Horizon3

Investorwebinar for eksisterende og potentielle medinvestorer

Horizon3 investorwebinar
19. marts 2024
20.00 - 21.00
Live webinar

Fonden Horizon3 Innovation har netop haft ét års jubilæum på Nasdaq børsen. Det har vi fejret med et samlet afkast på 60,83% og en sharpe ratio på 1,81. Det tilfredsstillende afkast har været drevet af 26 innovative og markedsledende virksomheder, der trods fortsat udfordrende makroøkonomiske vilkår har formået at eksekvere flot og øge både deres omsætning, indtjening og frie cash flow. For de allerflestes vedkommende i hvert fald.

Den 19. marts afholder vi vores næste investorwebinar, hvor både eksisterende og potentielle medinvestorer er velkommen til at deltage. Her vil vi forklare fondens investeringsstrategi og give en status på den regnskabssæson, der sluttede ved udgangen af december måned 2023. Vi deler også vores syn på virksomhedernes fremtidsudsigter samt den øjeblikkelige værdiansætning af fondens aktieportefølje. Vi vil også gennemgå et par af fondens investeringscases, inden vi giver deltagerne mulighed for at stille spørgsmål.

Der vil være plads til maksimalt 150 deltagere til dette live webinar, så hurtig tilmelding anbefales.

Agenda for webinaret

 • Fondens investeringsstrategi
  Vi starter med en kort introduktion til fonden, dens investeringsstrategi og horisont, og giver en kort status på aktieporteføljens afkast år til dato sammenlignet med en række relevante benchmarks.
 • De 26 virksomheders regnskaber
  Vi tror på, at det er virksomhedernes langsigtede udvikling, der definerer deres aktiekurs og ikke omvendt. Vi giver et overblik over, hvordan virksomheder i fonden aktieportefølje klarer sig, når vi kigger på de fundamentale faktorer.
 • Virksomhedernes fremtidsudsigter
  Vi gennemgår kort fremtidsudsigterne for de 26 virksomheder, som lige nu udgør fondens aktieportefølje. Vi kigger blandt andet på, hvordan både omsætningen og indtjeningerne forventes at udvikle sig de næste tre til fem år.
 • Værdisætning af virksomhederne
  En god investeringsmulighed indeholder både en god, potentiel upside og en fornuftigt margin of safety. Vi ser nærmere på, hvordan vores aktieportefølje ser ud, når vi tager de briller på.
 • Gennemgang af investeringscases
  Vi dykker ned i et par af de virksomheder i aktieporteføljen, som der har været mest støj omkring i løbet af første kvartal og forklarer, hvordan vi i fonden forholder os til det langsigtede investeringspotentiale.
 • Feedback og spørgsmål fra deltagerne
  Vi tager imod feedback og spørgsmål fra deltagerne, som vi efter bedste evne vil forsøge at besvare. Forslag og ideer til fonden er også velkomne.

Tilmeld dig webinaret

Hjælp os ved at dele webinaret

Læs mere om fonden Horizon3 Innovation