Horizon3

Kapitalforvaltning

Hvis du ligger inde med en formue, som du gerne vil sørge for at forvalte på den rigtige måde for at få den til at vokse, så er det en god idé at benytte dig af en kapitalforvalter.

Ved at benytte kapitalforvaltning kan du få professionel hjælp til at investere dine penge og dermed få stor risikospredning, research og større sandsynlighed for afkast. På den måde kan du give din opsparing de bedste forudsætninger for at vokse og nå dine investeringsmål.

I Horizon3 samarbejder vi også med fonde og family offices om forvaltning. 

Hvad er en kapitalforvalter?

En kapitalforvalter er en professionel, der er specialiseret i at håndtere og forvalte investeringsmidler på vegne af enkeltpersoner, virksomheder eller institutioner. Kapitalforvalterens primære mål er at maksimere investeringsafkastet ved at udvikle og implementere effektive investeringsstrategier baseret på investorens individuelle mål.

En kapitalforvalter har en dybdegående viden om de finansielle markeder, investeringsstrategier og risikostyring. De analyserer markedstendenser, laver omfattende research og vurderer potentielle investeringsmuligheder for at træffe de bedste beslutninger på vegne af investorerne.

En kapitalforvalters overordnede opgave er derfor at få investorens formue – uanset størrelse – til at vokse så meget som muligt. På den måde får du som investor hjælp til at identificere potentielt lovende investeringer.

I Horizon3 holder
vi det simpelt

Sådan vælger du den rigtige kapitalforvalter

For at sikre at du får mest muligt ud af dine aktieinvesteringer, er det vigtigt, at du vælger en professionel og kompetent kapitalforvalter, da det kan være en værdifuld ressource for dig som investor.

Disse ting bør du overveje, når du skal vælge kapitalforvalter:

Det er væsentligt, at du vælger en kapitalforvalter, der har erfaring og ekspertise på området.

Vælg en kapitalforvalter, der sørger for en god risikospredning af dine investeringer, og som investerer på tværs af sektorer og lande.

Vær sikker på, at du er enig i den tilgang til investering, som kapitalforvalteren benytter sig af, og at investeringsstrategien er i overensstemmelse med dine egen risikotolerance, mål og forventninger.

Valget af kapitalforvalter er en personlig beslutning, som kræver at du har tillid til, at kapitalforvalteren er den bedste til at få din formue til at vokse.

Husk risikostyring og diversificering

Det er vigtigt at sørge for at der er en høj grad af diversificering – altså at dine investeringer bliver spredt ud på tværs af forskellige virksomheder, sektorer og geografiske områder – når du vælger en kapitalforvalter. Det er en vigtig risikostyringsstrategi, der kan være med til at reducere risikoen for at blive påvirket negativt, når der sker udsving, der påvirker enkelte sektorer eller virksomheder.

Investér i aktier gennem Horizon3

Horizon3 Innovation er en ny, børsnoteret UCITS fond, der investerer langsigtet i 20 til 30 af verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder, der er kendetegnet ved at have strukturel medvind, positivt cash flow og sunde finansielle balancer – og hvor ledelsen også har hånden på kogepladen.

Fonden er aktivt forvaltet, udloddende, underlagt reglerne for realisationsbeskatning (medmindre du investerer gennem din aktiesparekonto), og fonden kan handles i bankerne og på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank. Du kan investere i fonden både via frie midler såvel som via din aktiesparekonto.

Fonden henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år, som ønsker en eksponering mod aktier inden for innovation, teknologi og vækst.

Læs vores investeringscases på vores positioner