Horizon3

Aktiefonde - Sådan fungerer det

Når du investerer i aktier, har du mulighed for at gøre det ved hjælp af en aktiefond. Ved at benytte en aktiefond, er du sikker på, at du investerer i velrenommerede virksomheder, der oplever en vækst, du kan drage fordel af som investor.

Vi har samlet en række af de mest stillede spørgsmål vedrørende aktieinvestering, så du kan blive klogere på det at investere i aktier gennem en aktiefond.

Hvad er en aktiefond?

En aktiefond er en type investeringsfond, der primært investerer i aktier eller aktierelaterede værdipapirer. Formålet med en aktiefond er at give investorer mulighed for at drage fordel af potentialet for værditilvækst og afkast på aktiemarkedet uden selv at skulle administrere udvælgelsen af aktierne.

Aktiefonde fungerer ved at samle penge fra en række investorer og derefter bruge midlerne til at opbygge en portefølje af forskellige aktier. En aktiefond forvaltes af professionelle porteføljeforvaltere, der står for at analysere og udvælge aktier baseret på virksomheders vækstpotentiale – herunder innovation – deres cash flow og de generelle markedsforhold.

Investering i fonde er en populær investeringsmulighed, der giver en bred vifte af investorer mulighed for at få adgang til aktiemarkedet.

Hvorfor investere i aktiefonde?

En af fordelene ved en aktiefond er diversificering. Ved at investere i en aktiefond får man nemlig adgang til en bredt diversificeret portefølje af aktier, der betyder at investeringerne ikke er så afhængige af enkeltaktier. Investeringerne er derimod spredt ud på flere forskellige virksomheder og sektorer. Således investerer du altså i mange selskaber i stedet for kun et enkelt eller få.

Diversificeringen kan bidrage til at mindske risikoen og skabe en mere stabil og afbalanceret investering.

I Horizon3 holder
vi det simpelt

Hvad er forskellen på basis- og vækstaktier?

Som oftest skelnes der mellem basisaktiefonde og fonde med vækstaktier. Det er forskelligt, hvilken investeringsstrategi de forskellige fonde benytter sig af. Hos Horizon3 Innovation investerer vi eksempelvis i langsigtet, profitabel vækst, da vi mener, det er vigtigt med en lang tidshorisont.

Vi tror på, at “time in the market” slår “timing the market”.   

Basisaktier

En af kendetegnene ved basisaktiefonde, er, at de investerer bredt i danske, europæiske eller globale aktier. Denne type aktiefonde har oftest en stor risikospredning på forskellige aktier, sektorer og lande. Tidshorisonten for investeringer i denne slags aktiefonde er som regel minimum 4 år.

Vækstaktier

Fonde med vækstaktier investerer på markeder med lidt større udsving. Derfor vil der være en højere risiko, fordi kursudsvingene kan være større, men også en større mulighed for afkast. Vækstaktiefonde investerer primært i lande i udvikling med højt økonomisk vækstpotentiale. Tidshorisonten for investeringer i denne type aktiefonde, som Horizon3, er minimum 5 år.

Investér i aktier gennem Horizon3

Horizon3 Innovation er en ny, børsnoteret UCITS fond, der investerer langsigtet i 20 til 30 af verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder, der er kendetegnet ved at have strukturel medvind, positivt cash flow og sunde finansielle balancer – og hvor ledelsen også har hånden på kogepladen.

Fonden er aktivt forvaltet, udloddende, underlagt reglerne for realisationsbeskatning (medmindre du investerer gennem din aktiesparekonto), og fonden kan handles i bankerne og på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank. Du kan investere i fonden både via frie midler såvel som via din aktiesparekonto.

Fonden henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år, som ønsker en eksponering mod aktier inden for innovation, teknologi og vækst.

Læs vores investeringscases på vores positioner