.

Investeringsbeviser kan handles via din bank og på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank. ISIN koden er DK0062267449.

Vi vil gerne holde
det simpelt

Hvorfor skal jeg investere mine frie midler i Horizon3 Innovation?

Innovative vækstvirksomheder

Fonden investerer dine frie midler i verdens bedste og mest innovative vækstvirksomheder. Undersøgelser viser, at det over tid skaber det bedste afkast.

Fuld transparens

Hold dig opdateret på investeringen af dine frie midler gennem vores populære nyhedsbreve og kvartalsvise investorwebinarer.

Spredning af risiko

Fondens portefølje består af 20 til 30 vækstaktier. Vi er også bundet af UCITS reglerne, hvilket stiller strenge krav til spredning, risikostyring og gearing.
 

Udskyd skat på afkast

Fonden er udloddende, hvilket betyder, at kursgevinsten på din investering af frie midler først beskattes den dag, man vælger at sælge sin position.

Portefølje

Afkast år til dato

 

65.44%

 

Lyserøde prikker
Lyserøde prikker

Prøv vores investeringsberegner

Vi har lavet en investeringsberegner, som viser hvor meget en fast investeringsplan kan få dine frie midler til at vokse over tid ved at udnytte compounding effekten.

Resultatet i vores investeringsberegner er en forenkling af virkeligheden. Det reelle resultat afhænger af en lang række faktorer som eksempelvis sammensætning af aktieporteføljen, markedsforholdende og dine personlige skatteforhold.

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
Two columns
Vertical
Horizontal
Investeringsberegner
Opsummering
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Hvad er frie midler?

Frie midler er penge, du har på lommen. Det er penge, som ikke er bundet til specifikke formål eller forpligtelser. Det kan være penge, du har sparet op på en almindelig bankkonto eller midler, du har modtaget som arv eller gave.

Frie midler er derfor forskellige fra midler, der er bundet til en bestemt investering, som f.eks. de penge, der står på din pensionsopsparing, som er underlagt specifikke regler og begrænsninger.

Fordele ved at investere dine frie midler

Investering af frie midler kan være en god måde at opbygge din formue på over tid, og det kan give dig mulighed for at nå dine finansielle mål. Hvis du fx har et ønske om at have en opsparing, der kan vokse i værdi over tid, men som ikke er “låst fast” ligesom pensioner eller investeringer i mursten, kan investering af frie midler være en interessant strategi for dig.

En af de største fordele ved at investere frie midler er, at du har fuld kontrol over dine investeringer. Du bestemmer selv, hvilke aktiver du vil investere i, og hvordan du vil diversificere din portefølje. Når du investerer dine frie midler via Horizon3 Innovation, er du sikret en diversificeret portefølje sammensat af 20 til 30 vækstaktier.

En anden fordel ved at investere frie midler er, at du kan nyde godt af de potentielle gevinster, som dine investeringer kan give, uden at skulle bekymre dig om at skulle betale skat på gevinsterne, før du realiserer dem. Dette er en stor fordel, da det betyder, at dine investeringer kan vokse hurtigere, da du kan reinvestere dine afkast og nyde godt af renters rente-effekten.

Du kan blive klogere på, renters rente-effekten – også kaldet compounding – vil påvirke dine investering ved at bruge vores investeringsberegner.

Vær opmærksom på risiciene ved at investere dine frie midler

Selvom der er mange fordele ved at investere frie midler, er der også en række risici, du skal have med i dine overvejelser.

For det første er det vigtigt at huske på, at investeringer altid indebærer risici, og at der ikke er nogen garanti for et positivt afkast. Selvom vores strategi er at investere langsigtet i innovative vækstvirksomheder, er der stadig risiko for tab på investeringen.

Dine investeringer af frie midler kan også blive påvirket af udsving i markedet. Hvis markedet falder, kan værdien af din investering også falde. Der er også risici forbundet med valutakurser, politisk ustabilitet og andre eksterne faktorer, der kan påvirke din porteføljes resultater.

Skatteforhold ved investering af frie midler

Når du investerer dine frie midler, vil investeringen blive beskattet alt afhængigt af det investeringsprodukt, du vælger.

Overordnet set kan investeringsprodukterne være lagerbeskattet eller realisationsbeskattet.

Lagerbeskattet vil sige, at du løbende skal betale skat af det afkast, som investeringen har opnået. Lad os sige, du investerer 1.000 kr., som vokser til 1.200 kr. på et år. Med lagerbeskatning skal du betale aktieskat af de 200 kr., uanset om du sælger eller holder din investering.

Aktieskat: 27% ved afkast under 58.900 kr. – og 42% ved afkast over 58.900 kr.

Realisationsbeskattet vil sige, at du kun betaler skat, idet du sælger – eller realiserer – din investering.

Om pengene bliver beskattet løbende eller først, når du sælger, kan have en indvirkning på den renters rente-effekt, din investering vil opleve. Når du løbende betaler skat af dit afkast, vil renters rente-effekten alt andet lige være mindre.

Når du ikke betaler skat løbende, vil summen af penge være større – og derfor vil renters rente-effekten også have et større effekt.

Når du investerer dine frie midler gennem Horizon3 Innovation, vil din investering være realisationsbeskattet. Det betyder, at du først betaler skat af din investering, når du realiserer den, og på den måde kan du maksimere renters rente-effekten.

Andre relevante artikler

Find andre artikler, som kunne være relevant og informativ, når du skal investere dine frie midler.

Nordnet månedsopsparing

Investér dine frie midler via handelsplatformene
eller din bank.

Du finder os lettest ved at søge på Horizon3 Innovation eller ISIN koden DK0062267449.

Lyserøde prikker
Lyserøde prikker
Horizon3 Nordnet
Lyserøde prikker
lyserod grafik
Bliv medinvestor i vores investeringsfond