Horizon3

Investering af børneopsparing

Horizon3 Innovation er en ny, børsnoteret UCITS fond, der investerer langsigtet i 20 til 30 af verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder der har strukturel medvind, positivt cash flow, sunde finansielle balancer –  og hvor ledelsen også selv har hånden på kogepladen.

Investering af børneopsparing kan ske i vores UCITS fond, som er underlagt stramme regler til både spredning og risikostyring. Alt afkast på investering af børneopsparing er skattefrit. På den måde kan man give sine børn en god økonomisk start på voksenlivet.

Investeringsbeviser kan handles via din bank og på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank. ISIN koden er DK0062267449.

Vi vil gerne holde
det simpelt

Hvorfor vælge vores investeringsfond til dit barns børneopsparing?

Innovative vækstvirksomheder

Investér jeres børneopsparing i verdens bedste og mest innovative vækstvirksomheder. Undersøgelser viser, at det over tid skaber det bedste afkast.

Fuld gennemsigtighed

Hold dig opdateret på investeringen af af jeres børneopsparing gennem vores populære nyhedsbreve og kvartalsvise investorwebinarer.

Spredning af risiko

Fondens portefølje består af 20 til 30 vækstaktier. Vi er også bundet af UCITS reglerne, hvilket stiller strenge krav til spredning, risikostyring og gearing.
 

Skattefrit afkast

Alt afkast på investering af en børneopsparing er skattefrit. Dermed kan den være med til at give en god økonomisk start på voksenlivet.

Portefølje

Afkast år til dato

 

43.96%

 

Lyserøde prikker
Lyserøde prikker

Værd at vide om børneopsparinger

En børneopsparing er vigtig af flere grunde. For det første kan det hjælpe med at sikre, at dit barn har økonomisk støtte til at dække udgifter til f.eks. uddannelse, lejlighed, fritidsaktiviteter mm. 

En børneopsparing kan også være en god måde at lære dit barn om at spare op og håndtere økonomi på en ansvarlig måde. Desuden kan en børneopsparing være en god investering, der kan give et afkast over tid.

I Horizon3 synes vi det giver mening at investere børneopsparingen, da pengene først skal bruges langt ud i fremtiden. Det giver de bedste forudsætninger for at compounde investeringen og få bedst mulig langsigtet afkast ved at investere i verdens mest innovative virksomheder. 

Til børn 0-14 år

Opsparingen kan oprettes fra barnets fødsel og indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder 14 år.

Skattefrit afkast

Afkastet er skattefrit, så det er en meget fordelagtig måde at spare op på.

Indsæt 72.000 i alt

Du kan indsætte 6.000 kr. om året - og 72.000 kr. i alt i hele opsparingsperioden.

Investeringsmulighed

Det er muligt at investere børneopsparingen i aktier eller investeringsfonde

En børneopsparing kan oprettes af barnets forældre, bedsteforældre og oldeforældre.

 

Pengene vil altid tilhøre barnet.

Et barn kan kun have én børneopsparing.

 

Ønsker man at spare yderlig op til sit barn, så kan man overveje en aktiesparekonto.

Opsparingen kan oprettes fra barnets fødsel og indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder 14 år.

Når man opretter en børneopsparing, skal man fastsætte en bindingsperiode på mindst 7 år. Kontoen kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år.

 

Udbetalingen skal senest ske i det kalenderår, hvor barnet fylder 21.

Forældre, bedsteforældre og oldeforældre kan indbetale på en børneopsparing.

 

Det er ikke kun opretteren, der kan indbetale.

Der kan i alt indbetales op til 6.000 kr. om året og højst 72.000 kr. i hele opsparingsperioden.

Renter og afkast er skattefrie på en børneopsparing, så det er en meget fordelagtig måde at spare op på.

Derfor er det vigtigt at starte tidligt med en børneopsparing

At lægge penge til side til ens barns fremtid er en af de bedste investeringer, man som forælder kan foretage. En børneopsparing er en fantastisk måde at sikre økonomisk stabilitet og åbne døre for ens barn senere i livet.

De væsentligste fordele

Tiden er din bedste allierede:

Jo tidligere du starter med en børneopsparing, desto mere tid har pengene til at vokse og arbejde for jer. Tid er afgørende, når det kommer til investeringer og renters rente-effekten. Selv små indskud på lang sigt kan omdanne sig til betydelige beløb takket være renter og afkast på investeringer. Start tidligt og lad tidens magi arbejde for jer.

Fleksibilitet og muligheder:

Ved at starte tidligt med en børneopsparing får I mulighed for at udnytte forskellige muligheder og tilpasse jeres strategi over tid. I kan sprede investeringerne på forskellige aktiver, som passer til jeres risikoprofil og markedets udvikling. Den tidlige start giver jer mulighed for at justere investeringsstrategien, når barnet vokser, og tilpasse den til jeres mål og behov.

Uddannelse og fremtidsplanlægning:

En børneopsparing kan være et kraftfuldt redskab til at finansiere dit barns uddannelse. Uddannelse er en vigtig investering i deres fremtid, og en tidlig opsparing kan hjælpe med at lette den økonomiske byrde og give dem flere muligheder for videregående uddannelse. Det kan åbne døre til bedre karrieremuligheder og økonomisk succes senere i livet.

Økonomisk ansvarlighed og værdier:

At starte tidligt med en børneopsparing hjælper også med at indgyde værdien af økonomisk ansvarlighed hos dit barn. Ved at involvere dem i opsparingsprocessen og lære dem om vigtigheden af at håndtere penge, kan I give dem et solidt fundament af økonomiske færdigheder og vaner. Dette vil ruste dem til at træffe kloge økonomiske beslutninger senere i livet.

Scenarier for investering af en børneopsparing

Vi har i grafen til højre vist fire scenarier for investering af børneopsparing.

Alle scenarier forudsætter, at der er indbetalt 6.000 kr. årligt fra barnet er født og frem til loftet på 72.000 kr.

Investeringshorisonten er 21 år.

Scenarier for formue ved investering efter 21 år

Andre relevante artikler

Find andre artikler, som kunne være relevant og informativ, når du skal investere dine frie midler.

lyserod grafik
Horizon3 Saxo

Investér din børneopsparing via handelsplatformene eller banken

Du finder os lettest ved at søge på Horizon3 Innovation eller ISIN koden DK0062267449.

Læs vores investeringscases på vores positioner