Horizon3

Formueforvaltning

Vil du også gerne have det maksimale ud af din formue med kompetent formueforvaltning? Hos Horizon3 hjælper vi dig med at investere dine frie midler i verdens bedste og mest innovative vækstvirksomheder.

I Horizon3 samarbejder vi også med fonde og family offices om at formidle deres formuer. Læs mere om formueforvaltning og bliv klogere på, hvordan det fungerer her.

Hvad er formueforvaltning?

Formueforvaltning er en finansiel tjeneste, der fokuserer på at hjælpe enkeltpersoner, familier eller virksomheder med at maksimere værdien og væksten af deres midler. Det indebærer både professionel rådgivning og styring af en portefølje af eksempelvis aktier, med det formål at opnå langsigtede afkast.

Formueforvaltning handler ikke kun om at øge ens formue, men også om at bevare og beskytte den bedst muligt. Formueforvaltere bruger således deres ekspertise til at udvikle skræddersyede investeringsstrategier, der tager højde for den enkeltes unikke økonomiske situation, risikotolerance og investeringsmål.

Formueforvalteren overvåger desuden porteføljen løbende og foretager de nødvendige justeringer i overensstemmelse med investorens mål og markedstendenserne.

I Horizon3 holder
vi det simpelt

Fordelene ved formueforvaltning

Der er flere fordele ved at benytte sig af formueforvaltning, hvis man ønsker at beskytte og opretholde sin formue på bedst mulig vis. Nogle af fordelene er blandt andet:

Diversificering

En af de helt store fordele ved at lade professionelle om at forvalte din formue, er diversificering. Når du benytter dig af formueforvaltning, får du nemlig gavn af den høje grad af diversificering, der betyder at dine investeringer bliver spredt på tværs af aktier, sektorer og geografiske områder. Det er med til at reducere risikoen og øge dine chancer for at få positivt afkast.

På den  måde kan du drage fordel af potentielle vækstmuligheder i nogle sektorer, selvom andre sektorer måske ikke klarer sig så godt. Når du investerer i forskellige aktier, sikrer du nemlig, at din portefølje ikke er for afhængig af præstationen af en enkelt virksomhed.

Professionel ekspertise og rådgivning

En anden fordel ved formueforvaltning er adgangen til professionel ekspertise og erfaring. Formueforvaltere har omfattende viden om markeder, investeringer og risikostyring, der gør, at de kan rådgive om din formue. Denne ekspertise kan hjælpe dig med at træffe velinformerede beslutninger og optimere din portefølje.

Skræddersyede løsninger

En formueforvalter kan også hjælpe dig med at udvikle skræddersyede løsninger og investeringsstrategier baseret på dine økonomiske mål, risikotolerance og tidshorisont. På den måde kan formueforvalteren hjælpe dig med at skabe en diversificeret portefølje af investeringer, der kan maksimere afkastet.

Risikostyring og potentielle afkastmuligheder

Formueforvaltere er dygtige til at vurdere og håndtere risici forbundet med investeringer. De kan dermed hjælpe med at beskytte dine investeringer og minimere risikoen ved at sprede dine investeringer ud på forskellige virksomheder.

Kontinuerlig overvågning

En formueforvalter vil kontinuerligt overvåge din portefølje, lave analysearbejde og foretage de nødvendige justeringer, der skal til. Det er derfor med til at sikre, at din portefølje hele tiden er optimeret og tilpasset de ændringer, der måtte være i markedet.

Investér i aktier gennem Horizon3

Horizon3 Innovation er en ny, børsnoteret UCITS fond, der investerer langsigtet i 20 til 30 af verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder, der er kendetegnet ved at have strukturel medvind, positivt cash flow og sunde finansielle balancer – og hvor ledelsen også har hånden på kogepladen.

Fonden er aktivt forvaltet, udloddende, underlagt reglerne for realisationsbeskatning (medmindre du investerer gennem din aktiesparekonto), og fonden kan handles i bankerne og på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank. Du kan investere i fonden både via frie midler såvel som via din aktiesparekonto.

Fonden henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år, som ønsker en eksponering mod aktier inden for innovation, teknologi og vækst.

Læs vores investeringscases på vores positioner